ارایه مدلی بر اساس uml برای روش زنجیره بحرانی در کنترل و مدیریت پروژه

ارایه مدلی بر اساس uml برای روش زنجیره بحرانی در کنترل و مدیریت پروژه
ارایه مدلی بر اساس uml برای روش زنجیره بحرانی در کنترل و مدیریت پروژه
140,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 141 صفحه _ فرمت pdf بوده اما قابل کپی کردن و تبدیل به word میسر است. _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

چکیده
این پایاننامه با مروری دقیق و گسترده بر ادبیات روش زنجیرهی بحرانی در سیستم کنترل پروژه سعی در ارائهی مدلی بر اساس UML برای آن داشته است تا از سویی پایهای برای ایجاد یک نرمافزار فراهم گردد و از سویی دیگر کاستیهایی که در این متدولوژی وجوددارد مشخص گردد تا بتواند مورد بررسی و تحقیقات آینده قرار گیرد. مطالعهی ادبیات بهادبیات زنجیرهی بحرانی بسنده نکرده و در تمام تئوریهای حواشی این متدولوژی ادامه یافته  است. این تئوریها از سویی به ریاضیات پیچیدهای مانند حل

RCPSP  و از سویی دیگر به تئوریهای مدیریتی دمینگ و نظریهی محدودیتها میرسد

حاصل بررسیهای به عمل آمده مشخص ساخت که به لحاظ عملی نقاط ضعفی در این سیستم وجود دارد، که میتوان به چگونگی تعیین اندارهی بافر، نحوهی زمانبندی سیستم درطول اجرای پروژه و الگوریتم زمانبندی اشاره کرد. به این ترتیب این پایاننامه از سویی یک راهنمای پراتیک را در اختیار قرار میدهد تا بتوان با پیروی از آن به پیادهسازی این روش – چه با استفاده از رایانه و چه به صورت دستی- اقدام کرد، و از سویی دیگر یک تصویر غنی 1 از این متدولوژی ارائه میکند تا بتوان به صورت شفاف آن را مطالعه و مورد بررسی قرار داده کاستیهایی آن را مشاهده و بتوان در رفع آنها اقدام کرد.

 

مقدمه

روش تحقیق

فلسفه تحقیق

هدف تحقیق

مشی تحقیق

چیست۸ UML

مقدمه

چیستuml

uml ۳ زیر ساختهای

TOC تئوری محدودیتها

پنج مرحلهی تمرکز

اعمال تئوری محدودیتها در کنترل پروژه

قدمهای تئوری محدودیتها در کنترل پروژه

تضاد پایهای

UML مدل

مدل سازی

ساختار دادهی پروژهها

نگاه شییگرا به پروژه

پروژه

زنجیره

بافر

منبع

کاربر

کارمند

زمانبندی

ورود اطلعات

زمانبندی

زمانبندی مداوم یا یکباره

رفتار با بافرها در زمانبندی

روش زمانبندی

تعیین زنجیرهی بحرانی

تعیین زنجیرهی های فرعی

تعیین اندازهی بافر

Cut&Past روش

روش جذر مربعات

روش های وفقی

مقایسهی روشهای تعیین اندازهی بافر

روش پیشنهادی برای تعیین اندازهی بافر

کنترل

معماری کلی

روش پیشنهادی برای سیستم کنترل

معماری سه لیه نرمافزاری

نمودارها

نتیجه گیری

پیشنهاد تحقیقات آتی

فهرست تصاویر

فهرست نمودارها

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه