تاثيرات مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون

تاثيرات مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون
تاثيرات مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون
140,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 135 صفحه _ فرمت WORD _ مطالعه موردی برخي شاخص هاي عملکردي و ساختاري در تکواندوکاران نخبه _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

    
فهرست مطالب
چکيده :    5
فصل اول مقدمه و معرفي    11
1-1.  مقدمه    12
1-2. بيان مسئله    14
1-3. ضرورت و اهميت تحقيق    16
1-4. اهداف تحقيق    18
1-5-2. متغيرهاي وابسته  :    19
فرضيات تحقيق    20
1-7. محدوديتهاي تحقيق    20
1-8.  تعريف واژه ها و اصطلاحات تحقيق    21
فصل دوم مباني نظري و پيشينه    23
2-1. مقدمه    23
2-2. مباني نظري تحقيق    24
2-2-1.  کراتين    24
2-2-1-1. تاريخچه کراتين    24
2- 2-1-2. منابع کراتين    26
2-2-1-3. سنتز دروني و مکانيزم کراتين    27
2-2-1-5. عوارض جانبي    31
2-2-2. آمونياک    32
2-2-2-2. پاسخ‌هاي آمونياک هنگام ورزش    33
2-2-2-3. ساير حامل‌هاي بنيان آمين    34
2-2-2-5. پالايش NH3 پلاسمايي    36
2-2-2-6. آثار مرکزي و محيطي آمونياک    39
2-2-4. وزن    52
2-2-4-1. عوامل موثر در وزن    53
2-2-6. چربي و مهارتهاي ورزشي    56
2-2-7. سرعت    57
2-2-7-2. عوامل موثر بر سرعت    59
2-2-8. چابکي    61
2-2-8-1. آزمون هاي چابکي    62
2-3-2. تحقيقات خارجي    64
2-3-2-1.  مکمل سازي کوتاه مدت    64
2-3-2-2. مکمل سازي کراتين و قدرت    65
2-3-2-3. مکمل سازي کراتين و سرعت    68
2-3-2-4. مکمل سازي کراتين و توان    71
2-3-2-5. مکمل سازي کراتين و چابکي    76
2-3-2-6. مکمل سازي کراتين و ترکيب بدني    77
2-3-2-7. مکمل سازي کراتين و آمونياک    81
فصل سوم روش شناسي تحقيق    85
3-1. مقدمه    86
3-2. روش تحقيق    86
3-3. مشخصات آزمودنيها    86
3-4. مکمل سازي آزمودنيها    87
3-5. تمرينات ورزشي آزمودنيها    88
3-6. متغير هاي تحقيق    88
3- 7. ابزار هاي اندازه گيري    88
3-8. روشهاي اندازه گيري متغيرها    89
3-8-1. قد    89
3-8-2. خونگيري    89
3-8-3. ترکيبات بدن    90
3-8-4. آزمون 40 يارد سرعت    91
فصل چهارم تجزيه وتحليل يافته ها    93
4-1. مقدمه    93
4-2. تجزيه و تحليل توصيفي يافته ها    94
4-2-1. آمونياک    94
4-2-2. سرعت    95
4-2-8. ميانگين حداکثر سرعت رکاب زدن    100
4-3. آزمون فرضيه هاي تحقيق    101
4-3-1. فرضيه اول    102
4-3-2. فرضيه دوم    103
4-3-3. فرضيه سوم    103
4-3-4. فرضيه چهارم    104
4-3-5. فرضيه پنجم    105
4-3-6. فرضيه ششم    106
4-3-7. فرضيه هفتم    107
4-3-8. فرضيه هشتم    109
4-3-9. فرضيه نهم    110
4-3-10. فرضيه دهم    111
فصل پنجم بحث و بررسي و  نتيجه گيري    117
5-1. مقدمه    117
5-2. خلاصه تحقيق    118
5-3. بحث و بررسي    119
5-4. نتيجه گيري    124
5-5. پيشنهادات    124

فصل اول مقدمه و معرفي
1-1.  مقدمه
بعضي از ورزشکاران در سطوح رقابتي ممکن است براي دستيابي به سطوح بالاي عملکردي، تمرينات بيش از حدي انجام  دهند. در چنين حالتهايي ممکن است آنها جهت بهبود هر چه بيشتر عملکرد به استفاده از موادي که براي افزايش توان جسماني ، نيروي رواني يا تحريک مکانيکي طراحي شده اند متوسل شوند. در سالهاي اخير صدها مکمل غذائي مخصوص ورزشکاران در بازار عرضه شده است. اکثر اين محصولات مانند نوشيدنيهاي ورزشي و پودرهاي آمينو اسيد و پروتئيني به منظور دسترسي کافي به سوخت و مصرف بهينه آن قبل و يا در حين تمرين، افزايش بازسازي انرژي بعد از تمرين، افزايش تحمل فشار تمرين يا بازگشت به حالت اوليه موثر بعد از تمرين طراحي شده اند. رايج ترين مکمل غذائي که در بازار براي ورزشکاران به عنوان ماده اي نيروزا به وفور به فروش مي رسد کراتين  مي باشد(56). کراتين يا اسيد متيل گوانيدين استيک در بدن انسان در کبد، لوزالمعده و کليه ساخته مي شود و همچنين مي تواند از طريق تغذيه وارد بدن انسان شود. دو سوم حجم کراتين در سارکوپلاسم به فسفوکراتين (PCr)  فسفريله مي شود و يک سوم باقيمانده کراتين آزاد عضلات اسکلتي در حال استراحت را تشکيل مي دهند(43،33) . مطالعات قديمي وجديد فراواني ارتباط اين ماده را با تمرين و عملکرد ورزشي تصديق کرده اند(56).
از سال 1990 به بعد  تحقيقات  گسترده اي  تأثيرات  مصرف  خوراکي مکمل هاي  کراتين را  در  مقادير و مدتهاي  مختلف مورد ارزيابي  قرار دادند . رايج ترين و در دسترس ترين نوع کراتين، کراتين مونو هيدرات مي باشد که دراغلب مطالعات تحقيقي از آن استفاده شده است(56). کراتين مونو هيدرات يک پودر سفيد، بي مزه و بي بو و تا اندازه اي قابل حل در آب مي باشد که در آزمايشگاهها ساخته     مي شود(33). در سال 1992 نشان داده شده که خوردن يک دوز 5 گرمي کراتين مونو هيدرات، غلظت کراتين خون را به اندازه قابل توجهي افزايش مي دهد که حدوداً يک ساعت بعد از خوردن به اوج خود مي رسد و بعد از 2 تا 3 ساعت به سطح اوليه خود بر مي گردد. در اين پژوهش براي حفظ ميزان  افزايش يافته کراتين در خون در طول روز ، توصيه شده است که همان مقدار 5 گرم کراتين ، هر دو ساعت يک بار به مدت 8 ساعت انجام شود. اين مقدار مصرف کراتين اگر حداقل 2 روز مکرر انجام شود منجر به افزايش معني داري در کل محتواي کراتين عضلات مي شود(41). مطالعات ديگري نيز افزايش ذخائر کراتين بدن بعد از مصرف همين مقدار مکمل کراتين را تاييد کرده اند(48،37). گزارش شده است افزايش کل کراتين  عضله 10  تا  37% مي باشد . بيشترين بارگيري کراتين در دو روز اول  اتفاق مي افتد و عضلات در کمتر از 7 روز با 20 تا 25 گرم مصرف کراتين در روز، از کراتين اشباع مي شوند و به حداکثر ميزان خود که 155 تا 160 ميلي مول در هر ليتر عضله خشک مي باشد، مي رسد(33).
همچنين گزارشات فراواني از تأثير مکمل سازي کوتاه مدت (4 تا 7 روز) کراتين بر ترکيب بدني ، قدرت ، سرعت و توان آزمودنيهاي مختلف ارائه شده است. گزارشات مبني بر اين است که مکمل سازي کراتين ، وزن بدن و جرم خالص بدن را به اندازه معني داري افزايش داده است(74،54،51،49،45،31). تحقيقاتي نيز نشان داده اند که تکرار هاي قدرتي پرس سينه و اسکوات پس از مکمل سازي کراتين پيشرفت معني داري داشته است(70،60،33،11). محققين پيشرفتهاي بدست آمده بعد از مکمل سازي کراتين را به افزايش حضور کراتين – که در انباشتگي سريع ADP توليدي از هيدروليز ATP ، مخصوصاً در تارهاي عضلاني نوع II ، نقش بافري ايفا مي کند - ، افزايش در ميزان دوباره سازي فسفو کراتين طي دوره هاي بازگشت به حالت اوليه در فعاليت هاي تناوبي شديد ، سطوح بالاي فسفو کراتين در شروع تمرين و کاهش زمان مورد نياز براي استراحت عضله بعد از انقباض نسبت داده اند(78،1). پژوهشهايي نيز بر روي عوارض جانبي کراتين انجام شده است که نشان داده اند ، مصرف مقدار توصيه شده کراتين در افراد سالم از نظر پزشکي ايمن مي باشد(33،5). همچنين  سازمانهاي بين المللي ورزشي، تاکنون کراتين را بعنوان يک ماده شيميايي غير قانوني معرفي نکرده اند(15،5).

1-2. بيان مسئله
از آنجا که انرژي  ذخيره شده  به عنوان PCr  براي حفظ و توليد ATP در جريان فعاليت خيلي شديد بسيار حائز اهميت است و همچنين بازسازي ذخائر PCr  دوره هاي استراحتي بين تکرارهاي ورزشي شديد اهميت دارد ، بنابراين حفظ محتواي کراتين در حد مطلوب براي حفظ ذخائر PCr  در حد بالا ضروري است. اگر ذخائر PCr افزايش يابد بلافاصله ظرفيت اين منبع غير هوازي افزايش مي يابد و احتمالا مقدار ATP توليدي هنگام فعاليت خيلي شديد را بالا مي برد(26). تحقيقات اخير به روشني نشان داده اند که ظرفيت ذخيره سازي کراتين و فسفو کراتين از طريق خوردن مکمل کراتين مونوهيدرات افزايش مي يابد(،41،33،26).
گرين هاف  و همکارانش در بررسي گسترش کارآيي عضله ( يا به تاخير افتادن خستگي) در فعاليتهاي شديد بعد از افزايش محتواي مجموع کل کراتين  (TCR) وPCr  با مصرف کراتين اضافي ، نشان دادند  که اوج گشتاور عضله در باز شدن ايزوکينتيکي بيشينه ارادي در5 ست و يک دقيقه استراحت بين هر ست، در افرادي که کراتين  مصرف کرده اند ، بيشتر شد. آنها اين بهبود را به بالاتر بودن محتواي فسفوکراتين عضله قبل از شروع هر ست نسبت دادند و اين امر را ناشي از افزايش توانايي بازسازي مجدد فسفوکراتين در دوره هاي استراحتي دانسته اند. همين محققين به طور مستقيم تاثير کراتين خوراکي را بر بازسازي مجدد فسفوکراتين آزمايش کردند. در اين پژوهش بازسازي فسفوکراتين در جريان 120 ثانيه دوره استراحتي پس از مکمل سازي کراتين در عضله پهن جانبي و درشت نئي قدامي افزايش داشت، ولي اين افزايش معني دار نبود(33).  باز همين محققين در تحقيق ديگري نشان داده اند دونده هاي نيمه استقامتي تمرين کرده پس از مصرف کراتين نسبت به گروه مصرف کننده شبه دارو به پيشرفتهاي معني داري در دويدن مسافتهاي 300 و 1000 متري که 4 بار با 3 تا 4  دقيقه استراحت بين هرنوبت انجام مي شد ، دست يافتند(26). اسکير  و همکارانش گزارش دادند که مکمل سازي کوتاه مدت کراتين زمان سرعت 100 متر و کل زمان 60 ×6 متر.....

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه