کارآفرینی شركت توليد و بسته بندی گوشت زياران

کارآفرینی شركت توليد و بسته بندی گوشت زياران
کارآفرینی شركت توليد و بسته بندی گوشت زياران
35,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 25 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب

                       فصل اول                               
تاريخچه شركت                                     1
پروار بندي                                        2
كشتارگاه                                        2
بسته بندي                                        3
تبديل مازاد                                        3
ذهتابي                                            4
سالامبور سازي                                              4
كارخانه خوراك دام                                    5
                       فصل دوم
آشنائي كلي با شركت                                    7
فعاليت هاي اصلي كارخانه                                 10
آشنائي با مراكز هزينه                                    12
قرنطينه                                         13
دامپروري                                        13
كشتارگاه                                        14
بسته بندي                                        14
واحدهاي جانبي                                    15
تأسيسات                                        15
تعمير و نگهداري                                     15
مديران                                            16
ساير خدمات                                         16
خدمات عمومي                                    16
كارخانه خوراك دام                                    17
                       فصل سوم
آشنائي با ثبت هاي حسابداري                            25
فصل اول

تاريخچه شركت

شركت توليد و بسته بندي گوشت زياران 
     شركت توليد و بسته بندي گوشت زياران در سال 1352در زميني به مساحت 5/243هكتار واقع در 45كيلومتري قزوين با احداث كشتارگاه ، سردخا نه ،كارخا نه خوراك دام ، بهاربند جهت نگهداري دام و پرواربندي دام به منظورتهيه ، توليدوبسته بندي گوشت و فراورده هاي مربوط تأسيس گرديد.
دراين راستا شركت توليد و بسته بندي گوشت زياران دامهاي قا بل پروار را از اقصي نقاط كشور خريداري وجهت پرواربندي به واحد پرواربندي حمل مي نمايد.اين مجتمع يكي ازعمده ترين خريداران دام كشور مي باشدكه بطور روزا نه دامهاي دامداران را از سراسر كشور خريداري و بهاء آن را بطور نقدي پرداخت مي نمايد. خريد روزا نه در مقياس بالا و پروار بندي با ظرفيت زياد دو عامل مهمي است كه شركت زياران را تبديل به عمده ترين توليد و تنظيم كننده بازار گوشت تازه در سطح كشور وتهران نموده است .
شركت توليد و بسته بندي گوشت زياران قادر است همزمان در حين كشتار بهداشتي آلايش خوراكي و غير خوراكي را استحصال و ضايعات دام را به پودر گوشت وخون تبديل نموده و ضمن فروش لاشه هاي استحصالي قسمتي را در بسته بندي كارتني و قسمتي را بطور بشقا بي در ظروف يكبار مصرف بطور بهداشتي بسته بندي نمايد . ظرفيت پروار بندي هر دوره 4 ما هه در سال يكصد هزار راس گوسفند و 30هزارراس گاو و گوساله مي باشد . اين شركت قادر است روزانه 1500راس گوسفند و400راس گاو را بصورت مكانيزه وكاملا بهداشتي ذ بح نموده و بسته بندي نمايد . در حال حاضر شركت توليد و بسته بندي گوشت زياران از كشتارگاههاي پيشرفته خاورميانه محسوب  مي شود .

پروار بندي:
     دام عرضه شده به ميدان دام زياران ا بتدا توسط كارشناسان بازديد و دامهايي كه قابليت پروار بندي را دارند از ساير دامها جدا شده ، به واحد قرنطينه كه يكي از واحدهاي حساس و مهم شركت مي باشد منتقل مي شوند ،كارشناسان عمليات انگل زدايي داخلي و بيروني را انجام داده و پس از يك هفته واكسنهاي لازم به دام تزريق مي گردد . مدت قرنطينه 15روز بوده كه در اين مدت دام تحت مراقبت ويژه قرار دارد وپس از مدت فوق در صورت عدم مشاهده بيماري توسط كارشناسان واحد دامپروري وزن كشي ، شماره گذاري و به دامداري تحويل مي گردد . طي اين دوره دامهاي زير نظر متخصصين تغذيه و نگهداري مي گردند و در خلال اين دوره دامهاي بيمار از بقيه دامها جدا شده به قسمت بيمارستان ا نتقال و تحت نظارت كنترل و مداواي دقيق قرار مي گيرند كه پس از بهبود به آغل جداگا نه اي روانه مي شوند تا تحت پرواربندي قرار گيرند . در صد وزن لاشه ها نسبت به زنده پس از اتمام دوره پروار بندي در شركت توليد و بسته بندي گوشت زياران بطور متوسط 55% مي باشد كه با استا ندارد هاي جها ني برا بري مي كند .
پس از اتمام دوره پروار بندي دام پروار شده طبق سفارش واحد بازرگا ني جهت كشتار روا نه كشتارگاه مي گردد .
ظرفيت پروار بندي هر دوره 4ماهه در سال يكصد هزار راس گوسفند و 30هزار راس گاو و گوساله است .

كشتار گاه :
     كشتارگاه زياران بعنوان بهداشتي ترين و پيشرفته ترين كشتارگاه كشور هم اكنون با ظرفيت كشتار 1500راس گوسفند و 400راس گاو و توانايي توليد 45الي 60  تن لاشه گوسفندي و 75الي 90 تن لاشه گاوي را در هر شيفت كاري دارا بوده كه اين ظرفيت در فصل كشتار تا دو برا بر قا بل ا فزايش مي باشد و در طول خط كشتار گاوي و گوسفندي لاشه ها در سه مرحله توسط كادر مجرب بهداشت سازمان دامپزشكي كشور معاينه و كنترل شده و پس از دريافت مجوز صحت و سلامت به مهر سازمان دامپزشكي كشور ممهور مي گرد ند . از تاسيسات جا نبي كشتارگاه زياران مي توان از سالنهاي پيش سردكن (پري كولر) نام برد .

واحد بسته بندي :
     اصولا گوشت دام پس از ذ بح مي بايستي مدتي در يك محيط كاملا خنك تبريد شود اين عمل در حفظ سلامت تردي و طعم مطلوب عامل بسيار مهمي براي گوشت مي باشد . كشتارگاه گاوي و گوسفندي هر كدام بطور جداگا نه مجهز به سه (پري كولر) مي باشد كه در اين فضا گوشت بصورت لاشه مدت 24 ساعت در دماي 1الي 4 درجه سانتيگراد نگهداري مي شود و پس از طي اين مدت به قسمت بسته بندي و يا بارگيري منتقل مي شود . ظرفيت پري كولرهاي شركت گوشت زياران 100 تن لاشه گاوي و 110 تن لاشه گوسفندي بطور همزمان مي باشد . از ديگر تا سيسات جانبي كشتارگاه تونل ا نجماد بوده كه اين تاسيسات قادر به ا نجماد سريع 15 تن گوشت بصورت كارتني در دماي 45 درجه سانتيگراد در مدت 17 ساعت مي باشد.
بسته بندي هاي گوشت تازه هم اكنون در ظروف يكبار مصرف دوكيلوئي با روكش استريح فيلم تهيه مي شود و گوشت بدون استخوان منجمد بصورت كارتن هاي 20 الي 22 كيلوئي بسته بندي مي گردد كه پس از انجماد در دماي 45 درجه سانتيگراد عرضه مي گردد اين امر گام مهمي در نگهداري و توزيع گوشت بهداشتي به سراسر كشور   يا شهرستان ها خواهد بود.               

تبديل مازاد:
     در كشتارگاه زياران درطول خط كشتار ، خون حاصله ازسربري دام و آلايش غيرخوراكي توسط كانال ها وشوتينگ ها به كارخانه تبديل ضايعات كشتارگاهي انتقال مي يابدكه پس ازطي مراحل پخت وآسياب به محصول هاي زيرتبديل مي گردد:
1     پودرگوشت داراي40الي55% پروتئين كه جهت تغذيه دام و طيوراستفاده ميشود.
2     پودر خون داراي 55الي78%پروتئين كه جهت تغذيه دام وطيوراستفاده مي شود.
3     چربي صنعتي درجه 1 و 2 كه براي مصرف صابون سازي استفاده مي شود.
علاوه بر محصولات فوق كارخانه تبديل ضايعات شركت گوشت زياران قادر به ارائهء سرويس و توليد انواع پودر ماهي نيز مي باشد


واحد ذهتابي:‎
     يكي ازمنابع تأمين ارز براي مملكت از محل صادرات روده هاي ساخت و ساز شده گوسفندي صورت مي گيرد طبق آمار 99% از روده هاي حاصله در ايران پس از عمل آوري درجه بندي شده و به كشورهاي اروپايي صادر مي شود واحد ذهتابي شركت زياران يكي از واحدهاي فعال اين مجموعه مي باشد كه ظرفيت عمل آوري 5000 رشته روده در روز را دارد. اين واحد داراي 2 سالن بزرگ لشي و سورت مي باشد در سالن لشي لايه هاي اضافي روده جدا شده و روده اورژينال كه لايه اصلي روده مي باشد استحصال و نمكسود مي شود. اين مرحله بسيار حساس بوده و با دستان هنرمند استادان اين فن انجام مي گيرد.
در سالن سورت ،روده هاي اورژينال مطابق استانداردهاي بين المللي سورت شده و بصورت دسته هايي كه اصطلاحاً آن را هنگ مي گويند منظم وپس ازبستن نخ مشخصه كالبر برروي هنگ ها عمليات مجدد نمكسود انجام شده و پس از پرس، در نايلون هاي پلاستيكي ريخته ودر بسته هاي60 ليتري بسته بندي وآماده صادرات مي شوند.
 
كارگاه سالامبورسازي:
     پوست وروده درتقسيم بندي مواد استحصالي دام جزء آلايش غير خوراكي محسوب گرديده و يكي ازمنابع  بازگشت  برخي از هزينه هاي توليد گوشت مي باشد. سالامبورسازي يكي ازصنايع جنبي كشتارگاههاست،اين صنعت باعمل آوري فرايند پوست عمرنگهداري آن را بالابرده وپوست رابصورت ماده اوليه صنايع كراست و      چرم سازي تبديل مي كند. شركت زياران داراي واحد سالامبورسازي مكانيزه با ظرفيت عمل آوري 4000 هزار جلد پوست گوسفندي در روز مي باشد.
سالامبور كه ماحصل فرايند پوست طي مراحل مختلف ساخت و ساز مي باشد يكي از منابع اصلي تأمين ارز از كانال صادرات فرآورده هاي دامي براي كشور مي باشد.

كارخانه خوراك دام:
     در واحدهاي پرواربندي و دامپروري ، خوراك دام ها از اهميت بسياري برخوردار است زيرا فرمولاسين و تهيه علمي خوراك دام كاري دقيق، ظريف و حساس بوده بطوري كه خوراك تهيه شده بايد علاوه بر تأمين احتياجات غذاي دام ها بتواند مواد مغذي لازم را جهت رشد و پروار شدن متناسب با نازلترين قيمت ممكن فراهم نمايد. كارخانه خوراك دام زياران با ظرفيت 70 تن در ساعت كه قابل افزايش نيز مي باشد داراي 2 دستگاه سيلوي نگهداري جو وغلات هركدام با ظرفيت 10000 تن ،13دستگاه سيلوي 40 تني
جهت ذخيره و تركيب مواد اوليه ، سيلوي ذرت علوفه اي با ظرفيت 15000 تن انبار ذخيره علوفه و انبار بزرگ ذخيره جو و ساير مواد اوليه خوراك دام مي باشد. كارخانه خوراك دام زياران در دو خط مرطوب كوبي جو با 3 دستگاه پولك كننده جو با ظرفيت 30 تن در ساعت و خط خشكه كوبي جو كه عمليات اجراي آن در سال 1373 انجام شده است با ظرفيت 40 تن مي باشد كه در مجموع توليد كنستانتره در اين كارخانه حدود 70 تن در ساعت مي باشد . اين كارخانه همچنين داراي ميكسر و باسكول بسيار دقيق بوده و قادر است كنستانتره مورد نياز را طبق سفارش و بصورت دقيق تهيه و بارگيري  نمايد.
همچنين در مجموعه زياران عمليات توزيع خوراك و تعليف دام ها كاملاً مكانيزه بوده كه عامل مهمي در جهت سرعت و بهداشت در تعليف و خوراك دهي دام مي باشد. دريك نظر كلي مي توان گفت شركت توليد و بسته بندي گوشت زياران از واحدهاي عظيم توليد گوشت درسطح كشوربوده وبا تلاش بي وقفه مديريت، پرسنل و همچنين حمايت گسترده مسئولان امور دام و گوشت كشور ، اميد مي رود روز به روز بهتر از قبل بتواند نقش اساسي خود را در تأمين نيازهاي پروتئيني وكنترل بازار گوشت كشور ايفا نمايد.
   
     همانگونه كه در چارت سازماني مشاهده كرده ايد اين شر كت داراي شعباتي در سراسر كشور مي باشد كه با يكديگر همكاري مي كنند و ممكن است كه به يكديگر دام يا علوفه تحويل دهند مركز نيز هما هنگ كننده شعبات مي باشد.
وجوه شعبات به مركز تحويل داده مي شود و هنگامي كه يك شعبه به مبلغي نيازمند باشد از مركز دريافت مي كند و بين شعبات وجوه جريان ندارد.
اين شعبات عبارتند از:
1.    دفتر مركزي ( واقع در تهران )
2.    قزوين
3.    ياسوج
4.    ايلام
5.    اصفهان
6.    خورين
7.    تهرانپارس
8.    شهركرد
9.    اقليد
فصل دوم

آشنايي كلي با شركت
فعاليت اصلي شركت خريد ، پرورش ، كشتار و بسته بندي دام و سپس فروش يا انتقال آن به مراكز فروش مي باشد .

خريد دام به 5 صورت انجام مي شود:
خريد گاو كش كش
خريد گوسفند كش كش
خريد گاو زنده
خريد گاوميش زنده
خريد گوسفند زنده
خريد كش كش به خريدي گفته مي شود كه دام مستقيماً به كشتارگاه  برده شود و معادل وزن لاشه ان مبلغ براي خريد پرداخت شود .

خريد زنده دام نيز مراحلي از قبيل قرنطينه ، دامپروري و كشتارگاه را طي مي كندكه در مورد آن بيشتر توضيح مي د هيم .

انتقال خريدها به چند مورد تقسيم مي شود از جمله : انتقال گاو كش كش به كشتارگاه ، انتقال گوسفند كش كش به كشتارگاه ، انتقال گاو زنده به قرنطينه ، ا نتقال گاوميش زنده به قرنطينه و ا نتقال گوسفند زنده به قرنطينه.

دريا فتهاي قرنطينه نيز شامل 3 حساب است:
1     دريافت گاوزنده از كنترل خريد دام
2     دريافت گاوميش زنده ازكنترل خريد دام
3     دريافت گوسفند زنده ازكنترل خريد دام

انتقال دام از قرنطينه شامل 6 حساب مي شود:
1     انتقال گاو زنده به كشتارگاه
2     انتقال گاوميش زنده به كشتارگاه
3     انتقال گوسفند زنده به كشتارگاه
4     انتقال گاوزنده به دامپروري
5     انتقال گاوميش زنده به دامپروري
6     انتقال گوسفند زنده به دامپروري
در اينجا لازم به توضيح است كه دامهايي كه قابل پروار باشند به دامپروري منتقل    مي شوند ودام هايي كه تشخيص داده شوند قابل پروار شدن نيستند به كشتارگاه منتقل مي شوند.

دريافت هاي دامپروري شامل 3 حساب مي شوند:
1     دريافت گاوزنده ازقرنطينه
2     دريافت گاوميش زنده ازقرنطينه
3     دريافت گوسفند زنده از قرنطينه

انتقال ها از دامپروري شامل 4 حساب مي شود:
1.    گاو صادره به كشتارگاه
2.    گاوميش صادره به كشتارگاه
3.    گوسفند صادره به كشتارگاه
4.    گوزن صادره به كشتارگاه
تذكر: ازچند سال پيش بصورت آزمايشي گوزن خريداري شد كه ما نند ساير دامها پروار شوند كه به دلايلي با شكست مواجه شد و ديگر گوزن خريداري نگرديد و هم اكنون تعداد محدودي گوزن در دامپروري موجود مي باشد .

دريافت كشتارگاه شامل 9حساب مي باشد:
1.    دريافت گاو كش كش از كنترل خريد دام
2.    دريافت گوسفند كش كش از كنترل خريد دام
3.    دريافت گاو زنده از قرنطينه
4.    دريافت گاوميش زنده از قرنطينه
5.    دريافت گوسفند زنده از قرنطينه
6.    دريافت گاو زنده از دامپروري
7.    دريافت گاوميش زنده از دامپروري
8.    دريافت گوسفند زنده از دامپروري
دريافت گوزن زنده از دامپروري

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه