كارآفرينی شركت تعاونی توليد روستايی دشت گل نسترن

كارآفرينی شركت تعاونی توليد روستايی دشت گل نسترن
كارآفرينی شركت تعاونی توليد روستايی دشت گل نسترن
25,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 21 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

شركت تعاوني توليد روستايي دشت گل نسترن در سال 1382 با 118 عضو و سرمايه اوليه 000/835 و 415 هكتار سطح اراضي بهره برداران تأسيس و فعاليت خود را آغاز كرد.
تعداد اعضاء فعال در حال حاضر 288 عضو و سرمايه 000/650/1 ريال و 825 هكتار مي‌باشد
تحصيلات بهره برداران
بي سواد- 55 نفر-خواندن و نوشتن 30 نفر- پايان دوره ابتدائي 139 نفر
پايان دوره راهنمائي 22 نفر- ديپلم 38 نفر- ليسانس 4 نفر
سن بهره برداران
زير 30 سال 10 نفر- (30-20)-(40-31) سال 40 نفر- (50-41) سال 68 نفر- (60-51) سال 74 نفر- 61 سال به بالا 96 نفر
جنس بهره برداران
مرد 278 نفر –زن 10 نفر
وضعيت توزيع اراضي بين بهره برداران
كمتر از يك هكتار 8 نفر (77/2%)        (5-5)هكتار 258 هكتار 58/89%
(7-5)هكتار 18 نفر                (10-7ژ9هكتار 2 نفر(69%)
(20-10)هكتار 1 نفر                20 به بالا 1 نفر 34/0%
كل زمينهاي تحت پوشش تعاوني 825 هكتار مي‌باشد.
كوچكترين قطعه 2000 متر مربع و بزرگترين قطعه 75 هكتار مي‌باشد.
سطح زيركشت محصولات مختلف
كل زمينهاي تحت پوشش تعاوني كه به صورت باغ مي‌باشد 825 هكتار بوده كه از اين مقدار
129 هكتار هلو و شليل- 202 هكتار سيب گلاب- 78 هكتار گلابي
272 هكتار انواع آلوها- 144 هكتار انگور مي‌باشد
منطقه تحت پوشش روستاهاي رامجين، سنقرآباد- محمدآباد افشار و قاسم گرجي كه از بخش چهارباغ از توابع شهرستان ساوجبلاغ كه در استان تهران بوده كه با مركز استان 80 كيلومتر و مركز شهرستان 25 كيلومتر و از مركز بخش 12 كيلومتر فاصله دارد.
 
اراضي تحت پوشش شركت تعاوني توليد روستاي دشت گل نسترن

ميزان سرمايه شركت تعاوني توليد روستايي دشت گل نسترن

كاركنان
تعداد كاركنان شركت 3 نفر شامل مدير عامل، يك نفر راننده، يك نفر سرباز سازندگي
وضعيت منبع تأمين آب
تعداد 61 حلقه چاه شامل 60حلقه چاه عميق يك حلقه چاه نيمه عميق
هيئت مديره و بازرسان
در مجمع عمومي كه در سال تأسيس 82 برگزار گرديد آقايان عبدالسعيد باقرپور رئيس هيئت مديره و اسماعيل مدير رنجبر نايب رئيس- نجم اله سليمان فلاح منشي و آقايان ناصرپور محمد و اسكندر خالصه دهقان بعنوان اعضاء عادي هيئت مديره به مدت سه سال انتخاب گرديدند و آقايان رضا شمسي مهر و عليرضا قره پور بعنوان بازرس به مدت يكسال انتخاب كه در سال 1383 در مجمع در سمت خود تا سال 1384 ابقاء گرديدند و در سال 1384 آقايان مسلم خالصه دهقان و تقي مدير رنجبر بعنوان بازرس بمدت يكسال انتخاب گرديدند.

امكانات موجود
1-قطعه زميني به مساحت 2000 متر مربع اهدائي اعضا
2-يك باب انبار- به ظرفيت 500 تني (در حال ساخت)
3-يك باب مغازه استيجاري (بعنوان دفتر شركت)
4-يك دستگاه خودرو وانت مزدا (دولتي)
5-امتياز يك خط تلفن
6-دو دستگاه تراكتور گلداني (امانت جهاد كشاورزي ساوجبلاغ)
7-تعداد 4 دستگاه دنباله بند
 
 
عملكرد شركت تعاوني توليد روستائي دشت گل نسترن
فعاليتهاي انجام شده
1-ترويج و آموزش كشاوران در مورد نحوه صحيح كاشت نهاب، نحوه آبياري، مبارزه با آفات و بيماريها نقش استفاده از ريز مغذيها در افزايش كيفيت و كميت محصولات، نحوه صحيح جمع آوري محصولات باغي و استفاده درست از بسته بنديهاي مناسب،
2-ارائه خدمات مكانيزه باغداران تحت پوشش
3-تهيه و توزيعه كليه نهاده هاي مورد نياز كشاورزان اعم از كود شيميائي، سموم دفع آفات نباتي، عف كش ها
4-ايجاد دو فرصت شغلي     و به كارگيري 2 نفر از جوانان روستائي
5-نظارت بر كليه امور داشت، برداشت، محصولات باغي مختلف و ارائه خدمات فني به كشاورزان
 

نوع كود    مقدار كيسه    صيفي    جمع    تن       
كامل    1190    100    1290    5/64    32250ريال    500/602/41
سولفات آمونيوم    1390    215    1605    25/80    21250 ريال    250/106/34
سولفات پتاسيم    750        750    5/37    26750ريال    500/062/20
فسفات آمونيوم    1070        1070    35/50    32000ريال    000/240/34
    4400                   
اوره    22500    865    865    25/43    22500ريال    500/462/19
نيترات فسفات آمونيم        375    375    75/18    25000ريال    000/375/9
    1555    5955               
عملكرد واحد خدمات مكانيزه شركت تعاوني توليد روستايي دشت گل نسترن
رديف    خدمات    واحد    مقدار    پيش بيني برنامه    تحقيق برنامه درصد    ملاحضات
1    رتيواتور        83هكتار    100    75%   
2                       
3    هرس        4هكتار    30 هكتار    80%   

 
هزينه هاي واحد خدمات مكانيزه شركت تعاوني توليد روستايي دشت گل نسترن
رديف    شرح    مبلغ(ريال)    ملاحظات
1    هزينه تراكتور 847    000/843/27    هزينه تعميرات لوازم يدكي سوخت و روغن
2    هزينه پرسنل    000/134/7    حقوق مزايا و بيمه
درآمد واحد مكانيزه
000/007/3 تومان
درآمد واحد خدمات مكانيزه شركت تعاوني دشت گل نسترن
رديف    ماه    درآمد(ريال)    ملاحظات
1    فروردين    000/800/4   
2    ارديبهشت    000/580/13   
3    خرداد    000/190/8   
4    تيرماه    000/700   
5    مرداد    000/500   
6    دي    000/520   
7    بهمن    000/780   
8    اسفند    000/100   
جمع    000/070/30 ريال       
سود و زيان واحد خدمات مكانيزاسيون شركت تعاوني
درآمد    مبلغ ريال    هزينه ها    مبلغ ريال
كل درآمدواحد خدمات مكانيزه در سال 1384    000/070/30    هزينه واحد خدمات مكانيزه شامل پرسنلي اجاره- لوازم يدكي تعميرات و سوخت    000/977/34
    000/070/30        000/977/34
هزينه ها- كل درآمد= سود خالص
 000/977/34-000/070/30=
000/907/4=
عملكرد توزيع نهادهاي شركت تعاوني توليد روستائي دشت گل نسترن 1384
رديف    نهاده    واحد    مقدار    ارزش به ريال    كارمزد(ريال)    ملاحظات
1    كود كامل    تن    5/64    500/602/41    000/225/3   
2    كود اوره    تن    25/43    500/462/19    500/162/2   
3    سولفات آمونيوم    تن    25/80    250/106/34    500/012/4   
4    سولفات پتاسيم    تن    5/37    500/062/20    000/875/1   
5    فسفات آمونيوم    تن    35/50    000/240/34    000/675/2   
6    نيترات فسفات آمونيوم    تن    75/18    000/375/9    500/937   
    جمع        6/294           
7    كود كامل ميكرو معدني    تن    1    000/920/1ريال    000/50   
    جمع كل    6/295    750/768/160    500/937/14       
هزينه هاي فعاليت توزيع نهاده شركت تعاوني توليد روستايي گل نسترن 1384
رديف    شرح    مبلغ(ريال)    ملاحظات
1    اجاره انبار    250/764/3   
2    ملزومات اداري پرسنلي    250/418   
3    حمل و نقل و كارگري    000/755/10   
    جمع    550/937/14ريال   
سود و زيان فعاليت توزيع نهادها شركت تعاوني توليد روستايي دشت گل نسترن
درآمدها    مبلغ (ريال)    هزينه ها    مبلغ(ريال)
كارمزد توزيع كود شيميايي    500/937/14       
        اجاره انبار    250/764/3
        حمل و نقل و كارگري    000/755/10
        ملزومات اداري و پرسنلي    250/418
جمع    500/937/14    هزينه بهره وام فروش اقساطي    000/500/3ريال
000/500/3- = 500/437/18- 500/937/14
جدول سود و زيان شركت تعاوني توليد روستايي دشت گل نسترن 1384
درآمدها    مبلغ (ريال)    هزينه ها    مبلغ(ريال)
كل درآمدواحد خدمات مكانيزه    000/070/30    كل هزينه هاي واحد خدمات مكانيزه     000/977/34
كل درآمد حاصل از توزيع نهاده ها    500/937/14    كل هزينه هاي فعاليتها توزيع نهاده    500/937/14
ساير درآمدها شامل وام بلاعوض و فعاليتهاي متفرقه    000/450/41    كل هزينه جاري    000/460/629/60
كمك هاي دولتي        هزينه استهلاك   
جمع    500/457/86        396/054/11
برنامه شركت تعاوني توليد روستايي دشت گل نسترن در سال 1385
برآورد فعاليت توزيع نهاده شركت تعاوني توليد روستايي دشت گل نسترن 1384
رديف    شرح    مبلغ(ريال)    ملاحظات
1    هزينه هاي پرسنلي و ملزومات اداري    000/000/1    انباردار- نگهبان
2    هزينه بهره وام فروش اقساطي    000/000/7   
3    هزينه وام تبصره 3    000/200/1   
4    هزينه هاي پيش بيني نشده 5% كل هزينه     000/410/1   
5    حمل و نقل كارگري    000/000/19   
    جمع    000/610/29   


پيش بيني سود و زيان فعاليت توزيع نهاد شركت تعاوني توليد روستايي دشت گل نسترن
درآمد    مبلغ(ريال)    هزينه    مبلغ ريال
درآمد حاصل از فعاليت توزيع نهاده ها    000/000/41    كل هزينه هاي فعاليت توزيع نهاده ها شامل- سرپرستي- بهره وام    000/610/29
           
جمع    000/000/41        000/610/29
هزينه – درآمد= سود و زيان
= 000/610/29-000/000/41
= 000/390/11
برنامه واحد خدمات مكانيزه شركت تعاوني توليد روستاي دشت گل نسترن 1385
رديف    خدمات    واحد    مقدار        درآمد كل
1    رتيواتور    هكتار    200    000/450    000/000/902
2    سمپاشي    هكتار    300    000/200    000/000/60
3    هرس    هكتار    50    000/700    000/000/35
    جمع    هكتار            000/000/185

برآورد هزينه هاي واحد خدمات مكانيزه شركت تعاوني توليد روستايي دشت گل نسترن
رديف    شرح    مبلغ(ريال)    ملاحظات
1    هزينه پرسنلي    000/000/43    حقوق- حق بيمه و سنوات
2    استهلاك    000/000/16   
3    سوخت و روغن    000/500/2   
4    لوازم يدكي    000/000/70   
5    تعميرات    000/000/30   
6    ابزار فني    000/500   
7    اجاره هانكارد    000/500/1   
8    هزينه هاي پيش بيني نشده    000/8000   
    جمع    000/500/171   
پيش بيني سود و زيان واحد خدمات مكانيزه شركت تعاوني توليد روستائي دشت گل نسترن 1385
درآمد حاصل از ارائه خدمات مكانيزه    000/000/185    هزينه هاي واحد خدمات مكانيزه شامل پرسنلي- تعميرات- لوازم يدكي اجاره، سوخت و روغن و…    000/500/171
جمع    000/000/185        000/500/171
هزينه- درآمد= سود و زيان
000/500/13=000/500/171-000/000/185

اعتبارات دولتي مورد نياز شركت تعاوني توليد روستايي دشت گل نسترن 1385
رديف    ماده    مورد مصرف    اعتبار مورد نياز    توضيحات
1        ساخت دفتركار    155000    155 مترمربع متري 000/10 ريال
2    11    بتوني كردن كف انبار    21600    به مساحت 432 مترمربع هر متري 50000 ريال
3    11    ديواركشي و محوطه سازي    80000    به مساحت 500 متر مربع هر متري 130000 ريال
4    11    ساخت هانگارو    3500    به مساحت 60 متر در متري 50000 ريال
5    11    بتوني كردن سكوي خارجي انبار    4800    مساحت 96 متر متري 50000 ريال
        خريد امتياز آب       
        خريد امتياز برق       
        تجهيز دفتركار    20000   
        نوشت افزار    1500   
        لاستيك خودرو    2000   
        فيلتر- روغن و لنت ترمز    1500   
        هزينه آب- برق- تلفن    1500   
        هزينه سوخت خودرو    5000    يك دستگاه خودرو با متوسط 4000 كيلومتر در ماه
        چاپ سربرگ    2000   
        ديواركشي سوله    930/96    540 متر متري 500/179 ريال
        درب و پنجره انبار    000/30   
        اجاره    6000

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات ذیل قبلا توسط مشتریان محصول فوق خریداری شده است.
محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه