بانک ها و بررسی و شناخت بانک رفاه

بانک ها و بررسی و شناخت بانک رفاه
بانک ها و بررسی و شناخت بانک رفاه
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 85 صفحه _ فرمت WORD_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب

تاريخچة بانكداري در ايران     2
تاريخچة بانك رفاه كارگران     3
معرفي بانك رفاه كارگران     3
بانك استقراضي ايران     5
چارت سازماني     6
موقعيت و آدرس بانك     6
تسهيلات ارضي و صادراتي بانك رفاه     7
تسهيلات قبل از صدور كالا    7
مبلغ تسهيلات     8
مدت بازپرداخت تسهيلات     8
نرخ تسهيلات     9
وثايق     9
نحوة اعطاي تسهيلات    10
اعمال نظارت بانك     10
ارائة مدارك مربوط به صادرات انجام شده     10
بازپرداخت     11
تسهيلات بعد از صدور كالا    12
مبلغ تسهيلات     12
مدت بازپرداخت تسهيلات     13
نرخ تسهيلاتي پرداختي     13
وثايق قابل قبول براي اعطاي تسهيلات     13
نحوة اعطاي تسهيلات    14
اعمال نظارت بانك    14
بازپرداخت     14
تسهيلات ارزي    15
نوع تسهيلات    15
سقف فردي تسهيلات    15
كارمزد تعهد    16
نرخ سود تسهيلات     16
دورة بازپرداخت     16
عقد قرارداد وثايق    16
انواع خدمات ريالي و ارزي بانك رفاه    17
انواع سپرده هاي بانكي    20
حساب قرض الحسنه پس انداز    20
قرض الحسنه پس انداز عادي    21
قرض الحسنه پس انداز ويژه     21
حساب قرض الحسنه جاري     21
مزاياي حساب جاري همراه براي مشتريان در شعب مجهز به اين سيستم     22
حساب جاري دومنظوره     22
حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار    23
حساب سپردة سرمايه گذاري كوتاه مدت عادي     23
حساب سپردة كوتاه مدت ويژه     23
حساب سپرده سرمايه گذاري بلندمدت    24
سپردة سرمايه گذاري مدت‌دار قابل تقسيم     24
شرايط تعيين سپرده هاي سرمايه گذاري بلندمدت     24
انواع تسهيلات بانك رفاه     25
ساير خدمت بانك رفاه     28
انواع واحدهاي مربوط به حسابداري     36
حسابرسي     36
انواع حسابرسان    37
وظايف سازمان حسابرسي     38
حسابداري دولتي    39
خصوصيات حسابداري دولتي     39
اصول كلي حسابداري دولتي     40
حسابداري بودجه     42
تهيه و تنظيم بودجه در بانك     43
مسئول بودجه در بانك     44
حسابداري مالي     44
حسابداري مديريت     46
انواع حسابهاي مورد استفاده     50
هزينه ها     51
حسابهاي انتظامي     53
تنخواه گردان     54
سپرده     55
حساب بستانكاران     56
حواله (عهدة شعبه ها)    57
سرمايه     58
دارائي جاري     58
دارائي ثابت     58
نقطة سر به سر     58
نقش حسابداران در برنامه ريزي و ارزيابي نتايج     58
برنامه هاي جاري و در دست اقدام     61
انواع گزارشات تهيه شده در حسابداري     62
انواع دفاتر مورداستفاده در حسابداري     72
ثبت عمليات مربوط به تنخواه گردان     74
ثبت عمليات مربوط به سپرده     76
بستن حساب سپرده     78
كاربرد سرفصل هاي حسابهاي انتظامي     78
بستن حسابها در پايان سال     80
حسابهاي سنواتي     81
فرم هاي مورد استفاده در حسابداري     82
پيشنهادات و انتقادات     85
فرمها
پيوستها

 

تاريخچة بانكداري در ايران:
بانك شاهي ايران:
صرافان ايراني در مقام مقابله و رقابت با عمليات بانك جديد شرق برخاستند كه اولين بانك بود و مركزش در لندن و حوزة عملياتي آن مناطق جنوبي آسيا بود اين بانك در سال 1266 شمسي (1888 ميلادي) در محل بانك تجاري( بازرگاني سابق) شروع به فعاليت كرد و براي جلب رضايت مشتريان و شروع فعاليت به حسابهاي جاري 5/2% به حساب سپرده‌هاي ثابت به مدت 6 ماه 4% و يكسال 6% منفعت مي‌داد. بانك با اين اقدام خود 12% از نرخ بهره را كاهش داد و براي اولين بار اقدام به انتشار نوعي پول كاغذي به صورت حواله خزانه براي مبلغ 5قران به بالا و قابل پرداخت در وجه حامل نمود و در سال 1269 در مقابل دريافت 20000 ليرة‌ انگليسي كليه شعب و اثاثة بانك را به بانك شاهي واگذار نمود. ولي قبل از آنكه نتيجة قطعي و نهايي اين رقابت حاصل شود حريف زورمند جاي بانك شرق را گرفت و اين حريف بانك شاهي ايران بود كه مبتكر آن پاول‌جوليوس دوريتر در مقابل پرداخت 40000 ليرة‌ امتياز عظيمي براي مدت 70 سال براي كشيدن راه‌آهن، حق انحصاري كليه معادن جز ( طلا،‌ نقره، سنگ‌هاي قيمتي)، تأسيس بانك و غيره را بدست آورد. 25 ژوئيه 1872 برابر 10 مرداد 1215 شمسي اين امتياز بعدها لغو شد و امتياز ديگري كه اساس آن تأسيس بانك شاهي ايران بود به مدت 60 سال تأسيس گرديد. يكي از عمليات عمده اين بانك حق انحصاري نشر اسكناس بود. اين بانك بر طبق قرارداد تا بهمن سال 1327 شمسي فعاليت مي‌كرد.

 

تاريخچة بانك رفاه كارگران:
بانك رفاه در خرداد ماه سال 1339 به ثبت رسيد و در سال 1339 با پنج شعبه شروع به كار كرد از جمله شعبه مركزي، شعبه راه‌آهن،‌ شعبه دخانيات، شعبه تبريز و شعبه قائم‌شهر. بعدها شعبه‌هاي ديگر نيز گسترش پيدا كردند و در حال حاضر تعداد آنها از مرز 1350 شعبه مي‌گذرد. طرف حسابهاي بانك رفاه در درجة اول سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشد كه اين سازمان سرماية‌ اولية را در اين بانك گذاشتند و قرار بستند كه حقوق، وامهاي بازنشستگان و كاركنان كه بيمة تأمين اجتماعي مي‌باشند از طرف اين بانك پرداخت شود و سپس شركتها و وزارت بهداشت و درمان و سازمان علوم پزشكي از سپرده‌گذاران اصلي و بعد نيز مشتريان عادي.

 

معرفي بانك رفاه كارگران:
بانك رفاه يكي از شش بانك تجاري كشور است كه از 40 سال قبل به ارائة خدمات بانكي اشتغال ورزيده و اينك با استفاده از فن‌آوريهاي نوين به ارائة خدمات وسيع در همة زمينه‌هاي بانكي به عموم هم‌ميهنان مبادرت مي‌نمايد. بانك رفاه با برخورداري از اعتماد و سپرده‌هاي مردم و توانايي‌هاي بالاي خود، در اجراي سياست كلان اقتصادي دولت جمهوري اسلامي ايران بخصوص در بخش صادرات كالاهاي غيرنفتي و توليدات صنعتي و كشاورزي خدمات ارزشمندي را ارائه مي‌دهد. بانك رفاه با تدوين يك برنامة 5 سالة عملياتي در چارچوب برنامة سوم اقتصادي دولت علاوه بر رشد و توسعه سازماني افزايش منابع و مصارف خود را با نرخ رشد قابل توجهي پيش‌بيني كرده است. اين بانك داراي يك شركت كارگزاري در بورس تهران بوده و يكي از بانكهاي مهمي است كه عضو هيأت مديره بورس مي‌باشد لذا با داشتن توانايي‌ها و امكانات لازم از طريق شركت كارگزاري و هم از طريق شعب خود به ارائه خدمات داد و ستد سهام به مردم اقدام مي‌نمايد. بانك رفاه بدليل ايفاي به موقع تعهدات ارزي از نظر بانك‌هاي معتبر بين‌المللي يكي از خوشنام‌ترين بانكهاي تجاري محسوب مي‌گردد كه با بيش از 70 كارگزار منتخب از بانكهاي تراز اول دنيا نيازهاي مشتريان خود را در عمليات بانكي بين‌المللي را مرتفع مي‌سازد.
بانك رفاه مي‌كوشد با استفاده از تجربيات پايوران ارشد خود و دستاوردهاي علمي جهاني و بهرمندي از خدمات جوانان تحصيل كرده و نوانديش و آموزشهاي مدوام هماهنگ با گسترش شبكه شعب، به نحو مطلوبي در خدمت مشتريان بانك و آحاد سرافراز ايران قرار گيرد.
بانك رفاه به جهت عملكرد مطلوب و ارائه خدمات مناسب به مشتريان موفق شد در سال 1378 لوح تقدير رياست محترم جمهوري دريافت كند و اين لوح گرانقدر را در كارنامة موفقيتهاي خود ثبت و ضبط نمايد. اين بانك در پروژه‌هاي عمراني كشور منجمله راه‌سازي، آب و فاضلاب و راه‌اندازي صنعت و خدمات سهم و نقش ارزنده‌اي ايفا كرده و در جهت شكوفايي اقتصادي كشور تسهيلات صادراتي، توليدي و كشاورزي به واحدهاي فعال در اين بخشها اعطا نموده است.
بانك رفاه در بخش نشر كتاب و صنعت چاپ نيز فعاليتهاي چشم‌گيري داشته است بطوري كه با حضور شاخص خود و ارائه خدمات وسيع بانكي در دوازدهمين نمايشگاه بين‌المللي كتاب در سال 1378 موفق به كسب جايزه لوح بلورين نمايشگاه گرديده است. بانك رفاه پس از چهارده ماه تلاش در آذرماه 1379 موفق به اخذ گواهينامه ايزو گرديد.

 

بانك استقراضي ايران:
پس واگذاري امتياز تأسيس بانك شاهنشاهي ايران به رويتر يكي از اتباع دولت روسيه به نام ژاك برليا پيشنهاد تأسيس بانك استقراضي ايران را داد. در سال 1269 شمسي با اين شخص موافقت گرديد كه انجمن استقراضي ايران به مدت 75 سال با حق انحصاري طرح عمومي داده شود و از پرداخت هرگونه مالياتي معاف گرديد جز آنكه 10% عوايد حاصله را به خزانه دولت بپردازد بعدها انجمن استقراضي ايران تبديل به بانك استقراضي ايران گرديد.
بانك مزبور برخلاف بانك شاهي قسمتهاي شمالي ايران حوزه فعاليت خود قرار داده بود و كمتر به امور بانكي در جنوب مي‌پرداخت در تاريخ 22 مرداد سال 1301 شمسي اين بانك به دولت ايران واگذار شد.

 

چارت سازماني:
هر شعبه با توجه به معيارهاي مشخصي طبقه‌بندي مي‌شود اما چيزي كه در همة شعبات مشترك است نمودار سازماني مشخصي است كه با رئيس شعبه، معاونت شعبه و حداقل يك تحويل‌دار آغاز مي‌گردد. رئيس شعبه به عنوان مسئول شعبه نظارت بركار ساير كاركنان را به عهده دارد در عين حال كه در انجام امور شعبه فعاليت مي‌كند. معاونت شعبه كه شخص دوم شعبه محسوب مي‌شود عموماً مسئول تسهيلات و حسابدار شعبه نيز مي‌باشد. تحويل‌دار شعبه كه امور مربوط به دريافتها پرداخت نقدي انجام مي‌دهد و مستقيماً با تراول و وجه نقد در ارتباط مي‌باشد.

 

موقعيت و آدرس بانك:
بانك رفاه شعبه سه راه انديشه واقع در جاده ملارد سه راه انديشه مي‌باشد كه داراي يك رئيس شعبه يك معاون و دو صندوق‌دار و يك تحويل‌دار مي‌باشد و سرپرستي بانك
رفاه واقع در ابتداي سه‌باندي رجائي‌شهر كرج مي‌باشد.
تسهيلات ارزي و صادراتي بانك رفاه:

 

بانك رفاه به عنواني يكي از شش بانك تجاري كشور با استفاده از فن‌آوريهاي نوين در راستاي سياست توسعة صادرات غيرنفتي و صدور خدمات فني و مهندسي دولت جمهوري اسلامي ايران در قالب دو بخش صادراتي و ارزي تسهيلات مالي به صادركنندگان پرداخت مي‌نمايد. تسهيلات مذكور به شرح زير به صادركنندگاني كه به صدور كالا و خدمات مبادرت مي‌ورزند اعطا مي‌گردد:
1-    بخش صادرات
1-1- تسهيلات قبل از صدور كالا
1-2-تسهيلات بعد از صدور كالا
1-3- اعطاي اعتبار به كشورهاي خريدار يا خريداران كالاهاي صادراتي، خدمات فني و مهندسي از كشور در چارچوب مصوبات يا موافقت‌نامه‌هاي تجاري
1-1- تسهيلات قبل از صدور كالا:
تسهيلات قبل از صدور كالا به آن دسته از صادركنندگاني كه جهت خريد، جمع‌آوري، بسته‌بندي و يا تهية مواد اوليه و ساير هزينه‌هاي قبل از صدور كالا نياز به تأمين مالي داشته باشد اعطا مي‌گردد.

 

مبلغ تسهيلات:
مبلغ تسهيلات پرداختي متناسب خواهد بود با:
مبلغ اعتبار اسنادي صادراتي ارائه شده به بانك(حداكثر تا 90%‌ مبلغ اعتبار اسنادي) مبلغ قرارداد منعقده با خريدار كالا در خارج از كشور( حداكثر تا 60% مبلغ قرارداد) مبلغ مشاركت بانك در طرح‌هاي توليدي صادراتي پس از انجام بررسي‌هاي مالي، اقتصادي و فني و برآورد دقيق نيازهاي مالي طرح توسط بانك(حداكثر تا 90% مبلغ سرمايه‌گذاري)

 

مدت بازپرداخت تسهيلات:
تسهيلاتي كه به منظور رفع نيازهاي مالي صادركنندگان براي صدور كالا به آنان پرداخت مي‌گردد، با توجه به ماهيت كار صادرات كه نياز چنداني به مدت زمان طولاني ندارد كوتاه مدت است و زمان پرداخت هر تسهيلات با توجه به نوع كالاهاي صادراتي حداكثر تا يكسال خواهد بود.
مدت بازپرداخت تسهيلات قبل از صدور به تفكيك كالاهاي صادراتي به قرار زير است:
محصولات كشاورزي                       9 ماه
فروش دستباف و صنايع دستي         9 ماه
كالاهاي صنعتي مصرفي                 9 ماه
كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي          12 ماه
خدمات فني و مهندسي                  18 ماه
(در موارد استثنايي طبق مهلتهاي مقرر در قرارداد به تشخيص بانك عمل مي‌شود.)
به متقاضياني كه براي اجراي پروژه‌هاي توليدي صادراتي خريد ماشين‌آلات و يا توسعة واحدهاي توليدي خود نياز به استفاده از تسهيلات بانك داشته باشند، با اعمال شرايط و ضوابطي متناسب با مورد، تسهيلات ميان‌مدت( از 1تا3 سال) پرداخت مي‌گردد.

 

نرخ تسهيلات:
طبق مصوبة شوراي پول و اعتبار، نرخ سود پيش‌بيني شده براي بخش صادرات 17% در سال تعيين شده است.
وثايق:
براي حفظ منافع بانك و حسن‌اجراي قرارداد، يك يا تركيبي از وثايق زيربنا به تشخيص بانك اخذ خواهد شد:
1-    غيرمنقول ارزنده شهري و سهل‌البيع
2-    پوشش بيمه‌اي صندوق ضمانت صادرات ايران
3-    سفته معتبر
4-    سپردة مدت‌دار (ارزي و ريالي)
5-    محل اجراي طرح با بناهاي احداث شده و ماشين‌آلات
6-    اوراق بهادار و مشاركت، ضمانت‌نامه‌هاي بانكي تعهد شركتهاي بيمه
7-    ساير وثايق از قبيل اوراق مشاركت، سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس

 

نحوه اعطاي تسهيلات:
تسهيلات بانك در قالب يكي از عقود اسلامي به متقاضي اعطا خواهد شد.

 

اعمال نظارت بانك:
از زمان پرداخت تسهيلات حسب مفاد قرارداد منعقده، بانك مجاز خواهد بود بنا به تشخيص و مصلحت خود و نحوة استفاده از تسهيلات پرداختي نظارتهاي لازم را به عمل آورد.
ارائه مدارك مربوطه به صادرات انجام شده:
استفاده‌كننده از تسهيلات مكلف است كه در مدت زمان معيني پس از دريافت تسهيلات كه از طرف بانك تعيين خواهد گرديد نسبت به ارائة‌ مدارك قطعي صدور كالا( اظهارنامه‌هاي كالاي خروجي، بارنامه و صدور خدمات در مقابل گواهي پيشرفت يا انجام كار طبق شرايط قرارداد) كه بابت آن تسهيلات دريافت نموده است اقدام نمايد. زمان مذكور حداكثر تا سررسيد قرارداد منعقده در نظر گرفته مي‌شود و در موارد استثنايي كه گردش كار به زمان بيشتري نياز داشته باشد بانك مي‌تواند با انجام بررسي‌هاي لازم مهلت مزبور را متناسب با ماهيت كالا افزايش دهد. چنانچه متقاضي در قبال اعتبار اسنادي صادراتي از تسهيلات بانك استفاده نمايد اين مدت متناسب با سررسيد L/C خواهد بود. در صورتيكه مدارك فوق‌الذكر در زمان مقرر به بانك ارائه نشود، براساس بخش‌نامه‌ها بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تسهيلات پرداختي با نرخ سود بخش بازرگاني داخلي تسويه خواهد شد.
چنانچه متقاضي در قبال اعتبار اسنادي صادراتي تقاضاي استفاده از تسهيلات ريالي بانك را داشته باشد، لازم است كه در متن اعتبارنامه بانك رفاه به عنوان ابلاغ‌كننده و معامله‌كنند اسناد درج گردد.
براي استفاده از تسهيلات لازم است متقاضي درخواست خود را همراه شرح فعاليتهاي صادراتي گذشته، برنامه صادراتي آينده، توجيه اقتصادي آن، مبلغ تسهيلات مورد نياز و جدول زمان‌بندي استفاده از تسهيلات را به يكي از شعب ارزي بانك ارائه نمايد.
چنانچه متقاضي بخواهد با ارائه طرحي تقاضاي استفاده از تسهيلات را به بانك تسليم نمايد، لازم است كه بدواً يك نسخه از طرح توجيهي فني، مالي و اقتصادي را به بانك ارائه نمايد.

 

بازپرداخت:
مبلغ اصل و سود تسهيلاتي اعطايي بايد حداكثر تا سررسيد يا سررسيدهاي تعيين
شده به بانك بازپرداخت شوند.
توضيحات:
بانك رفاه براي حفظ منافع صادركنندگان كالا، تأكيد بر اين دارد كه آنان حتي‌الامكان صادرات خود را در ازاي مدارك و اسناد معتبر بين‌المللي از قبيل اعتبارات اسنادي(L/C)، بروات، اسناد وصولي و نظاير آنها انجام دهند تا در صورت بروز اختلاف احتمالي با خريداران به استناد آن مدارك بتوانند در محاكم بين‌المللي احقاق حق نمايند.
1-2- تسهيلات بعد از صدور كالا:
تسهيلات بعد از صدور به آن دسته از صادركنندگان كه كالاي خود را صادر كرده و جهت تدوام صادرات خود نياز به تأمين مالي داشته باشند اعطا مي‌گردد.
مبلغ تسهيلات:
مبلغ تسهيلات پرداختي متناسب خواهد بود با:
1-    صادرات براساس اعتبار اسنادي حداكثر معادل 90% هم ارز ريالي اسناد معامله شده.
2-    صادرات بدون گشايش اعتبار اسنادي و در مقابل قرارداد صادراتي معتبر و قابل قبول بانك حداكثر معادل 60% هم ارز ريالي اسناد معامله شده.
مدت بازپرداخت تسهيلات:
مدت‌زمان تسهيلات بعد از صدور، متناسب با سررسيد تعهد ارزي مربوطه مي‌باشد.
نرخ تسهيلات پرداختي:
طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار نرخ سود پيش‌بيني شده براي بخش صادرات در حال حاضر 18% در سال مي‌باشد.
وثايق قابل قبول براي اعطاي تسهيلات:
بانك براي اعطاي تسهيلات مصوب به متقاضي بنا به تشخيص يك يا تركيبي از وثايق زير را بابت تضمين بازپرداخت تسهيلات اخذ مي‌نمايد:
- اسناد وصولي و تعهد ارزي در صورتي كه صادرات در مقابل اعتبار اسنادي انجام شده باشد.
- تعهد ارزي و قرارداد صادراتي
- سفته معتبر
- وثايق ملكي
- پوشش بيمه‌اي صندوق ضمانت صادرات ايران
- اوراق بهادار و مشاركت، ضمانت‌نامه‌هاي بانكي، تعهد شركتهاي بيمه و …

نحوة اعطاي تسهيلات:
تسهيلات بانك در قالب يكي از انواع عقود اسلامي پس از عقد قرارداد و به منظور تداوم فعاليت صادراتي مشتري به وي پرداخت خواهد گرديد.
اعمال نظارت بانك:
بانك پس از انعقاد قرارداد و اعطاي تسهيلات نظارتهاي لازم جهت حصول اطمينان از حسن جريان كار را معمول خواهد داشت ضمن آنكه اظهارنامه‌هاي خروجي ارائه شده كه تسهيلات براساس آنها تصويب و پرداخت مي‌گردد به عنوان اسناد و مدارك صادراتي مورد قبول بانك خواهد بود.
بازپرداخت:
مبلغ اصل و سود تسهيلات اعطايي بايد حداكثر تا سررسيد مقرر به بانك پرداخت شوند.
يادآوري‌ مهم:
اعطاي تسهيلات بعد از صدور منحصراً‌ به آن گروه از متقاضياني كه تعهدات ارزي آنها نزد بانك رفاه توديع شده باشد امكانپذير خواهد بود.
1-3- اعمال كليه شرايط و مقررات در موارد 1و 2 فوق‌الذكر

3-تسهيلات ارزي:
بانك رفاه به منظور كمك به توسعه اقتصادي، گسترش صادرات و ايجاد اشتغال، تسهيلات ارزي در قالب يكي از عقود قانون بانكي بدون ربا، با شرايط زير در اختيار صادركنندگان و توليدكنندگان واجد شرايط قرار مي‌دهد. (در صورت موجود بودن)
نوع تسهيلات:
الف- يكساله: براي خريد مواد اوليه و مصرفي
ب- دوساله: براي خريد ماشين‌آلات توليدي و خدمات مربوط يا تكميل طرحهاي نيمه تمام
سقف فردي تسهيلات:
براساس تشخيص بانك به استناد ارزيابي از متقاضي و طرح مورد نظر و حداكثر تا سقف 5 ميليون دلار براي هر شخص حقوقي تعيين خواهد شد.
واجدين شرايط استفاده از تسهيلات:
الف- صادركنندگان كالاهاي غيرنفتي و توليدكنندگان
ب- مجريان طرحهاي خودگردان با اولويت طرحهاي نيمه‌تمام( بجز طرحهاي نيمه‌تمامي كه از تسهيلات فاينانسي براي انجام همان قسمت طرح استفاده مي‌كنند).

كارمزد تعهد:
تا 2% در سال براساس مانده استفاده نشده تسهيلات از روز تصويب تسهيلات تا روز استفاده از تسهيلات محاسبه خواهد شد.
نرخ سود تسهيلات:
نرخ سود تسهيلات ارزي منابع بانك براساس نرخ توافقي در زمان انعقاد قرارداد مي‌باشد.
دوره استفاده از تسهيلات:
الف- تا 6 ماه از تاريخ گشايش اعتبار اسنادي براي خريد مواد اوليه و مصرفي
ب- تا دوسال از تاريخ گشايش اعتبار اسنادي براي ورود ماشين‌آلات و اجراي طرح‌ها
دوره بازپراخت :
الف- تا 1 سال  پس از معامله اسناد براي خريد مواد اوليه و مواد مصرفي
ب- تا دوسال براي ورود ماشين‌آلات و اجراي طرح‌ها كه پس از اين مدت با شرايط روز و تجديد ارزيابي وثايق تا دوسال ديگر قابل تمديد خواهد بود.
عقد قرارداد وثايق:
قراردادهاي اعطاي تسهيلات به ارز منعقد و استفاده‌كنندگان از تسهيلات متعهد به بازپرداخت عين ارز در سررسيدهاي مربوطه خواهد بود. وثيقه متناسب با هم ارز مالي كل مبلغ تسهيلات به اضافه سود و هزينه‌هاي ارزي مربوطه براساس نرخ گواهي سپرده ارزي در تاريخ تصويب تسهيلات توسط بانك اعطاء‌كننده تسهيلات به نرخ روز ارز اخذ خواهد شد.
موارد مصرف تسهيلات:
از طريق گشايش و اعتبار اسنادي و معامله اسناد حمل در وجه فروشنده يا ارائه‌كننده خدمات خواهد بود.

 

انواع خدمات ريالي و ارزي بانك رفاه:
1-    گشايش و انجام انواع اعتبارات اسنادي وارداتي و صادراتي
2- اعطاي تسهيلات ريالي و ارزي به توليدكنندگان و صادركنندگان كشور با حداقل نرخ سود و كارمزد
3- صدور ضمانت‌نامه‌هاي ريالي و ارزي براي شركت در مناقصه پس از انجام كار و ساير موارد
4- صدور گواهي‌ شركت در مناقصه‌هاي بين‌المللي
5- اعطاي تسهيلات ارزي براي ورود موقت كالا به توليدكنندگان و صادركنندگان
6- تسويه تعهدنامه‌هاي ارزي براي صادركنندگان
7- صدور حواله‌هاي ارزي و ريالي در حداقل زمان
8- افتتاح انواع حسابهاي ارزي و هرگونه نقل و انتقال آن بنا به تقاضاي صاحب حساب در داخل و يا خارج از كشور بدون هيچگونه محدوديت
9- قبول سپرده‌هاي مدت‌دار ارزي و پرداخت سود به نرخ بين‌المللي
10- اعطاي تسهيلات ريالي در قبال سپرده‌هاي ارزي معادل هم ارزريالي با نرخ« عمده بازرگاني» و پرداخت سود ارزي به سپرده ارزي مورد وثيقه
11- خريدار با نرخ« عمده بازرگاني» بدون هيچگونه محدوديت
12- اعطاي تسهيلات ارزي و ريالي براي صدور خدمات فني و مهندسي با حداقل نرخ سود بانكي
13- خريد و فروش اوراق سهام و اوراق مشاركت براي مشتريان در تهران و شهرهاي بزرگ در كوتاهترين زمان
14- اعطاي تسهيلات به قراردادهاي بيع متقابل
15- خريد و فروش واريزنامه ارزي براي متقاضيان تهران و شهرستانها
16- اعطاي انواع تسهيلات تجاري و خدماتي با قبول عامليت در امور وجوه اداره شده سازمانها و مؤسسات با حداقل كارمزد بانكي
17- ارائه انواع خدمات مشاوره‌اي بانكي اعم از ارزي و ريالي
18- ارائه انواع خدمات متنوع و نوين بانكي مانند جاري، رفاه، تلفن‌بانك و فاكس چك
19- وصول چكهاي و اگذاري در تهران و شهرستانها ازطريق اطلاق پاياپاي عمليات بروات
20- صدور انواع چك‌هاي بانكي، رمزدار بين بانكها و حواله
21- افتتاح انواع حسابهاي ريالي مانند: سپرده قرض‌الحسنه و جاري و سپرده.
22- ارائه رفاه‌چك( شبه پول ) در كليه شعب بانك جهت تسهيل حمل وجوه توسط مشتريان و بالابودن ضريب اطمينان آن
23- صدور كارت اعتباري ارزي
24- قبول اعانات و دارائيهاي با ارزش مشتريان توسط صندوق امانات هوشمند بانك رفاه
25- پرداخت قبوض برق مشتريان بدون نياز به حضور در بانك و از طريق حساب بانكي آنان
26- تبادل ايران چك« چك‌هاي مسافرتي مشترك بين بانكها» در سراسر ايران بمنظور رفاه حال مشتريان بانك.
27- صاحب پس‌انداز همراه در اسرع وقت امكان نقل و انتقال موجودي حساب پس‌انداز را به صورت الكترونيكي و در تمامي شعب مهيا خواهد كرد.

انواع سپرده‌هاي بانكي:
سپرده‌هاي بانكي به دو دسته تقسيم مي‌شوند:
1-    پس‌انداز                      2- جاري
ب- سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار:
1- كوتاه‌مدت                    2- بلندمدت
الف- سپرده‌هاي قرض‌الحسنه
1- حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز
با افتتاح اين حساب مشتري مبلغي را به صورت سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز به بانك مي‌سپارد. بانك موجودي اين حسابها را به صورت تسهيلات قرض‌الحسنه براي اموري چون ازدواج، تهيه جهيزيه، درمان بيماري، امور عام‌المنفعه و رفع نيازهاي ضروري به متقاضيان مي‌پردازد. به موجودي حسابهاي پس‌انداز سودي تعلق نمي‌گيرد و از گيرندگان اين قبيل تسهيلات نيز سودي دريافت نمي‌گردد. اصل موجودي پس‌انداز در صورت مطالبه در هر زمان قابل استرداد مي‌باشد. هم اكنون اكثر شعب بانك رفاه مجهز به سيستم پس‌انداز همراه مي‌باشند كه به موجب آن مشتريان مي‌توانند در كليه شعب مجهز به اين سيتسم از موجودي خود برداشت و يا واريز نمايند.

 انواع حسابهاي قرض‌الحسنه پس‌انداز:
1-    قرض‌الحسنه پس‌انداز عادي:
مشتريان مي‌توانند با پرداخت مبلغي بدلخواه حداقل 100000 ريال( تا يك ميليارد ريال) حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه داشته باشند. اگر حداقل موجودي 50000 ريال باشد مي‌توانند مشتريان در قرعه‌كشي سالانه جوايز حسابهاي قرض‌الحسنه پس‌انداز شركت نمايند.
2- قرض‌الحسنه پس‌انداز ويژه:
( افراد خير و نيكوكاري كه تمايل دارند وجوه خود را از طريق بانك بصورت تسهيلات قرض‌الحسنه در اختيار متقاضياني كه توسط آنها به بانك معرفي مي‌شوند قراردهند مي‌توانند با افتتاح اين نوع حساب در اين امرخير و خداپسندانه مشاركت نمايند. در حال حاضر افراد خير از اين طريق وامهاي قرض‌الحسنه براي انواع مصارف جهيزيه و تهيه امكانات به مردم نيازمند مي‌پردازنده و بانك بعنوان عامل مسئوليت نگهداري حساب، وصول اقساط و ساير اقدامات لازم طبق نظر مشتري را بعهده مي‌گيرد.
2- حساب قرض‌الحسنه جاري:
در اين حساب مشتريان پول خود را براي مقاصد خاصي به بانك مي‌سپارند و دسته چك دريافت مي‌نمايند تا در هر لحظه كه اراده نمايند با صدور چك از حساب خود برداشت يا در وجه شخص ثالث حواله نمايند بانك رفاه براي راحتي مشتريان حساب جاري همراه را كه حساب جاري فراگير است راه‌اندازي نموده‌است.
 حساب جاري همراه همانند حساب جاري عادي مي‌باشد با اين تفاوت كه ديگر مشتريان، مشتري يك شعبه نخواهند بود بلكه همه شعب بانك رفاه را مي‌شناسند و در هر شهري كه بخواهند مي‌توانند وجه چك‌هاي خود را بدون پرداخت هزينه و سريع دريافت و يا وجوهي را به حساب خود واريز نمايند.

 

 مزاياي حساب جاري همراه براي مشتريان در شعب مجهز به اين سيستم:
1-    برداشت و واريز آني و لحظه‌اي وجوه      
2-    انتقال وجوه بين حسابهاي مختلف             
3-    دريافت صورت حساب                     
4- انتقال وجوه بين سيستمهاي مختلف   
5- واگذاري چك‌هاي عهده ساير بانكها
6- عدم نياز به حمل پول و چك‌هاي مسافرتي

 

حساب جاري دومنظوره:
در جهت ارائه پاسخ به انتقادات مشتريان بانك رفاه اقدام به طراحي حساب جاري دومنظوره نموده كه از طريق اين حساب علاوه بر استفاده از خدمات حساب جاري از سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت برابر مقررات مربوطه (در حال حاضر 18%) نيز بهره‌مند خواهند شد.
ب- حساب سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار:
با افتتاح اين حساب مشتريان وجوه خود را به قصد انتفاع( دريافت سود) به بانك مي‌سپارند و بانك با اخذ وكالت اين سپرده‌ها را به صورت مشاع در فعاليتهاي مجاز به كار مي‌بندد.
1- حساب سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت:
حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت عادي:
با حداقل مبلغ 50000 ريال اين حساب افتتاح مي‌شود در حال حاضر نرخ سود علي‌الحساب در بانك رفاه 8% در سال و محاسبه آن به صورت روزشمار مي‌باشد مشروط بر اينكه حداقل مانده(50000 ريال) در طول يك ماه در هر روز حفظ مي‌گردد.
حساب سپرده كوتاه‌مدت ويژه:
با حداقل مبلغ 000/100 ريال اين حساب افتتاح مي‌شود. در حال حاضر نرخ سود علي‌الحساب در اين بانك 10% در سال مي‌باشد. مبلغ سود اين حساب ثابت قابل افزايش يا كاهش نمي‌باشد. حداق مدت آن 6 ماه و در صورت تمايل اين مدت قابل
تمديد است.
2- حساب سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت:
مشتريان مي‌توانند به نام خود يا كساني كه ولايت يا قيموميت آنها هستند و يا اشخاص حقوقي نزد بانك حساب سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت( يكساله، دوساله، سه‌ساله، چهارساله، پنج‌ساله) افتتاح نمايند.
حداقل مبلغ ونرخ سود علي‌الحساب اين نوع سپرده‌ها در حال حاضر در اين بانك طبق جدول زير مي‌باشد:
نوع سپرده     حداقل مبلغ سپرده
( ريال    نرخ سود علي‌الحساب
(ريال)
حساب سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت يك سال تمام تا كمتر از دوسال
حساب سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت از دوسال تمام تا كمتر از سه سال
حساب سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت از سه‌سال تمام تاكمتر از چهار سال
حساب سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت از چهارسال تمام تا كمتر از پنج سال
حساب سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت از پنج سال تمام و بيشتر از 000/100

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه