کارآموزی در شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل آسیا

کارآموزی در شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل آسیا
کارآموزی در شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل آسیا
20,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 13 صفحه _ فرمت WORD_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

ماده 1-مقدمه :
وضعیت خاص شرکت مگاموتور با توجه به توسعه و گسترش فعالیت ها و نیاز روزافزون به نیروی انسانی معتقد و شایسته در رده های مختلف به منظور ارتقاء دانش فنی ساخت قوای محرکه ایجاب می کند که سیستم استخدام دارای چنان پویایی باشد که بطور مستمر و منظم بتواند پاسخگوی اهداف و برنامه ریزی های تعیین شده برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز باشد لذا این آیین نامه با توجه به سوابق و روشهای اجرائی شرکت و به منظور پاسخگوئی به اهداف فوق الذکر تهیه و تنظیم گردیده است.
نظر به اینکه پیش بینی و برنامه ریزی نیروی انسانی برای کلیه واحدهای شرکت بصورت متمرکز در امور اداری صورت می گیرد لذا مسئولیت اجرای این آیین نامه به معاونت اداری و مدیر اداری واگذار می شود.
ماده 2-شرح فعالیت سیستم تأمین نیروی انسانی
-ایجاد سهولت در، یافتن و دعوت از افراد شایسته برای کار در شرکت و تصدی پست های خالی
-جلب و ترغیب و تشویق شایسته ترین افراد برای کار در شرکت و تصدی پست های خالی توسط آنان
-تطبیق و ارزیابی مشخصات متقاضی با شرح مشخصات مشاغل موردنظر
-انتخاب متقاضی بر مبنای لیاقت و شایستگی بر اساس معیارهای صحیح و با صرف هزینه مناسب
-معرفی افراد انتخاب شده جهت شروع به کار
ماده 3-شرح عملیات و گردش کار
1-3-کلیه واحدهای شرکت در فواصل زمانی سه ماهه مشخصات کمی و کیفی نیروی انسانی مورد نیاز را بر اسلس ساختار سازمانی مصوب شرکت و شرح وظایف مدون، تهیه و برای امور اداری ارسال می کنند. (تکمیل فرم شماره یک توسط مدیر واحد متقاضی نیرو)
2-3-امور اداری موظف است ظرف مدت یک هفته منابع تأمین نیرو را بررسی نموده و در صورتیکه امکان تأمین نیرو از داخل شرکت وجود نداشت مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز را تهیه و جهت اخذ مجوزهای لازم برای مدیرعامل شرکت ارسال نماید.
3-3-امور اداری پس از دریافت مجوز مدیرعامل از طریق اداره کار و یا متقاضی که قبلا مراجعه نموده اند و یا درج آگهی روزنامه از متقاضیان دعوت به عمل می آورد و در صورت نیاز به چاپ آگهی، متن آگهی مورد نیاز را تهیه و آنرا برای روابط عمومی ارسال می نماید تا در جراید کثیر الانتشار چاپ شود.
تهیه کننده: امور سازمان و روشها         تأیید کننده : هیأت مدیره                      تصویب کننده : مدیرعامل


نام سند : آیین نامه استخدام کارکنان شرکت مگاموتور          کد سند: 7170001    صفحه    5    از   11
    تاریخ تهیه : آذرماه 1377
4-3-در صورتیکه نیاز به نیروی انسانی با تحصیلات دیپلم باشد امور اداری کلیه درخواست های واصله را برای اداره آموزش ارسال می نماید، اداره آموزش موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته مدارک متقاضیان را بررسی نموده و برای آنها کارت ورود به جلسه آزمون را ارسال نماید. آزمون توسط اداره آموزش انجام می شود و اسامی پذیرفته شدگان برای امور اداری ارسال می شود. امور اداری موظف می باشد حداکثر یک هفته پس از دریافت لیست مشخصات پذیرفته شدگان نسبت به دعوت از آنها و تشکیل پرونده اقدام نماید.پذیرفته شدگان یا مستقیما به محل کار پیش بینی شده معرفی می شوند و یا جهت گذراندن دوره های آموزشی به اداره آموزش معرفی می شوند.
5-3-در صورتیکه نیاز به نیروی انسانی با تحصیلات فوق دیپلم و لیسان و بالاتر باشد، امور اداری موظف است کلیه درخواست های واصله براساس فرم شماره 2 را برای واحدهای متقاضی نیرو ارسال نماید. مدیر واحد متقاضی نیرو نیز درخواست های واصله را بررسی و اسامی و مشخصات افراد موردنظر برای انجام مصاحبه را به امور اداری اعلام می نماید، امور اداری موظف است حداکثر یک هفته پس از دریافت مشخصات افراد از آنها جهت تکمیل پرسشنامه استخدامی و انجام مصاحبه دعوت بعمل آورد، زمان مصاحبه نظریه معاونت و یا مدیر واحد متقاضی نیرو در پرسشنامه استخدامی درج و برای امور اداری ارسال می شود و امور اداری می بایستی یک هفته پس از دریافت نتیجه مصاحبه از افرااد واجدالشرایط و انتخاب شده جهت انجام مراحل استخدام و شروع بکار دعوت بعمل آورد.
ماده 4-ضوابط استخدام در شرکت مگاموتور
1-4-متدین به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
2-4-دارا بودن تابعیت ایرانی و معتقد به نظام جمهوری اسلامی ایران
3-4-داشتن حداقل 18 سال سن و حداکثر 40 سال
تبصره : در مواردی که برای برخی از مشاغل تخصصی استخدام افراد کمتر از چهل سال مقدور نباشد با پیشنهاد امور اداری و تصویب مدیرعامل، استخدام افراد بیش از چهل سال بلامانع است.
4-4-انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت قانونی
5-4-نداشتن مانع قانونی برای استخدام
6-4-عدم معروفیت به فساد اخلاق و عدم اعتیاد به مواد مخدر و سایر مواردی که استعمال و مصرف آنها قانوناً ممنوع است.
تهیه کننده: امور سازمانها و روشها                  تأیید کننده : هیأت مدیره                  تصویب کننده : مدیر عامل


نام سند : آیین نامه استخدام کارکنان شرکت مگاموتور         کد سند: 7170001    صفحه   6    از   11
    تاریخ تهیه : آذرماه 1377
7-4-داشتن تحصیلات، دانش و تخصص و تجربه مورد نیاز برای انجام خدمت در پست سازمانی که برای تصدی آن استخدام می شوند.
8-4-داشتن حداقل دیپلم متوسطه
9-4-توفیق در آزمونها و مصاحبات استخدامی و موفقیت در گذراندن دوره آزمایشی
10-4-داشتن سلامت جسمی و روانی لازم برای انجام وظیفه در شغل اگذار شده
11-4-داشتن سایر شرایط و گواهینامه های آموزشی لازم برای احراز شغل
ماده 5-مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده استخدامی
1-5-فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی و اصل آن
2-5-فتوکپی و اصل شناسنامه داوطلب و افراد تحت تکفل وی
3-5-فتوکپی و اصل کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت قانونی
4-5- 6 قطعه عکس 4×3 یا 4×6
5-5-فتوکپی و اصل سوابق کار از مؤسسات قبلی (در صورت داشتن سابقه کار)
6-5-گواهی پرداخت حق بیمه (برای کسانی که سابقه کار قبلی دارند)
7-5-فتوکپی و اصل گواهینامه دوره های آموزشی تخصصی و گذرانده شده
9-5-شناسنامه کار (برای کسانی که سابقه کار قبلی دارند)
ماده 6-تشکیل پرونده کارگزینی
1-6-رئیس کارگزینی موظف است کلیه مدارک متقاضیان استخدام را با اصل آنها تطبیق و مراتب را در روی فتوکپی آنها تأیید و امضا نماید و در مواردی که ضرورت ایجاب می نماید بایستی تأییدیه لازم از مراجع ذیربط برای مدارک ارائه شده را استعلام و اخذ نماید.
2-6-از کلیه پذیرفته شدگان جهت استخدام در شرکت در ارتباط با شغل مورد تصدی معاینات پزشکی به عمل آمده و سلامت جسمی و روانی آنها باید به تأیید پزشک برسد.
ماده 7-نحوه استخدام (آزمایشی و قراردادی)
1-7-استخدام کلیه اشخاص در شرکت برای حداکثر مدت 3 ماه بصورت آزمایشی بوده و صدور حکم استخدام قراردادی برای آنان موکول به موفقیت در طول دوره آزمایشی است. ورود به خدمت 
تهیه  کننده : امور سازمان و روشها                  تأیید کننده : هیأت مدیره              تصویب کننده : مدیرعامل


نام سند :  آیین نامه استخدام کارکنان شرکت مگاموتور     کد سند : 7170001    صفحه   7    از   11
    تاریخ تهیه : آذرماه 1377
آزمایشی با حکمی انجام خواهد شد که توسط امور اداری صادرگردیده و مشتمل بر اطلاعات زیر است :
-تاریخ ورود به خدمت آزمایشی
-طول مدت خدمت آزمایشی
-عنوان شغل و محل سازمانی در مدت خدمت آزمایشی
-میزان حقوق و مزایای متعلقه
2-7-کارکنان در مدت خدمت آزمایشی از کلیه و مزایای قانونی به غیر از بهره وری برخوردار بوده و از حقوق و مزایای آنها طبق قوانین و مقررات مصوب کشور کسورات قانونی از قبیل مالیات و بیمه کسر گردیده و به مرجع ذیربط و صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی و یا آینده ساز پرداخت خواهد شد.
3-7-مدت خدمت آزمایشی جزء سابقه خدمت کارکنان محسوب می گردد.
4-7-در طول مدت دوره آزمایشی فرد یا شرکت می تواند به قطع رابطه استخدامی اقدام نماید.
5-7-افرادی که در دوره آزمایشی لیاقت و کاردانی و علاقه بکار از خود نشان دهند در پایان دوره آزمایشی به موجب حکمی که از سوی کارگزینی ابلاغ خواهد شد بعنوان کارکنان قراردادی منظور و از حقوق و مزایای متعلقه و بهره وری براساس ضوابط شرکت برخوردار خواهند شد.
ماده 8-بیمه کارکنان
1-8-کلیه پرسنل جدیدالاستخدام با سابقه کار کمتر از ده سال تحت پوشش بیمه صندوق آینده ساز قرار می گیرند.
2-8-پرسنل با سابقه کار بیش از ده سال می توانند به انتخاب خود تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و یا صندوق آینده درآیند. اینگونه پرسنل می بایستی همزمان با تشکیل پرونده وضعیت بیمه خود را تعیین نمایند.
ماده 9-استخدام موقت و استخدام خرید خدمت
1-9-استخدام خرید خدمت عبارت است از استفاده از خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی برای کار معین و یا حق الزحمه مشخص به موجب قراردادی که به امضاء دو نفر از صاحبان امضاء مجاز شرکت برسد.
2-9-استخدام موقت عبارت است از پذیرفتن فرد یا افرادی برای انجام خدمت موقت و یا غیر تمام وقت در شرکت برای یک مدت معین

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه