بررسی سیستم انتقال قدرت پیوسته دور متغیر اتوماتیک CVT

بررسی سیستم انتقال قدرت پیوسته دور متغیر اتوماتیک CVT
بررسی سیستم انتقال قدرت پیوسته دور متغیر اتوماتیک CVT
150,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 132 صفحه _ فرمت word به همراه بیش 100 تصویر و کنفرانس پاورپوینت 25 اسلاید _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب
فصل اول: تاریخچه جعبه دنده    7
1-1- تاریخچه جعبه دنده    7
2-1-گیربکس های CVT    9
فصل دوم: انواع CVT    13
1-2- انواع CVT    13
2-2- چرخ وصفحه (     (Disc and Wheel    14
3-2- مخروط وچرخ (Cone and Wheel)    15
4-2- مخروط چرخ مخروط (Cone&Wheel&Wheel)    16
5-2- توروئیدال یا چنبره ای((Toroidal    16
6-2- اکسترودExtroid    18
7-2- Van Doorne CVT    19
8-2- CVT هاي هيدرواستاتيكي    21
فصل سوم  :  توصیف عملکردCVT    23
1- 3- توصیف عملکردCVT    23
2-3- توصیف کلیCVT    24
3-3- انتقال قدرت اتوماتیکAT.انتقال قدرت پیوستهCVT    25
4-3- قوانین اساسی وکلی درCVT    26
5-3- تغییر حالت    28
6-3- کاربری درحالت پارک یا خنثی    29
7-3- عملکرد معمولی Normal operation    30
8-3- ضربه گیر پیچشی Torsional damper    31
9-3- یدک کش کردن وسیله نقلیه    32
10-3- تعویض روغن درCVT    32
11-3- طرح پیاده شده دریک جعبه دنده    33
12-3- اجزاء تشکیل دهنده    33
13-3- گروه اول : 1-گروه اول:جریان گشتاورمکانیکی(Mechanical torque Flow)    33
14-3-  مجموعه چرخدنده های سیاره ای Planetary Gear Set    33
15-3- کلاچ های چندصفحه ایMultiplate Clutches    35
16-3-  قرقره وتسمه فولادی Pulley and Steel Belt    36
17-3-  محورپینیون Pinion Shaft    38
18-3-  دیفرانسیل Diffrential    39
19-3- عملکردمکانیکی Mechanical Operation    40
20-3- اهرم ماهک دیفرانسیل درتوقف یا خلاصی باشد    40
21-3- اهرم ماهک دیفرانسیل درحالت Drive    41
22-3- اهرم ماهک دیفرانسیل درحالت حرکت به عقب قراردارد.    42
23-3- گروه دوم : کنترل سیستم Control system    43
24-3- پمپ روغن Oil Pump    44
25-3- شیرآلات Valves    45
26-3- سیستمPitot    45
27-3-کفشک حسگر Sensing Shoe    46
28-3- سنسورحرارتی روغن Oil temperature sensor    47
29-3-گروه سوم: اتصالات خروجی External connections    48
30-3-Park/Neutrial switch    48
31-3- موقعیت های روغن خنک کنندهOil Cooler Locations    49
32-3- سنسور سرعت انتقال اولیه Transmission Secondary Speed sensor    50
33-3- محورهای انتخاب کننده Shaft Selector    51
34-3- متصل کننده Connector    52
35-3- راهکارها    54
36-3- رفتار وعملکرد درحالات خاص    54
37-3-آهسته رانندگی کردن    54
38-3-Take off/Pulling Away    54
39-3- شتاب دریچه گازدرحالت  Sportیا Drive    55
40-3- پس زدن به سمت پائین درحالت  SportیاDrive    56
41-3- توقف اضطراری    56
42-3-  به عقب رفتن    57
43-3- نرم افزاز CVT    57
فصل چهارم :  مقایسهAT و CVT    58
1-4- تحلیل داده ها    59
2-4- رفتار وسیله نقلیه برای Launch Feel    62
3-4- کیفیت اطلاعات علمی    64
4-4- اطلاعات علمی مرتبط باپارامترهای اول قابلیت رانندگی    65
5-4- اطلاعات علمی مرتبط با پارامتر دوم قابلیت رانندگی    70
6-4- توسعه یک استراتژی کنترل کننده زودگذر جدید    71
فصل پنجم :  طراحی     CVT    77
1-5- طراحی CVT    78
2-5- خلاصه    78
3-5- یادداشت :    78
4-5- مقدمه    82
5-5- انتقال    83
6-5-  کارهای قبلی    84
7-5-  مکانیسم خسارت تسمه:    88
8-5-  هندسه تسمه    88
9-5-  شناسایی مکان های خسارت ها    90
10-5- سرعتهای وابسته بین اجزاء ترکیب کننده    90
11-5- نیروهایی که درگروه باند واجزاء فعالیت می کنند.    94
12-5-  نیروهایی که دریک بخش فعالیت می کنند :    94
13-5- انالیزکردن زاویه پیچش کامل:    96
14-5- نیروی نرمال فعال بین باندها    100
15-5- نیروی اصطکاکی که بین باندها فعالیت می کند:    101
16-5- خسارت های طوق چنبره ای به خا طرلغزندگی باند:    103
17-5- تاثیر تفاوتهای کشش:    103
18-5- توزیع نیروهای فشاروکشش:    103
19-5- پیش گویی های خسارت باند    106
20-5- نتیجه گیری    108
21-5- کارآینده    108
منابع ومراجع    109
منابع اینترنتی    109
مقالات لاتین    110
مقالات فارسی    111
فصل اول: تاریخچه جعبه دنده

1-1- تاریخچه جعبه دنده
     درسال 1889ودرسن 20سالگی لوئیس رنو سه چرخه ای را که خود با اضافه کردن یک چرخ ان رابه اتومبیلی با چهارچرخ تبدیل کرده بود برای اولین بار به یک جعبه دنده سه سرعته مجهز کرد . این خودرو اولین اتومبیل مجهز به جعبه دنده دردنیا بود.
در24دسامبرهمان سال اوکه تعطیلات کریسمس رادرنزد دوستانش میگذراند ادعا کرد که خودروی او می تواند ازشیب13درصدی خیابانی درمونت مارته پارسی بالا برود.
     دوستان اوخیلی زود مجبور شدند انچه راکه درابتدا غیرممکن می دانستند یاچشمان خود باورکنند. لوئیس رنو نه تنها موفق شدزاویه 5/7درجه ای خیابان راباخودرو خودبالا برودبلکه توانست اولین سفارش کارخود رانیز برای ساخت 12 دستگاه خودرو دریافت کند.
چند ماه بعد اواین اختراع خودرا به نام ((Direct Drive به ثبت رساند.اختراع اوبه سرعت سیستم انتقال نیرو به کمک چرخ دنده خورشیدی وزنجیر را تا آن زمان به کارمی رفت ازدور خارج کرد وتحولی را درصنعت خودروسازی به وجودآورد.
   تمامی خودروها برای اینکه هم قدرت لازم رابرای حمل بار وسرنشین وبالا رفتن از سربالائی ها و ...... داشته باشند و هم اینکه بتوانند درمواقع لزوم باسرعت مناسب حرکت کنند ، نیاز به یک سیستم تبدیل گشتاوربه نام جعبه دنده دارند. دراین جعبه دنده که ازمجموعه ای چرخ دنده با اندازه های مختلف تشکیل شده است ، اگرچرخ دنده کوچکتر چرخ دنده ای بزرگتر را بچرخاند ، دنده بزرگتر دارای قدرت بیشتر وسرعت کمتروبرعکس ، اگردنده ای بزرگتر ، دنده های کوچکتر را به گردش دراورد ، قدرت چرخدنده کوچکتر کمتر وسرعت آن بیشتر خواهد بود.

درخودروها این سیستم به گونه ای طراحی وساخته می شود که راننده بتواند نسبت های مختلف دنده را یا به طور دستی با جابجا کردن دسته دنده درجای خود ویا به طوراتوماتیک تغییردهد.
    همان طورکه گفته شد جعبه دنده ها درخودروها به دودسته کلی ، دستی واتوماتیک تقسیم می گردند . دردنده های دستی، عمل تعویض دنده ها با کمک دست وبه وسیله ا هرمی که دسته دنده نامیده می شود صورت گرفته ولی درگیربکس های اتوماتیک این عمل به کمک یک مبدل گشتاورهیدرولیکی ویک مجموعه خورشیدی با نسبت دنده های مختلف انجام می گردد. انواع اولیه جعبه دنده ها تا سال 1920بیشترازنوع لغزنده بوده اندتا اینکه دراین سال بابه کارگرفتن دنده های هم سرعت شونده یا سنکرونیزه در خودروهای سواری گام بزرگ دیگری درجهت پیشرفت خودروها برداشته شد.
   دردنده های سنکرونیزه که اکنون درتمامی جعبه دنده های تولیدی خودروهای دنیا مورداستفاده قرار می گیرند ، دوردنده ها با یکدیگر هما هنگ شده وبه این ترتیب تعویض دنده ها با یکدیگر به نرمی وبدون سروصدا انجام می گردد.

2-1-گیربکس های CVT
    پس از پیشرفت چشمگیر جعبه دنده های دستی وا توماتیک و بواسطه انها پیشرفت اتومبیل ها درا ستفاده ازتوا ن های متفاوت نیاز به یک تحول در راستای ا سایش وراحتی مسا فرین وراننده برداشته شود . برای اولین باردرابتدای دهه 1970میلادی شرکت هلندی طرحی برای گیربکس داد که بعد ها به گیربکس هایVan Doorne  شهرت یافت.
   این گیربکس بزرگترین ایراد جعبه دنده های معمولی (اعم ازاتوماتیک یا دستی) را مرتفع می کرد . این گیربکس انتقال قدرت را به کمک یک تسمه فولادی بین دوقرقره (پولی) انجام می دهد.
    این جعبه دنده به گونه ای بود که بسیاری از شرکت های خودروسازی را مقهور خود کرد. بسیاری ازشرکت ها به دنبال بکار گیری این تکنولوژی خیره کننده بودند.
اما هرگاه لغت  CVTرابیان می کنید به طورنا خوداگاه نام شرکت  Nissanبه ذهن انسان جاری می شود. شرکت خودروسازی Nissan ازاولین شرکت هایی بود که به سمت این تکنولوژی گرایش پیدا کرد. ا لبته به پیروی از این شرکت دیگرشرکت های ژاپنی نیز به این سو کشیده شدند ، مانند شرکتهای Audi،Kavazaki، Mitsobishiنام برد اما نام نیسان نام دیگری است.
    این شرکت ازابتدای دهه1970 شروع به مطالعه گسترده برروی این جعبه دنده کرد. ا لبته درادامه انواع مختلف CVTرا برایتان نمایش می دهیم چرا که CVTدارای انواع بسیاری می باشد وهرشرکت به نوعی خاص ازاین تکنولوژی دست پیداکرده است.
بین سالهای 1970 تا1991با تحقیقات گسترده ای که نیسان انجام داد توانست CVT ارائه کند که بتواند از همه جوانب خواسته های شرکت سازنده را براورده کند وتوجیه اقتصادی نیزداشته باشد.شکل1-1نمایش این نوع است.
پیشرفت تکنولوژی در ساختار متالوژی قطعات و روشهای تولید ، را ندمان مکانیکی این نوع گیربکس ها را از نظر طرح ومکانیزم افزایش داده است . اصلی ترین شاخصه این نوع گیربکس ها در بین گیربکس های اتوماتیک دیگر این است که به موتور و گیربکس و ECU اجازه می دهد ، راندمان بهینه را در شرایط مختلف رانندگی خودرو اعما ل نماید . بدلیل این مشخصه عمده گیربکس های CVT ، بطور میانگین باعث بهبود
10-20 درصد در مصرف سوخت خودرو و در نتیجه کاهش سطح آلاینده های حاصله می شوند. داشتن عکس العمل سریع نسبت به شرایط حاکم از طرف جاده و تغییر بسیار نرم نسبت دنده در مکانیزم تعویض دنده در این نوع گیربکسها باعث شده بسیاری از پدیده های ارتعاش و تکان موجود در مکانیزمهای چرخ دنده ای حذف گردد. در اروپا تولید و بکارگیری گیربکسهایCVT تا سال 2010 به 5% افزایش خواهد یافت و همچنین رشد استفاده از گیربکس در خودروهای سواری ژاپنی نیز تا سال 2010 به مرز CVT 14% کل تولید خواهد رسید . البته در این بین کشورهایی چون کره نیز به دنبال استفاده گسترده از این نوع سیستم انتقال قدرت در خودروهای خود می باشند .

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه