بررسی عوامل فرار دختران از خانه

بررسی عوامل فرار دختران از خانه
بررسی عوامل فرار دختران از خانه
140,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 162 صفحه _ فرمت WORD _ روش تحقیق_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

چكيده
موضوع «علل فرار دختران از خانه»
هدف: نشان دادن درستي اين مطلب كه نابسامني جو عاطفي خانواده، ارتباط بين دختر و پسر فقر اقتصادي و فرهنگي خانواده و فشار رواني از جانب مدرسه و مشكلات تحصيلي از علل اصلي فرار دختران از خانه مي باشند.

فرضيه هاي تحقيق
1-     نامساعد بودن جو  عاطفي خانواده احتمال فرار دختران را از خانه افزايش مي دهد.
2-     ارتباط بين دختر و پسر، احتمال فرار دختران را از خانه افزايش مي دهد.
3-     فقر اقتصادي احتمال فرار دختران از خانه را افزايش مي دهد.
4-    فقر فرهنگي خانواده (سطح تحصيلات والدين، اعتياد والدين و كثرت جمعيت خانواده) احتمال فرار دختران را از خانه افزايش مي دهد.
5-    احساس فشار رواني از جانب مدرسه و مشكلات تحصيلي، سبب فرار دختران از خانه مي‌شود.
براي اجراي تحقيق، تعداد 60 نفر از دختران 15 تا 18 ساله اي كه اقدام به فرار داشتند به عنوان گروه مطالعه و 60 نفر دختران 15تا 18 ساله عادي به عنوان نمونه در نظر گرفته شد و سپس از پرسشنامه محقق ساخته به عنوان ابزار تحقيق استفاده شد.

 

نتايج تحقيق
1-    نامساعد بودن جو عاطفي خانواده احتمال فرار دختران را از خانه افزايش مي دهد.
2-    ارتباط بين دختر و پسر، احتمال فرار دختران را از خانه افزايش مي دهد.
3-    فقر اقتصادي احتمال فرار دختران را از خانه افزايش نمي دهد.
4-    فقر فرهنگي خانواده (سطح تحصيلات والدين، اعتياد والدين و كثرت جمعيت خانواده) احتمال فرار دختران را از خانه افزايش مي دهد.
5-    احساس فشار رواني از جانب مدرسه و مشكلات تحصيلي، سبب فرار دختران از خانه مي‌شود.
كليد واژه: فرار از خانه

 

فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه    1
بيان مساله    3
اهميت و ضرورت پژوهشي    4
اهداف تحقيق    7
متغيرهاي تحقيق    7
فرضيه هاي پژوهش    8
تعاريف عملياتي متغيرها    8
فصل دوم ادبيات و پيشينه پژوهش
تعريف فرار    10
عوامل موثر بر فرار    11
اقسام فرار    12
نظريه هاي مختلف شناخت رفتار    14
فرار از نظر روانكاوي    15
نظريه رواني تربيتي    15
نظر بيولوژيكي    15
فرار از نظر روانشناختي    15
فرار از نظر جرم شناسي    16
وضعيت فرهنگي خانواده    17
روابط عاطفي خانواده    20
چگونگي ارتباط و بهداشت رواني نوجوانان    22
ويژگي هاي شخصيتي نوجوانان    28
تاثير مدرسه بر بهداشت رواني دانش آموز    38
كثرت اولاد    48
سطح تحصيلات والدين    51
مهاجرت    53
روابط دختر و پسر    54
رشد هويت جنسي    61
تحقيقات انجام شده    65
فصل سوم(روش تحقيق)
طرح تحقيق    85
جامعه آماري    86
روش آماري    86
ابزار تحقيق    86
اعتبار و روايي پرسشنامه    87
چگونگي اجراي آزمون    88
فصل چهارم
مقدمه    89
جداول و نمودارها   
الف ويژگيهاي توصيفي دختران    90
ب) يافته هاي    125
فصل پنجم
تبيين آماري يافته هاي    146
بحث و نتيجه گيري    153
مشكلات و محدوديتهاي تحقيق    154
پيشنهادات    155
منابع فارسي    157
منابع انگليسي    161

 

مقدمه
انسان در طول تاريخ از انواع انحراف ها و آسيب هاي اجتماعي و رواني رنج برده و همواره در جستجوي علل و عوارض آن و رهايي از اين مسائل بوده است. يكي از اين انحراف ها و آسيب ها فرار دختران از خانه است كه امروز به عنوان يك بحران جامعه، بخصوص شهر تهران را درگير نموده است. اين معضل روز به روز گسترش بيشتري مي‌يابد و سلامت و رشد افراد جامعه و بخصوص نوجوانان و جوانان را تهديد مي‌نمايد.
اگر كودكان و نوجوان كه آينده سازان كشور هستند، در مسير انحراف و بزهكاري قرار گيرند، به زودي جامعه خود را به ورطه فساد و تباهي مي كشانند. بدون ترديد جامعه‌اي قادر است در جهت ترقي گام بردارد كه بتواند كودكان و نسل جوان خود را از بيراهه به راه راست و در جهت سازندگي هدايت نمايد.
مسئوليت جامعه در مورد كودكان و نوجوانان فراري از خانه و در معرض خطر به مراتب سنگين تر از مجرمين بزرگسال است. براساس اصل پيشگيري مقدم بر درمان است. براي جلوگيري از صرف هزينه هاي گزاف و اتلاف وقت به جهت بازداري افراد از آسيبهاي اجتماعي و مفاسد، و رعايت اصل پيشگيري مقدم بر درمان است. مطالعه در زمينه آسيب هاي اجتماعي به عنوان ضروري ترين اقدام محسوب مي شود. بنابراين از اينگونه تحقيقات كه علل فرار دختران از منزل را شناسايي مي‌كند اقدام اساسي جهت پيشگيري از وقوع حوادث و بروزمشكلات رواني مي باشد.
هرگاه والدين، مربيان و مسئولين امور با عوامل بوجود آورنده مشكل آشنا باشند راحت تر مي توانند نسبت به پيشگيري از بروز حوادث اقدام نمايند. داشتن اطلاعات پايه و اساسي پيرامون مشكل براي تصميم گيري در مورد استفاده از روش هاي پيشگيري و درمان، بسيار ضروري مي باشد و با انجام پژوهش هاي مختلف پيرامون مشكل فرار دختران از خانه حقايقي روشن مي گردد كه براساس آن مي توان در اين رابطه اقدام اساسي بعمل آورد.
 
بيان مسأله
در مطالعات علمي، ميزان كجرفتاري ها و آسيب هاي اجتماعي با شاخص هاي متعددي مثل، شاخص هاي فرهنگي، خانوادگي، اقتصادي مقايسه شده است و به اين نتيجه رسيده اند كه آسيب هاي اجتماعي باستثناء خودكشي تنها با بحران هاي اقتصادي رابطه نداشته و جريان زندگي ماشيني و بهزيستي و تعارض هنجارها در پيدايش كج رفتاري ها و بيماري هاي اجتماعي تاثير بيشتري داشته است.
مسائل اجتماعي مثل بيكاري، تراكم جمعيت، محل زندگي نامناست، عدم مراقبت هاي بهداشتي مشكلات آموزشي، بزهكاري جوانان، اختلافات رواني، تعارضات اخلاقي، هزينه جنگ ها وتخريب آنها هر يك زمينه مساعدي براي ناسازگاري هاي اجتماعي است.
در عصر جديد، با پيشرفت تكنولوژي توجه به ارزش هاي مادي و بي توجهي نسبت به امور معنوي، اخلاقي، اعتقادي و اختلاف بين دو نسل (والدين و فرزندان) بيشتر مي شود. در نتيجه تعاملات و روابط انساني در خانواده و سپس در جامعه، خدشه وارد مي‌شود. پرورش محيط نامساعد، به بيكاري و ولگردي افراد كمك مي‌كند و ولگردي نيز به نوبه خود به ازدياد ارتكاب جرايم منجر مي شود.
دوران نوجواني، دوره بحراني است كه فرد باغليان احساسات و تغيير حالت هاي آني روبروست، معمولا داراي خلقي سركش است در زمينه تغيير عقايد و ايدئولوژي كنجكاوي به خرج مي دهد و انتظاراتش از زندگي بيشتر مي شود. نوجوان معمولا بدنبال استقلال فكري است و سعي مي‌كند خود را با معيارهاي جديد و دلخواهش هماهنگ سازد و به همين خاطر با اولياء مدرسه و والدين خودش، اختلاف عقيده پيدا مي‌كند.
معمولا والدين خواستار ارزش هاي سنتي هستند ولي نوجوانان پذيراي اين ارزش ها نيستد و معيارهاي جديد فرهنگي را بيشتر مي پسندند. جوانان استقلال فكري و استقلال در تصميم گيري را حق مسلم خود مي دانند، در حالي كه والدين فرزندان و نوجوانان خود را به عنوان كودكاني فرض مي كنند كه قدرت تصميم گيري درست را ندارند. با عميق شدن اين اختلافات رابطه عاطفي نيز تحت تاثير قرار مي گيرد و نوجوان احساس خلا وتهي بودن مي‌كند و فضاي منزل و مدرسه را براي خود غير قابل تحمل مي داند و چون در اين دوره قدرت خطرپذيري فرد فوق العاده بالاست، ممكن است براي اثبات حقانيت خود، دست به كارهاي مخاطره آميز بزند و محيط خانواده را ترك كند.

 

اهميت ضرورت پژوهشي
انسان به عنوان موجودي منحصر به فرد و اشرف مخلوقات، مسائل و مشكلات پيچيده اي دارد كه تحليل و حل  و فصل آنها نياز به تعمق و ديد همه جانبه دارد. هر فرد ظرفيت رواني خاصي دارد كه غفلت از آن جامعه بشري را با تهديد و خطر روبرو مي سازد. امروزه بسياري كودكان و نوجوانان بدون آينده مشخص و اميدوار كننده همراه با احساس اضطراب، بي هويتي، سرگرداني در معرض خطر هستند. بر طبق آمار 55% از بزه‌كاراني كه در كانون هاي اصلاح و تربيت نگهداري مي شوند نوجواناني هستند كه به نحوي فرار از مدرسه و يا فرار از خانه داشته اند. به ويژه در چند سال اخير آمار فراريان از خانواده رو به فزوني است و متاسفانه تعداد زيادي از اين آمار را دختران تشكيل مي‌دهند كه از نظر جسمي و رواني نسبت به پسران آسيب پذيرتر هستند.
براي مطالعه و بررسي علمي رفتارهاي انساني، بخصوص در زمينه كجروي، هم از لحاظ ذهني به صورت شناخت مفاهيم خاص، و هم به كمك ابزار و وسايل تحقيق  عيني براي گسترش پژوهش هاي علمي در اين زمينه نيازمنديم (فرجاد، 1375).
در هر جامعه براي شناخت چگونگي ماهيت كجروي، ابتدا بايد اطلاعاتي در مورد آن جامعه و هنجارهاي فرهنگيش، يعني آنچه كه به وسيله خود مردم خلق شده و از آن پيروي مي كنند داشته باشيم (همان منبع).
در فرهنگ جامعه ايراني، نوجواناني كه خود مدار هستند و كمتر حاضر به اطاعت و تسليم در برابر اوليا هستند، خاطي به شمار مي روند و همين مسئله باعث تضاد و تعارض بين نوجوان و خانواده مي گردد. فرزند اين خانواده ها، اكثراً به علت فقدان آگاهي لازم، ناپختگي و عدم بلوغ اجتماعي و فكري چاره مشكلش را در فرار مي بينند. بديهي

 

منابع فارسي
1-    هترينگتون، اي، ميويس، پارك، راس، دي، روان شناس كودك از ديدگاه معاصر (1و2) (1373) ترجمه جواد طهوريان، محمدحسين نظري نژاد، اميرامين يزدي، احمدي رضواني، علي اخشيني، خوشه كسرايي، نشر، معاونت فرهنگي آستان قدس رضوي، تهران.
2-    وندر زندن، چيمز دبليو (1996) روانشناسي رشد، ترجمه حمزه گنجي (1376) نشر بعثت، تهران.
3-    كديور، پروين (1378)، روان شناسي اخلاق، نشر آگه، تهران.
4-    همشهري (روزنامه) جمعيت كودكان خياباني 20/5/79 ص 3. شماره 2189 سال هشتم.
5-    كاستلو، تيموتي- كاستلو، جوزف (1373)، روانشناسي نابهنجاري، ترجمه نصرت ا… پورفكاري، انتشارات آزاد، تبريز.
6-    قرائي مقدم، امان ا… (1373) جامعه شناسي آموزش و پرورش، انتشارات توس، تهران.
7-    ماسن، پاول هنري و ديگران (1370) رشد و شخصيت كودك، ترجمه مهشيد ياسايي، نشر مركز، تهران.
8-    واتيزمن، واليس (1371) رشد اجتماعي (بررسي جوانان و خانواده) ترجمه سيما نظيري، انتشارات انجمن اوليا و مربيان.
9-    جيمز سي، كلمن (1374) روانشناسي نابهنجار و زندگي نوين، ترجمه كيانوش هاشميان، انتشارات كوير، تهران.
10-    اسلامبولچي، مقدم علي (1370) علل ناسازگاري دانش آموزان دوره ابتدايي پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تهران.
11-    كلهر، منصور (1379) شيوه هاي جامعه پذيري فرزندان دختر و پسر، مجله حقوق زنان سال 3، (20 و 19).
12-    يمني دوزي سرخابي، محمد (1371) تحليل برناسازگاري دانش آموزان در دوره ابتدايي، فصلنامه تعليم و تربيت، شماره 4.
13-    شريفي، حسن پاشا (1371)، چگونگي شكل گيري نگرش هاي دانش آموزان، مجموعه مقالات سمپوزيوم جايگاه تربيت در آموزش و پرورش دوره ابتدايي.
14-    ميلاني فر، بهروز، (1370)، روان شناسي كودك و نوجوان استثنائي: نشر قدس ياتوس، تهران.
15-    نوايي نژاد، شكوه، (1373)، رفتارهاي بهنجار و نابهنجار كودكان و نوجوانان و راه هاي پيشگيري و درمان، نابهنجاري ها، انتشارات انجمن اوليا و مربيان، تهران.
16-    بررسي علل فرار نوجوان پسر 8-12 ساله تهران رساله كارشناسي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد مركزي دانشكده علوم انساني و علوم اجتماعي.
17-    گيلك پور، خديجه، علل فرار دانش آموزان از مدرسه پژوهش 1377 به نظارت دكتر حسن پاشا شريفي، اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران.
18-    بخشايش، اشرف، (1379)، ويژگيهاي شخصيتي دختران فراري و عادي شهر تهران، پايان نامه ارشد باليني.
19-    احدي، حسن (1373) «مفاهيم بنيادي در روانشناسي «نوجواني و جواني» روانشناسي رشد، انتشارات بنياد، تهران.
20-    باغداساريانس، ژيول (1379) تحقيقي پيرامون بررسي ويژگيهاي شخصيتي دختران فراري از منزل، زير نظر معاونت پيشگيري سازمان بهزيستي با نظارت دكتر خويي چاپ شده در بولتن خبري معاونت پيشگيري سازمان بهزيستي منطقه شمال استان تهران.
21-    جي، هي، لي (1377) روان درماني خانواده ترجمه محمد باقر ثنايي، انتشارات اميركبير، تهران.
22-    ذبيحي، رزيتا (1378)، مقاله اي در زمينه فرار دختران از منزل، چاپ شده در بولتن خبري بهزيستي در بخش معاونت پيشگيري.
23-    سياسي، علي اكبر (1343)، روانشناسي جنايي، تهران، انتشارات ابن سينا.
24-    فرجاد، محمدحسين (1363) آسيب شناسي اجتماعي و جامعه شناسي انحرافات انتشارات بدر، تهران.
25-    قائمي، علي (1373) خانواده و كودكان دشوار، انتشارات اميري، تهران.
26-    كي نيا، مهدي (1351) آسيبهاي اجتماعي، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
27-    سعيدي، محمد (1372)، بررسي علل فرار نوجوانان از خانه، پايان نامه ارشد، دانشگاه علامه طباطبائي.
28-    سنجر، هما (1353)، علل فرار نوجوانان از خانه، پايان نامه ارشد، دانشگاه علامه طباطبايي، دانشكده علوم اجتماعي.
29-    بي طرف جعفرآبادي، سعيده (1367) ويژگي هاي خانوادگي نوجوانان بزهكار پسر كانون اصلاح و تربيت شهر تهران، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه علامه طباطبائي.
30-    نگراوي، فرشته‌‌ (1380)، بررسي نقش خانواده و مدرسه در آسيب زايي رواني- اجتماعي كودكان و نوجوانان كانون اصلاح و تربيت اهواز، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه الزهرا.
31-    نيك سرشت ماسوله، مژگان (1380) مقايسه هيجان خواهي و باورهاي غير منطقي در نوجوانان عادي و بزهكار (دختر و پسر) شهر تهران، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه الزهرا.
32-    محمود نژاد، خاتون، (1380)، مقايسه جورواني خانواده نوجوانان عادي و بزهكار، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه الزهرا.
33-    فاضلي نيا، فرزانه (1380)، نقش خانواده و مدرسه در آسيب زايي اجتماعي نوجوانان كانون اصلاخ و تربيت شهر تهران، پايان نامه ارشد دانشگاه الزهرا.
 
فهرست منابع انگليسي:
1-    Abebe – Behailu; Aptekar, Lewis (1997). Conflict In the Nighborhood : street and working children in the public space: A Global- Journal- of- child- Reasearch, V4n4: p477-90.
2-    Aptekar- Lewis. (1989). Characteristics of the street children of clombia child- Abuse- and neglect- the- International- journal; v13 n3: p  42-7-37.
3-    Chettey; vanitha- R. (1997). Street children in Durban: An Exploratory In vestigation. Humman Science Research council pretoria H SRC publishers.
4-    Cupta- Anubha; Vema, - suman (1995) perference for social support by Indian street children and Adolescents in stressf-ul life situations.
5-    In ciardi; james. A; surratt, Hilarry. L(1998). Children in the street of Brazil: Druguse, crime. Violence and HIV risks. Vol. 33 P 1467-80.
6-    Unicef (1997). The state of the word, children. Published for unicef by oxford university press.
7-    Conger R.D; Conger k.j; Elder Q.H; lorenz F.O; simons R.L; and whit beck L.B(1993) A. family economic stress and adjustment of early adolescent girls. Developmental psychology- 2220G – 279.
8-    Weiss man. m.m(1975). The Assesment of Social a djustment, Areview of Technigues in Arch Genpsu choatry vol32.
9-    Journal GitAtion 1997: Journal of Research on adolescence v7n4 p3 75-92.
10-    Sharlin SA, hor, Barak M sum 1992 adole scence 27 (706): 387-405 wolk S, Brandom J.sum 1992 adolescence : 12 (46): 175- 87.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات ذیل قبلا توسط مشتریان محصول فوق خریداری شده است.
محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه