شبیه سازی و بررسی عوامل چپ کردن خودرو

شبیه سازی و بررسی عوامل چپ کردن خودرو
شبیه سازی و بررسی عوامل چپ کردن خودرو
250,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 85 صفحه _ فرمت word شبیه سازی با نرم افزار مطلب _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست
خلاصه 1
مقدمه 1
فصل اول:  ادبیات و پیشینه تحقیق3
.ویژگی های چپ کردن 4.
ضریب گپ کردن12
فصل دوم : مدلسازی و شبیه سازی چپ کردن خودرو14
مدل دوچرخه ای15
مدل roll 18
انتقال وزن جانبی22
مدل تایر (pacejka) 24
خلاصه ای از فرضیات مدل 29
ارزیابی مدل شبیه سازی شده در محیط MATLAB 30
شبیه سازی انتقال وزن جانبی35
فصل سوم : برنامه نویسی در محیط MATLAB 38
.مسیر جستجو دز   MATLAB40
تابع disp 41
ساختار if 42
ساختار switch     44
حلقه while  47
حلقه for   48
فصل چهارم : تشریح گام به گام عملیات شبیه سازی  51
آرایش و طرح کلی شبیه سازی خودرو 52
ترتیب اجرا و نحوه عملکرد شبیه سازی 62
منابع و مآخذ   78
ضمائم  80

فهرست جداول
جدول۳-۱ درصد تفاوت بین دو مدل براساس مانور A
جدول۳-۲درصد تفاوت با مدل لحظه ای براساس مانور B
فهرست اشکال
شکل۱-۱نوعی شبیه سازی تست جاده ای با استفاده از نرم نرم افزارADAMS
شکل۲-۱مدل شبیه سازی خودرو توسط نرم افزار MADXMO
شکل۳-۱درجه بندیROLLOVER
شکل۴-۱
شکل۵-۱ضریب پایداری استاتیکی
شکل ۶-۱مفروضات مورد نیاز برای ضریب چپ کردن
شکل ۱-۲
شکل ۲-۲ نیروی تایرها و زوایای لغزش
شکل۳-۲دیاگرام آزاد ROLL برای جرم فنر بندی شده
شکل ۴-۲دیاگرام آزادROLL برای جرم فنربندی نشده
شکل۵-۲مدل خطی در مقابل غیر خطی با نیروی عمودی ۵ کیلو نیوتن
شکل۶-۲مدل غیر خطی تایر همراه با تغییرات نیروی عمودی
شکل ۷-۲نمای کلی از شبیه سازی
شکل ۸-۲سیستمFACTORS
شکل۹-۲پاسخ نهایی مدل شبیه سازی شده
شکل ۱۰-۲مدل حالت پایدار
شکل۱۱-۲مدل غلتش لحظه ای
۱۲-۲
۱۳-۲پاسخ مانور پله ای با توجه به تساوی بودن ارتفاع مرکز  ROLLو مرکز ثقل جرم
فنر بندی نشده
۱-۴شبیه سازی با فایل MAIN.M
2-4ادامه شکل قبل
۳-۴تابع فراخوانی شده
۴-۴ادامه تابع فراخوانی شده
۵-۴ تا ۱۸-۴ادامه تابع فراخوانی شده
Abstract

چکیده :
در این پایان نامه تاثیر پارامترهایی نظیر وزن طولی , مانور های مختلف فرمان , مانورهای مختلف سرعت , انواع مدل تایر و ... برای تعیین تاثیر در گرایش خودرو به چپ کردن مورد بررسی قرار گرفته است . . هدف از این کار استفاده از شبیه سازی خودرو و مقایسه پاسخ ها با نتایج حاصل از آزمایشها می باشد. برای این کار از یک مدل سه درجه آزادی  خودرو و مدل لحظه ای و حالت پایدار roll  و دینامیک yaw‌ برای بدست آوردن دینامیک واقعی خودرو  استفاده شده . عملیات
شبیه سازی توسط نرم افزار Matlab/Simulink صورت گرفته است 


کلید واژه ها : چپ کردن , دینامیک جانبی , سیمولینک , متلب  ,شبیه سازی ,  مدل غلتشی خودر.و .

مقدمه :
از آنجایی که در کشور ما تحقیقات در زمینه شبیه سازی و تحلیل دینامیکی خودرو خصوصاً در زمینه چپ کردن   خودرو بسیار اندک بود یا اصلاً وجود نداشت , بر آن شدیم که در حد توان تحقیقی را در این زمینه انجام دهیم . به همین علت تصمیم به استفاده از نرم افزار Matlab/simulink  برای انجام شبیه سازی را گرفتیم . نرم افزار سیمولینک به علت محدودیت های خاص خود قادر به انجام شبیه سازی نبود . این نرم افزار به خاطر مواجهه با حلقه های جبری پاسخ های دقیقی از خود نشان نمی داد یا پاسخ های کندی را ارایه می کرد . حلقه های جبری را می توان از بین برد و نرم افزار سیمولینک راه حل هایی را برای برطرف کردن این مشکل ارایه کرده است نظیر: استفاده از بلوک حافظه , تغییر و تصحیح زمان های نمونه برداری  , استفاده از گزینه   state port بلوک integrator در غیر این صورت با تغییر روش های حل معادله می توان به پاسخ صحیح دست یافت . با وجود این راه حل ها به خاطر پیچیدگی معادلات باز هم نتوانستیم به پاسخ صحیح دست بیابیم . به همین خاطر برنامه نویسی در محیط Matlab را دنبال کردیم . نتایج حاصل را می توانید  در فصل های بعد بیابید که در چهار فصل گردآوری شده است. درفصل اول پیشینه و ادبیات تحقیق و عوامل موثر بر حادثه چپ کردن در فصل دوم مدلسازی و شبیه سازی دینامیکی خودرو , در فصل سوم مختصری در خصوص برنامه نویسی در محیط Matlab توضیح داده شده و در فصل چهارم عملیات شبیه سازی به صورت گام به گام توضیح داده شده است .

منابع و مآخذ :
]1[  Eric D. Hildebrand ,Frank R. Wilson , Transportation Group ," FINDINGS FROM A LEVEL III HEAVY TRUCK STUDY"University of New Brunswick
Canada

]]2[  DirkWollherr_, J¨org Mareczek_, Martin Buss_, G¨unther Schmidt_"ROLLOVER AVOIDANCE FOR STEERABLE VEHICLES BY INVARIANCE CONTROL"Proceedings of the2001 European Control Conference,Porto, Portugal, pp. 3522–3527.

]3[  Randy WhiteheadBen , Clark , Matt Breland , Kenny Lambert , David M. Bevly , George Flowers " Scaled Vehicle Electronic Stability , Control "25,march, 2005 , North American Regional Review

]4[  Roman Kamnik , Friedrich Boettiger , , Ken Hunt , " Roll Dynamics and Lateral Load Transfer Estimation in Articulated Heavy Freight Vehicles: A Simulation Study "

]5[  Dirk Odenthal, Tilman Bunte, Jurgen Ackermann" NONLINEAR STEERING AND BRAKING CONTROL FOR VEHICLE ROLLOVER AVOIDANCE "1999 , DLR, German Aerospace Center, Institute of Robotics and System Dynamics,
Oberpfa_enhofen, D-82230 Wessling, Germany.

]6[  D.J.M. SAMPSON, G. McKEVITT AND D. CEBON , "The Development of an Active Roll Control System for Heavy Vehicles "2000 , Cambridge University Engineering Department, Trumpington Street, Cambridge CB2 1PZ. U.K.

]7[  Christopher R. Carlson , J. Christian Gerdes " OPTIMAL ROLLOVER PREVENTION WITH STEER BY WIRE AND DIFFERENTIAL BRAKING " 16-21 November 2003 IMECE2003-41825 , ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition

]8[  Manfred Frimberger, Florian Wolf , Gerd Scholpp, Juergen Schmidt  " Influences of Parameters at Vehicle Rollover ", 2000 , SAE PAPER NO 2000-01-2669

]9[  Randall John Whitehead " A STUDY OF THE PROPERTIES THAT INFLUENCE VEHICLE ROLLOVER PROPENSITY " 16 Desember 2005 ,A Thesis Submitted to the Graduate Faculty of Auburn University

[10] مولف: استیفن چاپمن , مترجمین: دکتر سعدان ذکایی , آرش حجام , مهرداد مجذوبی ,  "برنامه نویسی Matlab برای مهندسین "  اردیبهشت 84 , دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی , شابک 8-07-8703-964.
[11] مولف: James.B.Dabeny , مترجم : علی سالکی , " راهنمای جامع سیمولینک 4 " آذر 81 کانون نشر علوم .
سایت های اینترنتی :

1-    http://www.wikiproject.pro/forum 
2-    http://www.nhtsa.dot.gov
3-    http://www-cdr.stanford.edu
4-    http://www.eng.auburn.edu
5-    http://www.google-scholar.com
6-    http://www.rs.tu-berlin.de 
7-    ……

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه