بررسی تقاطع های غير مسطح

بررسی تقاطع های غير مسطح
بررسی تقاطع های غير مسطح
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 64 صفحه _ متن فاقد تصویر است _ فرمت WORD_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

تقاطعهاي غيرهمسطح
ملاحظات عمومي
چندين شكل تقاطع غيرهمسطح اصلي(اساسي) جهت تامين حركت هاي چرخشي در يك محل داراي اختلاف سطح وجود دارد.نوع شكلي كه در يك محل بخصوص استفاده مي گردد بوسيله تعداد بازوهاي چهارراه، حجم ترافيكي كه مستقيم عبور مي كند و حجمي كه حركت گردش خواهند داشت نوع ترافيك كاميون،توپوگرافي، فرهنگ، كنترل هاي طراحي و علائم گذاري مناسب تعيين مي گردد.
در شرايطي كه يك تقاطع غيرهمسطح بطور معمول جهت تطبيق با شرايط يك محل خاص طراحي مي گردد بهتر است كه طرح كلي خروجي هاي در راستاي آزاد راه داراي درجاتي از يكنواختي باشند. علاوه بر اين از نقطه نظر احتمالي راننده، تمام تقاطع ها داراي يك نقطه خروج باشند كه در جلوي تقاطع هر كجا كه كاربردي باشد مستقر گردد.
علائم گذاري و گردش بهره برداري مهمترين ملاحظاتي هستند كه در طراحي تقاطع غيرهمسطح وجود دارند. علامت گذاري هر طراحي بايد آزمايش گردد تا مشخص گردد كه آيا يك جريان ترافيك امن وهموار را تامين كند يا خير.
نياز براي ساده سازي طراحي تقاطع غيرهمسطح از ديدگاه علامت گذاري و فهم راننده نبايد بعنوان يك اغراق تلقي گردد.
براي جلوگيري از انتخاب مسير غلط تمام تقاطع هاي آزاد راه ها بزرگراه هاي با كنترل غيردسترس بايد داراي رمپ باشند تا تمام جهت هاي اصلي را ساپورت كنند. به عنوان يك راه حل خاص حركت از آزاد راه به آزاد راه در صورتيكه ترافيك مربوط به گردش كمتر باشد و بتوان آن را در آزاد راه جا داد ممكن است حذف استقرار عابرين پياده ودوچرخه سواران نيز بايد درانتخاب شكل يك تقاطع غيرهمسطح بايد ملاحظه گردد.
براي راحتي بيشتر مثالهايي از اشكال تقاطع هاي غيرهمسطح در مباحث زير براي موضوعات كلي براي تقاطع هاي سربازويي و يا بازويي وبراي طراحي بخصوصي كه داراي دو يا چند تركيب ساختار مي باشند بررسي گرديده است.
اشكال عمومي تقاطع هاي غيرهمسطح بصورت مقياسي ويا مثالهايي از امكانات موجود نشان داده شده است.
 
طراحي هاي سه بازويي
يك تقاطع غيرهمسطح با سه بازوي تقاطع كه تشكيل شده است از يك يا چند تغيير ارتفاع در بزرگراه و يك راه يك طرفه براي تمامي حركت هاي ترافيكي. وقتي كه دو بازو از سه بازوي تقاطع غيرهمسطح تشكيل راه مستقيم را مي دهند زاويه تقاطع يك زاويه تند نمي باشد عبارت تقاطع T شكل بكار مي رود.هنگامي كه تمام بازوهاي تقاطع يك رفتار مستقيم دارند و يا زاويه متقاطع با بازوي سوم تقاطع كوچك است تقاطع ممكن است به عنوان يك تقاطع Y شكل شناخته شود. يك تمايز شفاف بين اشكال Y,T شكل خيلي مهم نيست. بدون توجه به زاويه تقاطع ورفتار حركت مستقيم هر طرح اصلي تقاطع غيرهمسطح ممكن است براي يك تغييرات وسيع شرايط كاربرد داشته باشد. تقاطع هاي غيرهمسطح سه بازويي بايد فقط در مكانهايي استفاده گردد كه وسعت بخشيدن راه در آينده دريك گوشه از چهارگوشه كه استفاده نمي گردد، غيرممكن است و يا اصلا مورد نظر نمي باشد. اين مسئله به اين دليل مي باشد كه ايجاد تغييرات يا گسترش دادن تقاطع هاي غيرهمسطح سه بازويي در آينده بسيار دشوار مي باشد.
شكل 10-9 طرحي از يك تقاطع غيرهمسطح سه بازويي كه داراي يك اختلاف سطح مي باشد را نشان مي دهد. اشكال 10-9B , 10-9A طرح شيپوري كه بسيار مورد استفاده قرار مي گيرد را نشان ميدهد.
حركات ترافيكي مستقيم از نقطه a به ‍c يك مسير مستقيم قرار مي گيرد. يك ضابطه براي انتخاب هر كدام از طرح ها بستگي به حجم حركات گردش به چپ دارد، يعني خطوط مستقيم ترافيك بيشتري را انتقال دهند ولوپ ها داراي حجم كمتري از ترافيك باشند. تقاطع هاي اريب بيشتر از تقاطع هاي راست گوشه مطلوب مي باشد براي اينكه تقاطع هاي اريب داراي مسافت سفر كوتاهتري مي باشند و داراي شعاع چرخش يكسان تري براي حجم ترافيك سنگين تر مي باشند و زايه گردش كوچكتري براي گردش به چپ وجود دارد. در شكل 10-9A انحناء‌لوپ b-a قبل از سازه شروع مي شود كه به راننده هشدار مي دهد كه انتظار يك شكست مهم را در انحناء داشته باشند.
مارپيچ هاي عبوري تشكيل يك تغيير سرعت يكنواخت وايجاد مانور لوپ و هم ايجاد سهولت در استفاده از سرعت بالا را مي دهند.
قسمت دوكي شكل لوپ اين امكان را فراهم مي كند پيچش گردش به چپ حجم بالاي ترافيك، يا به b، پهن و وسيع گرددكه باعث دست يافتن به سرعت بالاتري مي گردد. خروجي لوپ رمپ در شكل 10-9b بخوبي در جلوي پل قرار گرفته است كه باعث ايجد طول كاهش سرعت كافي در نزديكي به شكست در داخل انحنا مي گردد. انحناء ها با حركات پيچش در گسترش شكل مطلوب رمپ ها بسيار موثرند. انحنان گردش به چپ، b-a جلوتر از پل آغاز مي گردد تا راننده بتواند پيش بيني لازم را داشته باشد.
نوع ديگري از تقاطع هاي تك پل سه بازويي، در شكل 10-9c نشان داده شده است كه كمتر معمول مي باشد كه داراي لوپ هايي براي هر دو حركات گردش به چپ مي باشد. تقاطع غيرهمسطح نشان داده شده در شكل 10-9c داراي زمينه بسيار خوبي براي استفاده به عنوان پايه اوليه يك برگ شبدري نهايي مي باشد. يك راه جمع كننده-پخش كننده ايجاد مي گردد تا حركات پيچش داخل راه اصلي حذف گردد. در مرحله دوم يك راه كه به فرم يك چهار بازو در روبروي دسته T گسترش مي يابد و رمپ هاي باقيمانده اضافه مي گردند.
با توجه به ترافيك اين نوع از تقاطع غيرهمسطح در مقايسه به انواع نشان داده شده در اشكال 10-9A , 10-9B نامرغوب تر مي باشد بعلت اينكه هر دو حركت گردشي به چپ از لوپ استفاده مي كنند كه باعث حركت مارپيچ در مقابل همديگر مي شوند علاوه بر اين رمپ لوپ هاي با شعاع كوچك به عنوان روش مناسب براي پايان دادن به آزاد راه به حساب نمي آيند. با وجود اينكه طرح براي تقاطع هاي غيرهمسطح در صورتيكه حجم گردش به چپها زياد نباشند مناسب است اشكال نشان داده شده در شكل 10-9A,10-9B بيشتر ترجيح داده مي شود در صورتيكه با شرايط مكان مورد نظر قابل پذيرش باشند براي شرايط مقايسه اي هزينه ساخت اشكال 10-9B,10-9A بايد تقريبا يكسان باشند.
شكل 10-10  نوع پيشرفته تقاطع هاي غيرهمسطح T,Y را نشان مي دهد كه هر كدام داراي بيشتر از يك پل مي باشند و يا داراي يك سازه با سه سطح متفاوت مي باشند كه تمام حركت ها را بدون لوپ انجام مي دهند.
اين اشكال داراي هزينه بيشتري نسبت به اشكال تك سازه اي تك پل مي باشند و فقط در شرايطي كه تمامي عبور ومرور ماشينها بزرگ است كاربرد دارند.
در شكل 10-10A تمامي عبور و مرورها جهتي هستند سه پل تركيب مورد نياز است و حركات مارپيچي دوري مي گردد. اين طرح براي يك تقاطع با آزاد راه داراي ترمينال براي يك آزاد راه ترمينال براي يك آزاد راه بزرگ ديگر مناسب مي باشند.و
بعضي ارتباطات شاخه اي يا انشعابات اصلي مهم طراحي مي گردند كه در اين فصل بررسي خواهد شد. مسير اين تقاطع غيرهمسطح ممكن است طوري تنظيم گردد كه احتياجات دسترسي به سمت راست راه كاهش يابد كه يك تقاطع غيرهمسطح با پل داراي سه سطح مختلف را تشكيل مي دهد بصورتيكه در شكل 10-10B نشان داده شده است.
بطور موثر نشان داده شده در شكل 10-10A  ممكن است بر فرم نشان داده شده در 10-10 B برتري داشته باشد كه بدليل وجود انحناي تند ذاتي در قسمت C-b در شكل 10-10B مي باشد. با وجود اينكه معمولا براي مقايسه كامل هزينه ها احتياج به آناليز خاصي مي باشد ولي معمولا اختلاف كمي در هزينه ها دارند. در بعضي موارد يك سازه داراي سه سطح مختلف پيچيده داراي هزينه ساخت كمتري مي باشد.
شكل 10-10c يك تقاطع غيرهمسحط سه بازويي با يك طرح دسته كوزه دوبل را نشان مي دهد اين طرح معمولا در مواردي كاربرد دارد كه براي انتقال يك آزاد راه به داخل يك تقاطع غيرهمسطح با مينيمم انحراف در مسير مناسب مي باشد ولي شعاع تقاطع نيز بطور قابل ملاحظه اي مهم است.
ترافيك ورودي خروجي به آزاد راه در تقاطع غيرهمسطح در سمت راست ورمپ ها معمولا بوسيله يك راه خطه انجام مي گردد. اين طرح از يك تركيب سه تايي( اختلاف سطح سه تايي) استفاده مي كند كه حداقل دو تا از آناه داراي فاصله دو برابر راه مي باشند. همانطور كه در شكل 10-10B نشان داده شده است طرح اصلي ميتواند طوري انجام گردد كه هر دو رمپ هاي گردش به چپ با راه اصلي در يك نقطه برخورد كنند كه بتوان يك پل اختلاف سه سطح را جايگزين يك تركيب سه تايي به صورت نشان داده شده كرد.
شكل 10-10E يك نوع تغيير ديگر از شكل نشان داده شده در 10-10D,10-10c مي باشد. راه هاي مجزا براي حركات گردش به چپ بوسيله دو تركيب( سازه) با دواختلاف سطح كه رمپها را از راه اصلي مجزا مي كند ايجاد گرديده است پلهاي با اختلاف سطح بايد با فضاي كافي ايج اد گردند تا اجازه جابجايي به رمپ مجزا b-a  بين آنها را بدهند و بنابراين از ايجاد سازه سوم در شكل 10-10c جلوگيري مي كنند.اين طرح ممكن است همانطور كه در شكل 10-10f نشان داده شده است تغيير يابد. اين طرح باعث ايجاد مسير هموارتري در رمپ ها مي گردد ولي عملكدر موفقيت آميز به پيشين بخش مارپيچ كه براي اين دو حركت به ميزان كافي طولاني مي باشد بستگي دارد.
شكل 10-11 يك تقاطع غيرهمسطح شيپوري در نقطه اتصال آزاد راه به راه اصلي محلي در يك بخش خارج شهري را نشان مي دهد .يك سيماي منحصر به فرد از اين شكل به اين نحو است كه راه محلي از روي يك راه آزاد راه و از زير راه ديگر آن بخاطر شيب تند ناحيه عبور مي كند.اين طرح همچنين شعاع تند در لوپ را توضيح مي دهد. طراحي براين اساس است كه ترافيك سنگين تري توسط اتصال نيمه جهت دهنده حمل مي گردد ولوپ داراي حجم سبك تري مي باشد.
شكل 10-12 يك تقاطع غيرهمسطح بين دو آزاد راه در منطقه خارج شهري نشان مي دهد.
طراحي جهت دهنده با شعاع بزرگ اجازه عمكلرد با سرعت بالا را براي عبور ومرور تامين مي كند.جاده هاي كفاري يك عملكرد يك طرفه مناسب با اتصال از راه هاي تقاطع هاي غيرهمسطح كه به ميزان كافي امتداد دارند را تامين مي كنند. فواصل جداسازي بين انشعابات اصلي و پايانه هاي رمپ كه به دنبال آن مي آيند بايد به ميزان كافي باشند تا يك عملكرد ترافيكي هموار را ايجاد نمايند. در اين شكل سه تركيب مجزا وجود دارد.
شكل 10-13 يك تقاطع غيرهمسطح سه بازويي جهت دهنده بين دو آزاده راه در يك گذرگاه رودخانه را نشان مي دهد. راه هاي گردش به طور قابل توجهي به نحوي طراحي مي گردند كه اجازه عملكرد با سرعت بالا را مي دهند.
به انشعاب اصلي واتصالات شاخه ها در محل عبور رودخانه توجه كنيد. يك ناحيه سه گوش خيلي وسيع تر در قسمت واگرايي نسبت به قسمت همگرايي جهت يك منطقه بهبود بخشيد و يا امكان نصب يك تقليل دهنده بوجود آمده است.
شكل 10-14 يك تقاطع غيرهمسطح از نوع شيپوري را نشان مي دهد يك ورودي و خروجي دو خطه در پل در قسمت جلويي شكل هم سيستم خيابان محلي وهم حركات آزاد راه به آزاد راه را تامين مي كند.
تمامي حركات تقاطع غيرهمسطح معمولا توسط اين نوع تقاطع انجام مي گيرد وخروجي ها بر روي منحني ها بخوبي طراحي گرديده اند تا خروجي ها اشتباهي را كاهش دهند. خروجي در قسمت پايين در جلوي شكل بنحوي قرار گرفته است كه از جلوي خط اصلي انحنا آغاز مي گردد. قطعات سه گوش به طور قابل توجهي باطرح هاي مناسب طراحي گرديده اند.
 
طرح هاي 4 بازويي
تقاطع هاي غيرهمسطح با چهاربازويي متقاطع معمولا به 5 دسته از اشكال عمومي زير تقسيم مي گردند.
1-رمپ ها دريك گوشه از چهار گوشه
2-تقاطع هاي الماس شكل لوزي
3-تقاطع هاي داخل شهري تك جهتي
4-برگ شبدري هاي نيمه يا كامل داراي رمپ در دو يا سه گوشه
5-تقاطع ها با اتصالات جهت دهنده يا نيمه جهت دهنده
رفتارهاي عملكردي وانطباق هاي هر يك از اشكال بصورت مجزا مورد بررسي قرار خواهد گرفت.مثالهاي واقعي از تقاطع هاي موجود و يا طراحي شده براي هر يك از انواع ارائه خواهد گرديد.

رمپ ها در يك گوشه:
تقاطع هاي غيرهمسطح بارمپ فقط در يك گوشه در تقاطع هاي با حجم ترافيك پايين كاربرد داد. در جايي كه تقاطع غيرهمسطح به دليل توپوگرافي خاص بوجود مي ايد وحجم ترافيك تاثيري در آن ندارد يك طراحي رمپ نزديك به حداقل دو راهه معمولا جوابگوي تمامي ترافيك گردش خواهد بود. ترمينال هاي رمپ معمولا بصورت تقاطع T شكل اجرا مي گردند.
محل هاي مناسب براي اين نوع تقاطع خيلي محدود مي باشند. يك محل معمول ممكن است در تقاطع يك بزرگراه خوش منظر يك بزرگراه دو خطه مربوط به يك بخش يا ايالت باشد كه داراي حركات گردشي سبك مي باشد. ترافيك كاميون حداقل در منطقه وجود دارد ومنطقه وحفاظت محيط زيست بطور شاخص از اولويت براي ايجاد رمپ هاي اضافه برخوردار است.
در بعضي از تقاطعات غيرهمسطح ممكن است محدود كردن گسترش رمپ به يك گوشه به علت مسائل توپ گرافي عوارض شهري و يا ديگر محدوديت ها امر مناسبي باشد. حتي در شرايطي كه حجم ترافيك نشان دهنده نياز براي تسهيلات گردشي وسيع تري مي باشد. در تقاطع هاي با رمپ فقط در يك گوشه يك درجه بالايي از مجرا سازي تنگه سازي در انتهاي رمپ ها در فواصل ميان ودر خطوط گردش به چپ در راه هاي مستقيم بطور معول مورد نياز خواهد بود تا حركات گردش را بخوبي كنترل كند.
در بعضي نمونه ها يك تقاطع غيرهمسطح تك گوشه ممكن است به عنوان اولين قدم در برنامه ساخت بنا نهاده گردد. در اين موارد رمپ هاي اوليه بايد طوري گردند تا به عنوان قسمتي از گسترش نهايي به حساب آيند. شكل 10-12A يك تقاطع غيرهمسطح تك گوشه در يك تقاطع بزرگراه ايالتي با يك راه خوش منظر كه در مناطق كوهستاني خارج شهري قرار گرفته است را نشان مي دهد. قسمت اعظم شكل امتداد يافته رمپ بوسيله توپوگرافي تعيين گرديده است. ترافيكي ورودي به هر كدام از راه هاي سراسري بوسيله تابلوهاي است كنترل مي گردد. با وجود اينكه حجم ترافيك پايين است. ترافيك مربوط به حركات گردشي سهمي مهمي از حجم كل را تشكيل مي دهند.
شكل 10-12B يك تقاطع غيرهمسطح تك گوشه را نشان مي دهد كه به عنوان مرحله اوليه از مراحل ساخت عمل مي كند  كه بطور آماده قابليت تبديل به بخش از يك تقاطع غيرهمسطح با برگ شبدري كامل يا نيمه راه دارا مي باشد بدون اينكه نياز به بازسازي يا تعمير داشته باشد. مجراهاي ساخته شده كه استادانه درست گرديده است باعث ايجاد ايمني و چشم انداز جذابي گرديده است.
 
تقاطع هاي غيرهمسطح الماسي(لوزي شكل)
ساده ترين وشايد معمول ترين نوع شكل تقاطع غيرهمسطح شكل لوزي است. يك تقاطع غيرهمسطح لوزي شكل هنگامي كامل است كه داراي يك رمپ قطري يك طرفه از گوشه ها باشد.رمپ ها منحصر به پايانه هاي جريان آزاد ترافيكها در بزرگراه اصلي مي باشند و گردش به چپ ها در شيب به راه هاي متقاطع محدود مي گردند. تقاطع غيرهمسطح لوزي شكل در مقايسه با يك نيمه شبدري داراي چندين مزيت مي باشد تمام ترافيك مي توانند با سرعت نسبتا بالايي به راه اصلي داخل شوند و يا خارج گردند مانورهاي گردش به چپ به ساخت سفر كمتري نياز دارد و يك باند باريك اتصال در راه راست مورد نياز است حتي بعضي اوقات فقط براي بزرگراه به تنهايي كافي مي باشد.
تقاطع هاي غيرهمسطح لوزي شكل هم در مناطق داخل شهري وهم در مناطق خارج شهري كاربردي دارند. آنها بطور شاخص سازگار با تقاطع هاي اصلي فرعي كه گردش به چپ ها در سطح راه فرعي متناسب است ومي تواند با حداقل دخالت در ترافيكي كه به تقاطع از هر يك از جهت ها نزديك مي گردد جوابگو باشد.
در چهار راه در محل تقاطع راه كه بوسيله پايانه ها شكل گرفته است بصورت هر يك از تقاطع T  شكل در سطح عمل مي كند و بايد به نحوي كه به طور مختصر در فصل 9 توضيح داده شده طراحي مي گردد. به هر حال به دليل اينكه اين تقاطع ها داراي چهار بازو مي باشند كه دو تا از ا»ها يك طرفه مي باشند مشكلي در كنترل ترافيك را جهت جلوگيري از ورود به مسير اشتباه از تقاطع را ايجادمي كند. به همين دليل يك ميانه( حدفاصل مياني) بايد در تقاطع ايجاد گردد تا تنگه سازي مناسب تسهيل گردد. در حالي كه اين ميانه مي تواند يك ميانه رنگ شده باشد يك ميانه بالا و پايين رفته با يك لبه شيبدار ارحج است. در بيشتر موارد علائم اضافي براي كمك به جلوگيري از استفاده تا مناسب از رمپ ها بايد در طراحي تقاطع غيرهمسطح لحاظ گردد. مشكلات ورود به مسير اشتباه در فصل 9 و در بخش طراحي جهت كاهش ورود به مسير غلط مورد بحث قرارگرفته است.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه