بررسی راكتورهای اتمی و ساختمان آنها

بررسی راكتورهای اتمی و ساختمان آنها
بررسی راكتورهای اتمی و ساختمان آنها
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 80 صفحه _ فرمت WORD_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب

مقدمه     1
فصل اول: مباني راكتورهاي هسته اي
بخش اول: فيزيك اتمي و هسته اي:
            اتم و هسته:    5
            ايزوتوپ ها:    5
           واكنشهاي هسته اي     6
           واكنش زنجيره اي    8
           دسته بندي انواع راكتورها:    9
           چرخة نوترون در راكتورهاي حرارتي:    10
بخش دوم: اصول فيزيكي ساختمان راكتورهاي هسته اي:
          توليد برق:    13
          راكتورهاي برق هسته اي:    16
          راكتورهاي آب سبك:    17
          راكتورهاي آب تحت فشار    21
          راكتورهاي آب جوشان:    24
          راكتورهاي آب سنگين:    25
          راكتور كاندور:    25
          راكتور آب سنگين مولد بخار:    26
       راكتور كند شونده با گرافيت:    26
       راكتورهاي ماگنوس:    27
       راكتور پيشرفت خنك شونده با گاز     30
       راكتورهاي سريع زاينده:    30
فصل دوم: مباني نيروگاههاي هسته اي:
      نيروگاه هسته اي:    33
      راكتور هسته اي:    35
      انرژي هسته اي:    38
فصل سوم: كنترل راكتور
بخش اول: اثرهاي سيستم كنترل راكتور
      شكل زهر كنترل:    42
      سيستم هاي كنترل در راكتور    47
      بحراني كردن راكتور    49
بخش دوم:  كارگرداني راكتورها
      زهرهاي حاصل از شكافت:    51
      تشكيل محصولات شكافت:     53

فصل چهارم: ايمني هسته اي و حفاظت در برابر تابش:
     ايمني هسته اي:     55
     حفاظت در برابر تابش    56
فصل پنجم: مواد مورد نياز در راكتورهاي هسته اي:
بخش اول: سوخت:
     اورانيوم:    60
    پلوتونيوم:    60
   بخش دوم:
   سوخت هسته اي:    62
   غني سازي اورانيوم:    62
    آبشار     63
   فاكتور جداسازي:    63
   قدرت جداسازي:    64
بخش سوم :
   روش هاي غني‌سازي :     65
   روش الكترومغناطيسي:     65
   روش  پخش گازي:    66
   روش سانتريفوژ:    69
   فرايند جت:    70
   روش غني سازي با ليزر:    71
   هزينة غني سازي:    72
   ذخاير جهاني اورانيوم:     75
فصل آخر: نتيجه گيري
منابع و مأخذ
اصطلاحات انگليسي

 

مقدمه:
برنامه استفاده از انرژي هسته‌ براي توليد برق در ايران در سال 1353 آغاز شد و پس از مشكلات ناشي از جنگ تحميلي، لزوم بازنگري برنامه هاي قبلي و مسائل اقتصادي كه كشور ما با آن روبرو است دوباره در صدر برنامه هاي دولت قرار گرفته است. از طرف ديگر استفاده از انرژي هسته اي در جهان و ساخت نيروگاههاي هسته اي در 40 سال گذشته بطور پيوسته ادامه داشته و در حال حاضر 17% از انرژي برق در جهان از انرژي هسته اي تأمين مي شود. كشورهاي در حال توسعه، چه آنهايي كه منبع انرژي ديگري در اختيار ندارند و چه كشورهايي كه همراه با منابع ديگر مي خواهند از اين تكنولوژي جديد نيز براي توليد انرژي برق استفاده كنند، با مسائل خاصي مواجه هستند. كمبود سرمايه، فقدان نيروي انساني كاردان، ضعف ارگان هاي تشكيلاتي و مقرراتي، عدم آمادگي صنايع محلي براي مشاركت و بالاخره موضوعات سياسي در رابطه با انتقال دانش فني و نظام منع گسترش سلاح هسته اي مهمترين موضوعات در رابطه با ساخت و بهره برداري از نيروگاههاي هسته اي است.
پيش بيني مصرف برق، لزوم توسعة وسيع ظرفيت توليد موجود را نشان مي دهد با توجه به اهميت ذخيرة انرژي و بهبود بازدهي استفاده از آن، انرژي هسته اي به عنوان گزينه اي اجتناب ناپذير با نقشي مهم در برآوردن نياز آيندة انرژي برق در جهان تجلي مي كند.
نيازهاي فزايندة جهان به انرژي همراه با مسايل محيطي ناشي از گسترش روزافزون باكارگيري منابع سوخت فسيلي و نيز كاهش سريع اين منابع، عواملي هستند كه احتمالاً خط مشي هاي آتي انرژي در كشورهاي عضو آژانس را تحت تأثير قرار خواهند داد.
در منابع انگليسي زبان بخصوص آمريكايي عبارت nuclear power يا قدرت هسته‌اي بجاي انرژي هسته اي بكار مي رود. چون معناي واقعي اين عبارت انرژي هسته اي است و در ايران نيز رايج تر است، در اين جا عبارت nuclear power به عبارت انرژي هسته اي بكار مي رود.

فصل اول :

مباني رآكتورهاي هسته اي
 
بخش اول : فيزيك اتمي و هسته اي
- واكنشهاي هسته اي، پرتوزايي و ...
اين نوشته ها و اطلاعات پيرامون نظريه و نحوة كار رآكتورهاي هسته مي باشند.       

اتم و هسته:
اتمهاي تمام عناصر كه زماني كه تصور مي شد ذرات بنيادي طبيعت باشند، متشكل از سه ذره بنيادي ترپروتون، نوترون، و الكترون اند. آرايش اين ذرات در درون اتم، به ويژه تعداد پروتون ها و الكترون ها، ماهيت شيميايي عنصر را تعيين مي كند. اتم از هسته اي تشكيل شده است، كه تمام پروتون هاي با بار مثبت و نوترون هاي بدون بار در آن گرد هم آمده اند، و تعدادي الكترون با بار منفي، در مدارهايي حول آن مي‌چرخند.
ايزوتوپ ها:
اتمهايي كه داراي عدد اتمي، Z، يكسان ولي عدد نوتروني متفاوت N مي باشند، ايزوتوپ هاي عنصر با عدد اتمي z، ناميده مي شوند، تمام عناصر داراي تعدادي ايزوتوپ هستند، و در مواردي اين تعداد به 20، يا بيشتر مي رسد. عناصر طبيعي هر كدام داراي يك يا چند ايزوتوپ پايدار هستند كه به طور طبيعي يافت مي شوند و ساير ايزوتوپ ها كه پرتوزا يا ناپايدار هستند را مي توان به روشهاي مصنوعي توليد كرد.
خواص شيميايي ايزوتوپ هاي مختلف يك عنصر شبه هم است، كه عجيب هم نيست زيرا پيوندهاي شيميايي بين الكترون ها برقرار اند.
به عنوان مثال علامت   ايزوتوپي از اكسيژن را نشان مي دهد كه هستة آن داراي 8 پروتون و 8 نوترون است. هستةآن داراي 8 پروتون و 8 نوترون است. هستة ايزوتوپ   داراي 8 پروتون و 9 نوترون است.
هيدروژن عنصر مهمي در مهندسي هسته اي است. هيدروژن طبيعي متشكل از دو ايزوتوپ، 985 و 99 درصد   و 015/0 درصد  ، موسوم به هيدروژن سنگين يا دو تريم، است. ايزوتوپ سومي از هيدروژن به نام تريتيم هم وجود دارد كه پرتوزاست.
واكنشهاي هسته اي:
تعداد واكنشهاي هسته اي ممكن بسيار زياد است، اما فقط تعداد كمي از آنها مورد توجه ما هستند. اين واكنشها توسط بر هم كنش ذرات سبك از قبيل نوترون ها، پروتون ها يا دوترون ها (هسته هاي دوتريم)، يا تابش گاما با هسته هاي اتمي پديد مي آيند به عنون مثال، مي توان واكنشي را در نظر گرفت كه در مهندسي هسته از اهميت زيادي برخوردار است و از بر هم كنش بين نوترون هاي انرژي- پايين و بور 10 نتيجه مي شود:

 

منابع و مرجع                                     Reference
مباني راكتورهاي هسته اي ، دكتر قلمسياه
مباني نيروگاههاي هسته اي، دكتر دي. جي. نبت- جي.آر. تامسون
سوخت هسته اي ، دكتر رضا خزانه
توليد قدرت هسته اي
دانشگاه علم و صنعت ايران
(تجربيات نيروگاههاي پيشرفته)
انتخاب گزينه انرژي هسته اي براي توليد برق دكتر رضا خزانه
the element of nuclear reactors.... Dr.Qalamsiah
the elements of nuclear power ... Dr. D.G.Bennet
the nuclear fuel ... Dr.Khazaneh
the nuclear power generation
Advanced powers experiences
the university of science and industry

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه