بررسی اطلاعات ماهواره ای در معادن و كاربرد سنجش از دور

بررسی اطلاعات ماهواره ای در معادن و كاربرد سنجش از دور
بررسی اطلاعات ماهواره ای در معادن و كاربرد سنجش از دور
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 120 صفحه _ فرمت WORD_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین _ این پایان نامه فاقد تصاویر و جداول می باشد


فهرست مطالب

چکيده    2
مقدمه    12
فصل اول:تاريخچه سنجش از دور    16
کليات    17
1-1)    تاريخچه مختصري از سنجش دور    18
1-2)- سيستم هاي هوائي    27
1-3) عکسهاي هوائي و سيستم هاي اسکن کننده هوائي    27
1-4) رادار هوائي:    31
1-5)سکوهاي فضائي    36
1-5-2) سکوهاي خورشيد آهنگ:    41
1-6)ساير ماهواره ها    46
1-6-1)ماهواره هاي سرنشين دار:    47
فصل دوم:اصول و مفاهيم سنجش از دور    50
کليات:    51
2-1) اصول و مفاهيم سنجش از دور:    51
2-2)امواج الکترومغناطيسي:    52
2-3)انواع ماهواره ها    52
2-3-1) مدار دايره اي سنکرون (synchronous orbit)؛    52
2-3-2) مدار قطبي يا بيضوي (Poloar Orbiting) ؛    52
2-4)فيزيک سنجش ازدور:    54
5-2)تعبير و تفسير اطلاعات دورسنجي    63
2-6-4) توانائي در به کار گيري ابزارهاي ويژه تعبير و تفسير    65
7-2)عوامل تفسير و تعبير    65
2-8-1) رنگ:    67
2-8-2) گام خاکستري:    67
2-8-3) کنتراست:    68
2-8-4) قدرت تفکيک:    68
2—8-5): قابيت تفکيک:    68
2-8-6) قابليت ثبت:    69
2-7-8) قابليت تشخيص:    69
2-8-8) ميزان پوشش:    69
2-8-9) درجه روشنائي:    69
2-8-10) تن:    69
2-9) مقدمه اي بر ساختار اطلاعات قومي:    70
2-10) فرمت ذخيره داده هاي ماهواره اي:    72
2-11) تصحيح هندسي تصاوير ماهواره ايي يا فضائي    75
2-11-1) تصاوير قابي شکل (Frame Type)    75
2-11-2) تصاوير  خطي شکل (Linear Type)    75
2-11-3) تصاوير نقطه اي شکل (point Type)    75
2-11-4) تصاوير با سيستم RADAR    76
2-12) منابع خطا از نقطه نظر هندسي:    78
2-13) سنجنده ها    81
2-14) اسکنرها    84
2-14-1) اسکنرهاي نوري- مکانيک (optical- mechanical)    84
2-14-2) اسکنرهاي پوش بروم (push Broom) يا (linear arroy)    89
2-15)سيستم هاي راداري (RADAR)    96
2-16) مزاياي رادار    98
2-18) خاصيت پلاريزاسيون:    100
2-19) توان تفکيک در رادار    100
شکل (2-14) ايجاد ميدان مغناطيسي براي امواج الکترو مغناطيسي    102
2-20-پردازش و آشکار سازي تصوير    104
2-20-1)کشش (Stretehing)    104
2-20-2)ترکيبهاي رنگي    105
2-2-3- تصاوير نسبي    106
2-20-5-طبقه بندي:    108
فصل سوم: کاربردهاي زمين شناسي و معدن    111
کليات:    112
3-1) کاربردهاي زمين شناسي و معدني    113
3-1-1)- تهيه نقشه گسلها و خط واره‏ها    113
3-1-2)-نقشه کردن واحدهاي سنگ شناسي:    114
3-1-3)-نقشه کردن زونهاي آلتره شده    116
3-1-4-) سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي    124
فصل چهارم: زمين شناسي عمومي ناحيه ريگان – بم – کرمان    126
کليات:    127
4-1) زمين شناسي عمومي ناحيه ريگان - بم -کرمان    127
4-2)پردازش داده‏هاي ناحيه ريگان - بم – کرمان    131
4-2-1) کشش:    131
4-2-2) تصاوير رنگي    132
4-2-3)سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)    132
4-2-4) مولفه هاي اصلي    134
4-2-5)طبقه بندي    134
نتيجه گيري    136
منابع:    138

فهرست جداول

شماره    عنوان    صفحه
1-2    انواع امواج الکترومغناطيسي و مشخصات آن   
2-2    انواع باندهاي راداري   

 

مقدمه
اين گزارش بر مبناي بررسي هاي زمين شناسي معدني تنظيم شده است که با استفاده از داده هاي سنجنده TM ماهواره لندست 5 در منطقه اي در حدود 50 کيلومتري جنوب ريگان- بم- کرمان صورت گرفته است.
در اين بررسي ها سعي شده که توانايي و قدرت اطلاعات TM در  تفکيک واحدهاي ليتولوژيکي واقع در منطقه و همچنين نمايش خط واره ها و گسل هاي اصلي آزموده شود. در حالي که مهمترين و اصي ترين تلاش ما براي به نقشه در آوردن کانيهاي رسي که در ارتباط با زونهاي آلتراسيون ناشي از محلولهاي ئيدروترمال هستند در ادامه صورت گرفت.
اصولا به علت مقياس خاص تصاوير ماهواره اي که در حدود ماهواره لندست و سنجنده اين مقياس در حدود   است، از اين اطلاعات عمدتاً در اولين فاز پي جويي مواد معدني استفاده مي شود. در اين فاز عمليات پي جويي به واسطه اين مقياس کوچک نقاط اميدبخش که مي تواند در مراحل بعدي مورد اکتشاف ژئوفيزيکي و يا ژئوشيميايي قرار گيرد، استخراج مي شود. بسيار حائز اهميت است که از اطلاعات طيفي TM ماهواره لندست امروزه براي اکتشاف بسياري عناصر استفاده مي شود از قبيل اورانيم مس، سرب، روي، نقره، تنگستن- طلا، نفت و کانيهاي صنعتي. منقطقه مورد بررسي از نظر اکتشاف و پي جويي منابع مس پروفيري مورد نظر شرکت اکتشاف ملي مس ايران بوده است و فعاليت هاي اين شرکت مرحله پي جويي و اکتشاف مقدماتي را پشت سر گذاشته است و وارد اکتشاف نيمه تفضيلي شده است. بنابراين با شناخت و آگاهي کافي که ما از منطقه و نوع کاني سازي و پراکندگي در منطقه داشتيم، کافي بود که بين اطلاعات ماهواره اي پردازش شده و نقشه هاي زمين شناسي و ژئوشيمايي آماده شده ارتباط برقرار کنيم. تا در نهايت با روش يا کليدي دست پيدا کنيم. که در موارد ديگر که پروژه پي جويي و اکتشاف روند طبيعي خود را طي مي‌کند، بتوانيم بعنوان اولين فاز پي جوئي از اين کليد استفاده کنيم.
نمودار زير هدف ما و روند کلي برنامه ما را بيان مي‌کند:

زمانيکه سنگهاي آذرين اسيدي تا حد واسط تحت تأثير محلولهاي گرمايي قرار مي گيرند، دگرسان شده و کانيهاي آنها تبديل به کانيهاي رسي مي شوند پس ما با برجسته ساختن رسها در روي تصاوير ماهواره اي مي توانيم به عامل بوجود آوررنده «احتمالي»  آنها يعني آلتراسيون محلولهاي ئيدروترمال پي ببريم. پس آنچه که در بالا به عنوان پردازش اطلاعات بيان شد، عمدتاً در جهت برجسته نمودن رسها انجام شده است.
براي اين برجسته سازي و تشخيص راحت تر رسها روي سطح زمين ابتدا اطلاعات خام هفت باند TM غير از باند 6 که در محدوده طول موج مادون قرمز حرارتي قرار دارد. نرماليزه شد. سپس از تصاوير ترکيبي مختلف استفاده کرديم. که درنهايت نتيجه اي که حاصل شد اين بود که تصوير ترکيبي 1-4-7 (R-G-B) و تصوير ترکيبي 1-5-7 (R-G-B) قدرت تشخيص بالاتري را نسبت به تصاوير ديگر در اختيار ما قرار دهد.
با کمک اين تصاوير تا حد 70 الي 80 درصد واحدهاي ليتولوژيکي را مي توان تفکيک کرد. و کاربر ماهر و با تجربه مي تواند با استفاده از اين دو تصوير ترکيبي و تجزيه- تحليل رنگهاي موجود در تصاور ترکيبي محل واقع شدن رسها و سنگهاي آلتره شده را مشخص کند.

روش ديگر استفاده از تصاوير حاصل ازتقسيم باندهاي طيفي يکديگر. باتوجه به اينکه انواع رسها در باند 5 طيفي TM ماکزيمم بازتابش و در باند 7 طيفي TM حداقل بازتابش را دارد نسبت طيفي    مي تواند تا حدي زيادي وجود رسها از ديگر واحدهاي زمين شناسي تفکيک کند.
 روش ديگر پردازش استفاده از تکنولوژي مؤلفه هاي اصلي و آناليز آنهاست. با استفاده از اين تکنيک مي توان باندهاي طيفي مختلف را در يک سيستم n بعدي- n تعداد باندهاي مورد نظر است. تجزيه و تحليل کرد و در نهايت تصاويري به دست مي آورد که حاوي اطلاعات مختلفي مي باشند که بنا به هدف کاربر قابل  استفاده ميباشدو در نهايت باندهاي از سنجنده TM که براي برجسته کردن رسها مناسب تشخيص داده شده اند عبارتند از 1 و 4 و 5 و 7.
کار پردازش اطلاعات تماماً  توسط نرم افزار Idrisi-2 انجام شد و در نهايت براي آنکه بتوانيم به سهولت کار ادغام داده هاي پردازش شده و نقشه زمين شناسي هم مقياس با آنها را انجام دهيم از يک سيستم GIS استفاده کرديم. به اين صورت که ابتدا از تصوير ترکيبي 1-4-7 بعنوان نقشه پايه مورد نظر استفاده کرديم و نقشه زمين شناسي که عبارت بود ازواحدهاي ليتولوژيکي، گسلها  و خط واره ها، مناطق آلتره شده ئيدروترمالي- که بسيار مورد نظر ما بود- مسير رودخانه ها و نيز خطوط طول و عرض جغرافيايي روي آن مشخص شدند. و سپس از تصاوير پردازش شده ديگر براي تأئيد تفسير و حتي در مواردي در اطلاعات زمين شناسي اعلام شود توسط نقشه استفاده شد.
 

فصل اول:تاريخچه سنجش از دور
 
کليات
    در اين فصل تاريخچه اي از بوجود آمدن علم و تکنيک سنجش از دور بيان شده است و روند پيشرفت اين شاخه از عمل از آغاز تا کنون مورد بررسي قرار گرفته.
همچنين به معرفي انواع ماهواره هاي موجود و کاربرد هر يک از آنها پرداخته و سيستم هاي هوايي را مورد نقد و بررسي قرار داده ايم که ازآن جمله مي توان رادار هوائي،سکوهاي فضايي، سکوهاي زمين آهنگ، سکوهاي خورشيد آهنگ و ساير ماهواره ها اشاره کرد.
 
1-1)    تاريخچه مختصري از سنجش دور
سنجش از دور بدون دو دستاورد مهم زير نمي توانست وجود داشته باشد:
الف) توانائي دور شدن از زمين به حد کافي به طوري که بتوان چشم انداز ارزشمندي به سطح زمين داشت.
ب)اختراع راه هاي اخذ تصوير.
اولين بالون هوايي گرمي که انسان بر روي آن سوار بود در سال 1783 ميلادي به هوا رفت واولين روش ضبط تصوير در سال 1839 اعلام شد.ولي بيست سال بعد اين دو دستاورد جديد با همديگر تلفيق شدند و آن وقتي بود که «گاسپار» توانست با يک بالن به بالا رفته و از آسمان دهکده اي را در نزديکي پاريس عکسبرداري نمايد.
در يک قرن بعد کاربردهاي نظامي، پيشرفت سنجش از دور را شدت بخشيدند. در خلال جنگ داخلي آمريکا (65-1861) افراد يونيون به وسيله بالن به بالا فرستاده شدند تا موقعيت دفاعي کنفدراتها در اطراف ريچموند را عکسبرداري کنند. شناسائي با عکاسي هوايي با استفاده از هواپيمايي موتوردار در خلال جنگ جهاني اول به وقوع پيوست (18-1914) که اولين کاربرد مؤثر عکسهاي هوائي را در زمينه هاي مختلف مثل کارتوگرافي جنگلباني و زمين شناسي در سالهاي بعد ممکن ساخت در طول دهه هاي 1920 و 1930 دوربينها، فيلمها و وسايل تفسير عکسهاي هوايي به طور قابل توجهي پيشرفت کردند. شناسائي با عکس هوائي در جنگ جهاني دوم رل مهمي را در بسياري از عمليات نظامي بازي کرد. قبل از جنگ و در خلال آن رادار بوجود آمد و توسعه يافت و از سنجنده هاي فروسرخ حرارتي در خلال جنگ به طور آزمايشي استفاده شد.
در طول دهه 1950 عکاسي فرو سرخ رنگي جاي خود را در مطالعات پوشش گياهي باز کرد و رادار هواپيمايي پهنونگر معرفي گرديد. رادار با دريچه مصنوعي (SAR) با بوجود آمدن موفق پردازشگر نوري بوجود آمد. در همان دهه فنون عکاسي و مهارتهاي تفسير با پرواز هواپيماهاي جاسوسي مافوق صوت U2 آمريکايي برفراز خاک شوري سابق به پيشرفتهاي نائل گرديد.

 

منابع:
1-دكتر علي زاده ربيعي، حسين
اصول و كاربرد سنجش از دور
انتشارات مركز سنجش از دور
2-مهندس غني، محمد
پردازش كامپيوتري تصاوير سنجش از دور
انتشارات مركز سنجش از دور
3)دكتر كريم پور، محمد حسن 1374
زمين شناسي اقتصادي كاربردي
انتشارات صالح نشر دانشگاه مشهد
4) دكتر سراجيان 1379
جزوه بر گرفته از كلاسهاي آموزشي دانشگاه خواجه نصير
5) A. Crestofer 1999
Remote & Geographic information system
6)Rabert wincent 2000
Fundamental Gelogical & Enviromental Remote Sensing

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه