آشنایی با نیروگاه های گازی

آشنایی با نیروگاه های گازی
آشنایی با نیروگاه های گازی
120,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 118 صفحه _ فرمت WORD_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب
مقدمه)معرفي)    5
فصل اول كد شناسايي KKS    6
مقدمه    6
ساختار كد شناسايي    6
استفاده از كدهاي شناسايي    10
فصل دوم تشريح كلي نيروگاه    11
پيكر بندي نيروگاه    11
جانمايي نيروگاه    12
اصول طراحي    12
شرح كلي    12
پيكر بندي سيستم الكتريكي    14
230KV    17
مشخصات سوخت    17
مشخصات گاز طبيعي8690  +/-10%   kcal/Nm 3          LHV 1    17
N2    18
CO2    18
38220  KJ/lit    18
HHV    18
حفاظت محيط زيست (آب –هوا-صدا)    19
شكل 2-3    20
فصل سوم  اطلاعات عمومي در مورد قطعات توربين گاز    21
اصول كلي طراحي    21
توربين گاز V94.2    22
ابعاد و وزن قطعات اصلي توربين گاز    25
فصل چهارم توربين گاز V94.2    29
مقدمه اي بر توربين گاز    29
طراحي عمومي توربين گاز    29
توربين    30
اساس ساختمان روتور    31
پره هاي ثابت توربين (TURBINE STATOR BLADES )    32
پره هاي متحرك توربين (TURBINE ROTOR BLADE)    33
پوسته مركزي (CENTRAL CASING)    34
پوسته داخلي (INNER CASING)    34
گلندهاي محورتوربين    35
ورودي كمپرسور (COMPRESSOR INLET)    36
محفظه هاي احتراق (COMBUSTION CHAMBERS)    36
مشاهده شعله    38
پوشش فشار (PRESSURE JACKET)    38
قطعات داخلي محفظه احتراق    39
مجموعه مشعل براي سوخت گاز و مايع    40
تنظيم اختلاط هوا    41
دريچه با لوله بازديد    42
نمايش و نصب (INSTALLATION)    43
كمپرسور    44
پره هاي ثابت كمپرسور    44
اصول كلي    44
پره هاي متحرك كمپرسور    45
ديفيوزر خروجي كمپرسور (COMPRESSOR OUTLET DIFFUSER)    46
گلندهاي محوركمپرسور (COMPRESSOR SHAFT GLANDS)    46
پوسته خروجي اگزوز (EXHUST OUTER CASING)    47
ديفيوزر گاز خروجي (EXHUST GAS DIFFUSER)    48
هواي خنك كاري و آب بندي    48
ياتاقانها (BEARINGS)    50
ياتاقان ژورنال:    51
مكان ياتاقان كمپرسور    51
گرداننده هيدروليكي    53
گرداننده دستي (MANUAL TURNING GEAR)    53
محور مياني (INTERMEDIATE SHAFT)    53
فصل پنجم  سامانه هاي توربين گاز V94.2    55
سيستم هواي ورودي Air Intake    55
هدف از بكارگيري سيستم    55
عايق خارجي صدا براي داكت هوا    57
دمپر    59
سيستم بلوآف BLOW OFF    60
سيستم CO2 گاز خنثي    61
سيستم اعلان،اعلام و كنترل حريق    65
سيستم اعلان حريق    65
سيستم CO2:    66
سيستم آتش نشاني    66
بعد از عملكرد سيستم:    72
سيستم سوخت گاز    73
سيستم سوخت گاز    73
سيستم سوخت گازوئيل    77
سيستم سوخت گازوئيل    77
پمپ تزريق (INJECTION)    77
شيرهاي رليف فشار راه اندازي    78
شير تراتل    78
شير قطع اضطراري    78
مشعلهاي سوخت مايع    79
فلومترها    80
مخزن گازوئيل نشتي    80
تعويض سوخت مايع به سوخت گاز در حين كار توربين    80
تعويض از سوخت گاز به سوخت مايع در حين كار توربين    81
مشعل هاي سوخت مايع    82
اصول عملكرد    82
سيستم جرقه زني ونظارت گر شعله    83
سيستم گاز جرقه زني    83
جرقه زن (IGNITER)    83
اصول عملكرد و ساختمان    84
سيستم نظارت شعله    84
اصول عملكرد وساختمان    84
نظارتگر شعله    85
اصول عملكرد و ساختمان    86
سيستم روغن روانكاري و بالابرنده    88
روغن روانكاري و بالابرنده    88
تانك روغن    88
ساختار تانك    88
صافي روغن    88
سيستم خنك كن توربين    94
سيستم هواي آب بندي و خنك كن توربين:    95
فصل ششم  كنترل دماي توربين گاز    96
فلسفه كنترل دماي GT    96
6 خروجي B به منظور اعلام آلارم و تريپ سيستم توسط يك منطق مناسب (2از3) استفاده ميشوند.    96
فصل هفتم مجراي ورودي هوا    98
ورودي هواي توربو كمپرسور    98
سرعت عبور هوا :    98
عايق صدا‏:    100
سامانه ضد يخ :    100
سامانه كنترل كننده    101
سامانه تميز كردن خود كار  فيلترها:    101
دريچه    102
فصل هشتم  مجراي واگراي اگزوز    103
قطعات اصلي و وظيفه انها    103
فصل نهم  ابزار و ابزار مخصوص تعميرات    106
ابزار استاندارد    106
ابزار معمولي    108
لوازم مخصوص    109
ابزار مخصوص    110
فصل دهم فهرست منابع    111
نتيجه گيري    112

 

مقدمه)معرفي)
امروزه با توسعه روزافزون صنعت نيروگاه وتوليد برق وبا توجه به اين نكته كه اكثريت دانشجويان مهندسي و...ويا حتي فارغ التحصيلان دراين رشته ها موفق به بازديدكاملي از نيروگاه وسيستم كاري و نحوه عملكرد سيستمهاي موجود در نيروگاه نشده اند،وبا توجه به سابقه كاري كه من در نيروگاه جنوب اصفهان درزمينه نصب تجهيزات مكانيكي وغيره داشته ام ،لازم دانسته ام كه براي اشنا كردن دانشجوياني كه علاقه به نيروگاه وسيستم عملكردآن دارند،اطلاعات وتصاويري راجمع آوري نموده ودرقالب اين پروژه(كه معرفي و بررسي بخشهاي مختلف نيروگاه گازي است.)ارايه دهم.كه من گرد آوري اين مطالب را در قالب 10فصل بيان نموده كه فصل اول آن رابابيان كدهاي شناسايي آغازكرده كه درفصلهاي بعدي اگرازاين كدها استفاده شده بود ،نا مفهوم نباشد . در فصل دوم تشريحي كلي نيروگاه از نوع پيكر بندي ،جا نمايي ،سوخت و...را بيان كرده و در فصل سوم اطلاعاتي عمومي در مورد قطعات توربين گاز وابعاد ووزن و...را بيان كرده ام ودر فصل چهارم توربين گاز ،نحوه هوادهي ،احتراق و...را تشريح كرده ودرادامه در فصل پنجم سامانه هاي مختلف از قبيل هواي ورودي آتش نشاني سوخت گاز ،گازوييل و...را بيان نموده كه براي خواننده قابل فهم باشد كه اين هوا چه طور وارد ،چه گونه احتراق صورت گرفته و چه مراحلي بايستي انجام شود تا برق توليدشودودر فصل ششم نحوه كنترل دماي  توربين را شرح مي دهيم ودر فصل هفتم مجراي هواي ورودي ،سرعت ، عايق صدا ونحوه تميز كاري و...را تشريح كرده ودر فصل هشتم سيستم خروجي گازهاي حاصل ازاحتراق(مجراي واگراي اگزوز )و...را توضيح داده ودر فصل نهم انواع ابزارهاي عمومي وتخصصي را بيان كرده كه بيشتر در زمينه تعميرات ازاين ابزارآلات استفاده مي شود ودر فصل دهم منابعي كه من توانستم به آنها دسترسي پيدا كنم و بتوانم اين مطالب را گرد هم آورم،بيان نموده ام كه در پايان هدف و نتيجه اي  كه من از اين پروژه داشتم كه سعي خود را مي كنم تا به آن هدف نزديك شوم ؛اين است كه دانشجويان و...با آشنايي و استفاده از اين پروژه بتواند ابهامات  خودرا در زمينه ،حداقل آشنايي با نيروگاه گازي و نحوه عملكرد آن بر طرف كند كه درهنگام حضور در نيروگاه حتي مرتبه اول داراي پيش زمينه اي بوده باشند كه (سر در گمي هايي را كه ممكن است با ديدن نيروگاه برايشان بوجود آيد را به حداقل برسانند.)
در پايان ازكليه همكاران درنيروگاه جنوب اصفهان و نيروگاه طوس مشهد واساتيدمحترم دردانشگاه آزاداسلامي واحدشهرمجلسي كه درگردآوري وارايه اين پروژه من را همياري كردند كمال تشكر و قدر داني را دارم .       
فصل اول كد شناسايي KKS

 

مقدمه
KKS مخفف عبارت آلماني “Kraftwerk Kennzeicen System” به معناي سيستم شناسايي نيروگاه مي باشد.
KKS به منظور شناسايي اجزاء نيروگاه و سيستمهاي كمكي به كار مي رود. اين روش كد گذاري توسط بهره برداران نيروگاههاي آلمان و كارخانه هاي سازنده توسعه پيدا نمود و اينك براي تمامي نيروگاهها بكار گرفته مي شود.
در اين جزوه آن بخش از KKS تشريح شده است كه مربوط به توربينهاي گازي و سيستمهاي اضافي آن مي باشد. اجزاء سيستمهاي اضافي كد گذاري شده اند، اما همه اجزاء توربين نظير پره هاي كمپرسور و توربين يا flametube هاي محفظه احتراق كد گذاري نشده اند. كدهاي شناسايي مربوط به طراحي سيستم نمي باشد بلكه به منظور نشان دادن محل قرار گيري قطعه در يك سيستم مي باشد.
ساختار كد شناسايي
سيستم شناسايي KKS مشتمل بر حروف و اعداد ميباشد.
مفاهيم حروف استفاده شده از سيستم KKS استخراج شده و اعداد توسط آنسالدو تعريف شده اند.
معاني :
3: (كليد كاركرد F0)                         كد شناسايي يك واحد در يك نيروگاه چند واحدي .
MB : (كليدهاي كاركرد F2+F1)        تمامي قسمتهاي توربين گاز كد “MB” دارد.
N : (كليد كاركرد F3)  
 
 اين حرف ناحيه اي كه متعلق به توربين گاز مي باشد ، معين     مي كند. “N” براي سيستم سوخت مايع استفاده مي شود.
از حروف زير در سيستم KKS استفاده مي شود:
“A” كمپرسور و توربين                                   
“B” ياتاقانها
 “K” كوپلينگها ، ترنينگ گير، دنده ها             
      “M” محفظه احتراق
 “N” سيستم سوخت مايع                                  
 “P”   سيستم سوخت گاز
 “Q” سيستم جرقه زني                                     
 “R” سيستم اگزوز
“W” سيستمهاي اضافي شامل تزريق بخا رآب    
 “V” سيستم روانكاري
 “X” سيستم هاي حفاظتي و كنترلي غير الكتريكي       
“Y” سيستم حفاظتي و كنترلي الكتريكي
13‌ : (كليد كاركرد F11)            
اين دو رقم بخشهاي يك سيستم را شناسايي مي كند.
AA‌ : (كليد تجهيزات A2+A1)    
اين تركيب از حروف ،وظيفه يك بخش را نشان مي دهد.
در مثال ما ، كد “AA” بيانگر عمل SHUT-OFF مي باشد. نه تنها نوع ابزار SHUT OFF (نوع خفه كن  ، نوع SLIDE ، نوع PLUG ) توسط اين حروف مشخص نمي گردد، بلكه نوع عمل كننده آن نيز مشخص نمي گردد (توسط دست ، الكتريكي ، هيدروليكي، نيوماتيكي، چك والو) .
تركيبات حرفي زير درسيستم KKS استفاده مي شود :
“AA” شيرهاي با تجهيزات عمل كننده
“AE” TURNING GEAR ، بلند كننده (LIFTING GEAR)
“AH” گرم كن ها و سردكن ها 
“AM” ميكسرها                                            “AN” فن ها
 “AP” پمپها                                                 “AS”   تجهيزات تنظيم كننده
 “AT” فيلترها و استرينرها                                 “CL” ابزار دقيق اندازه گيري سطح
“AV” مشعلها“CG” ابزار دقيق اندازه گيري جابجايي“CP” ابزار دقيق اندازه گيري فشار
 “CQ” تجهيزات اندازه گيري كيفيت                       “CS” تجهيزات اندازه گيري سرعت
 “CT” تجهيزات اندازه گيري دما                          “CY” ابزار  دقيق اندازه گيري ارتعاش
 “GC” نقطه مرجع ترموستات                             “GF” JUNCTION BOXES
“GQ” سوكت برق                                           “GS” PUSH BOTTONS
“GS” ترانسفورمرها                                        “AX” تجهيزات تست
 “AZ” ساير واحدها                                         “BB” تانك ها،اكومولاتورها،VESSELS
 “BP” اريفيسها                                              “BQ” اندازه گير وزن
 “BS” خفه كن صدا                                         “BY” تجهيزات كنترلي مكانيكي
 “BZ” ساير واحد ها                              “CF” فلومترها       
  “CG” ابزار دقيق اندازه گيري جابجايي
“CL” ابزار دقيق اندازه گيري سطح                     “CP” ابزار دقيق اندازه گيري فشار
 “CQ” تجهيزات اندازه گيري كيفيت                       “CS” تجهيزات اندازه گيري سرعت
 “CT” تجهيزات اندازه گيري دما                         “CY” ابزار  دقيق اندازه گيري ارتعاش
 “GC” نقطه مرجع ترموستات                            “GF” JUNCTION BOXES
“GQ” سوكت برق                                           “GT” ترانسفورمرها
001:(كليد تجهيزات An).اين عددسه رقمي براساس عملكردابزاركدگذاري شده،دسته بندي مي شود.
بازه اعداد انتخاب شده براي شيرها و ابزار دقيق عبارتند از :
001تا029:شيرهاي درمسيراصلي سيال باعمل كننده هاي خودكار(الكتريكي،هيدروليكي ، نيوماتيكي).
031 تا 049 : شيرهاي اطمينان ، شيرهاي RELIFE ، شير كنترل هاي بدون تغذيه كمكي كه درمسير اصلي سيال قرار گرفته اند.
051 تا 099 : چك والوهايي كه در مسير اصلي سيال قرار گرفته اند.
101 تا 199 :شيرهاي trarsfer , shut off كه در مسير اصلي سيال قرار گرفته اندوبصورت دستي عمل مي كنند.
201 تا 249‌: شيرهاي تخليه
251 تا 299 : شيرهاي تخليه گاز
301 تا 338 : shut –off والوهاي بالا دست  ابزار دقيق اندازه گيري يك اتصاله .
341 تا 369 : shut –off والوهاي بالا دست ابزار دقيق اندازه گيري 2 اتصاله (اتصال مثبت)
371 تا 399 : shut-off والوهاي بالادست ابزار دقيق اندازه گيري 2 اتصال (اتصال منفي )
401 تا 499 : shut –off والوهاي بالادست با نقطه اندازه گيري انتخابي .
براي تجهيزات اندازه گيري :
001 تا 199 : تجهيزات اندازه گيري براي انتقال به راه دور.
401 تا 499 : تجهيزات اندازه گيري براي اندازه گيريهاي تست كارايي.
501 تا 599 : تجهيزات اندازه گيري براي نمايش محلي .
كدهاي شناسايي بكار گرفته شده :
AN : فن ها    
KA  : شيرها         
 KE : بالا برها، قلابها
MB : ترمزها
KP : پمپهااصلي سيال قرار گرفته اند
A - : آشكار سازهاي شعله
 B-  : مبدلهاي كميتهاي غير الكتريكي به الكتريكي
فهرست منابع
1-محمد الوکیل                       نیروگاههای حرارتی
2-هوشمند نعمت ا...                  تولیدبرق درنیروگاه
3-انتشارات دانشگاه علم و صنعت              تجربیات نیروگاههای                                                پیشرفته 
4-تجربیات و دستنوشته های نیروگاه جنوب اصفهان
5-تجربیات و دستنوشته های نیروگاه طوس مشهد
6-مدارک شرکت آنسالدو (ANSALDO)

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه