هنر و گرافیک

هنر و گرافیک

 تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
(بررسی خيال واره (ما,زمان, رويا  (بررسی خيال واره (ما,زمان, رويا

تعداد صفحات : 47 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
70,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آشنایی با انيميشن و درک دنیای آن  آشنایی با انيميشن و درک دنیای آن

تعداد صفحات : 375 صفحه _ فرمت WORD_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
160,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آشنایی با من ری Man Ray  آشنایی با من ری Man Ray

تعداد صفحات: 37 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آشنایی با هنر اصيل ايرانی سفالگری و بررسی نقوش روی سفال  آشنایی با هنر اصيل ايرانی سفالگری و بررسی نقوش روی سفال

تعداد صفحات: 89 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آشنایی با هنر قلمكاری در ايران  آشنایی با هنر قلمكاری در ايران

تعداد صفحات: 73 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
70,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آشنایی با هنر معرق کاری  آشنایی با هنر معرق کاری

تعداد صفحات: 42 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
50,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
از دلاكروا تا نئو امپرسيونسيم  از دلاكروا تا نئو امپرسيونسيم

تعداد صفحات: 66 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
70,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
استندهای گرافيكی و بررسی آنها  استندهای گرافيكی و بررسی آنها

تعداد صفحات : 85 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
130,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
الگوریتم های فشرده سازی صدا و تصویر  الگوریتم های فشرده سازی صدا و تصویر

تعداد صفحات: 150 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
120,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی آثار و زندگینامه آگوست رودن  بررسی آثار و زندگینامه آگوست رودن

تعداد صفحات : 53 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
70,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی آرم و نشانه  بررسی آرم و نشانه

تعداد صفحات: 68 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
85,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی اثر متقابل ادبيات داستانی مدرن و تئاتر نو  بررسی اثر متقابل ادبيات داستانی مدرن و تئاتر نو

تعداد صفحات : 155 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
150,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی ادبیات فولکلور و عامیانه  بررسی ادبیات فولکلور و عامیانه

تعداد صفحات : 307 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
150,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی اشعار فروغ فرخزاد  بررسی اشعار فروغ فرخزاد

تعدادصفحات : 50 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
70,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی اصول نقاشی ايرانی  بررسی اصول نقاشی ايرانی

تعداد صفحات: 34 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی اکپرسیونیسم انتزاعی  بررسی اکپرسیونیسم انتزاعی

تعداد صفحات : 70 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
70,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی بافته های ایرانی  بررسی بافته های ایرانی

تعداد صفحات: 5