رشته ادبیات فارسی

رشته ادبیات فارسی

 تصوير   محصولات   مبلغ-   خريد 
بررسی جاندار انگاری و جان بخشی در اشعار شاعران سهراب سپهری، نيما يوشيج و فروغ فرخزاد  بررسی جاندار انگاری و جان بخشی در اشعار شاعران سهراب سپهری، نيما يوشيج و فروغ فرخزاد

تعداد صفحات : 414 صفحه _ فرمت WORD _همراه با منابع فارسی _ جهت دریافت دانش نامه کارشناسی ارشد M.A در رشته زبان و ادبیات فارسی _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
290,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی عدالت خواهی و قانون گرایی در شعر مشروطه  بررسی عدالت خواهی و قانون گرایی در شعر مشروطه

تعداد صفحات : 235 صفحه _ فرمت WORD _همراه با منابع فارسی _ جهت دریافت دانش نامه کارشناسی ارشد M.A در رشته زبان و ادبیات فارسی _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین _ مطالعه موردی شاعران ادیب الممالک فراهانی ، ایرج میرزا، فرخی یزدی، محمد تقی بهار

 
290,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
شرح سی غزل از کلیات شمس تبریزی  شرح سی غزل از کلیات شمس تبریزی

تعداد صفحات : 358 صفحه _ فرمت WORD _همراه با منابع فارسی _ جهت دریافت دانش نامه کارشناسی ارشد M.A در رشته زبان و ادبیات فارسی _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین -- مطالعه موردی غزلیات دیوان شمس تبریزی از غزل 391 – 420

 
290,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آثار داستانی صادق هدایت و بررسی شخصیت ها و تیپ های اجتماعی آن  آثار داستانی صادق هدایت و بررسی شخصیت ها و تیپ های اجتماعی آن

تعداد صفحات : 225 صفحه _ فرمت WORD _همراه با منابع فارسی _ جهت دریافت دانش نامه کارشناسی ارشد M.A در رشته زبان و ادبیات فارسی _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
250,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسي و مقايسه ضرب المثل هاي فارسی ، عربی و انگلیسی  بررسي و مقايسه ضرب المثل هاي فارسی ، عربی و انگلیسی

تعداد صفحات : 348 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
250,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی آلات رزم و بزم در اسکندر نامه نظامی گنجوی  بررسی آلات رزم و بزم در اسکندر نامه نظامی گنجوی

تعداد صفحات : 227 صفحه _ فرمت WORD _همراه با منابع فارسی _ جهت دریافت دانش نامه کارشناسی ارشد M.A در رشته زبان و ادبیات فارسی _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
250,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی ادبیات کودکان دردهه 70  بررسی ادبیات کودکان دردهه 70

تعداد صفحات : 270 صفحه _ فرمت WORD _همراه با منابع فارسی _ جهت دریافت دانش نامه کارشناسی ارشد M.A در رشته زبان و ادبیات فارسی _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
250,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی تشبیه و استعاره در دیوان غزلیات خواجوی کرمانی  بررسی تشبیه و استعاره در دیوان غزلیات خواجوی کرمانی

تعداد صفحات : 438 صفحه _ فرمت WORD _همراه با منابع فارسی _ جهت دریافت دانش نامه کارشناسی ارشد M.A در رشته زبان و ادبیات فارسی _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
250,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی تمثیل ، تلمیح و اعلام در دیوان ایرج میرزا و فرخی یزدی  بررسی تمثیل ، تلمیح و اعلام در دیوان ایرج میرزا و فرخی یزدی

تعداد صفحات : 350 صفحه _ فرمت WORD _همراه با منابع فارسی _ جهت دریافت دانش نامه کارشناسی ارشد M.A در رشته زبان و ادبیات فارسی _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
250,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی خاصیت زایایی وند ها در زبان فارسی  بررسی خاصیت زایایی وند ها در زبان فارسی

تعداد صفحات : 389 صفحه _ فرمت WORD _همراه با منابع فارسی و لاتین _ جهت دریافت دانش نامه کارشناسی ارشد M.A در رشته زبان شناسی همگانی _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
250,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی فرهنگ و اسطوره‌های ايرانی  بررسی فرهنگ و اسطوره‌های ايرانی

تعداد صفحات : 388 صفحه _ فرمت WORD _ جهت دریافت دانش نامه کارشناسی در رشته زبان و ادبیات فارسی _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
250,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی پدیده رمزگردانی دوزبانه ها در کلاس درس از دیدگاه جامعه شناسی و روانشناسی زبان  بررسی پدیده رمزگردانی دوزبانه ها در کلاس درس از دیدگاه جامعه شناسی و روانشناسی زبان

تعداد صفحات: 121 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين _ پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته زبانشناسی همگانی _ به همراه پرسشنامه نگرش

 
250,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
تحلیل و بررسی کرامات اولیاء با نگاهی بر مصیبت نامه عطّار نیشابوری ، منطق الطّیر و اسرار نامه  تحلیل و بررسی کرامات اولیاء با نگاهی بر مصیبت نامه عطّار نیشابوری ، منطق الطّیر و اسرار نامه

تعداد صفحات : 187 صفحه _ فرمت WORD _همراه با منابع فارسی _ جهت دریافت دانش نامه کارشناسی ارشد M.A در رشته زبان و ادبیات فارسی _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
250,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
غزليات شمس و بررسی جلوه ی خدا و انسان در آن  غزليات شمس و بررسی جلوه ی خدا و انسان در آن

تعداد صفحات : 207 صفحه _ فرمت WORD _همراه با منابع فارسی _ جهت دریافت دانش نامه کارشناسی ارشد M.A در رشته زبان و ادبیات فارسی _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
250,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
فرهنگ اشعار سيمين بهبهانی  فرهنگ اشعار سيمين بهبهانی

تعداد صفحات : 301 صفحه _ فرمت WORD _همراه با منابع فارسی _ جهت دریافت دانش نامه کارشناسی ارشد M.A در رشته زبان و ادبیات فارسی _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
250,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ناصرالدين شاه و تركمن  ناصرالدين شاه و تركمن

تعداد صفحات: 217 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
250,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
تاثیر اندیشه حافظ در اشعار هوشنگ ابتهاج  تاثیر اندیشه حافظ در اشعار هوشنگ ابتهاج

تعداد صفحات : 124 صفحه _ فرمت WORD _همراه با منابع فارسی _ جهت دریافت دانش نامه کارشناسی ارشد M.A در رشته زبان و ادبیات فارسی _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
240,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آثار محمد علی جمال زاده و بررسی تکنیک های روایت و عناصر داستانی آن  آثار محمد علی جمال زاده و بررسی تکنیک های روایت و عناصر داستانی آن

تعداد صفحات : 277 صفحه _ فرمت WORD _همراه با منابع فارسی _ جهت دریافت دانش نامه کارشناسی ارشد M.A در رشته زبان و ادبیات فارسی _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
230,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی جایگاه آتش در ادیان و تاثیر آن در ادبیّات فارسی  بررسی جایگاه آتش در ادیان و تاثیر آن در ادبیّات فارسی

تعداد صفحات: 145 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين _ مطالعه موردی از آغاز تا پایان قرن هشتم هج.ق _ مقطع کارشناسی ارشد «M.A.»

 
230,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی معانی ثانويه جملات در دویست غزل از ديوان حافظ  بررسی معانی ثانويه جملات در دویست غزل از ديوان حافظ

تعداد صفحات : 171 صفحه _ فرمت WORD _همراه با منابع فارسی _ جهت دریافت دانش نامه کارشناسی ارشد M.A در رشته زبان و ادبیات فارسی _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
220,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه