رشته جهانگردی

رشته جهانگردی

 تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
بررسی صنعت توريسم و گردشگری استان اصفهان  بررسی صنعت توريسم و گردشگری استان اصفهان

تعداد صفحات: 36 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
30,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی صنعت توریسم و تاثیر آن در توسعه کشورها  بررسی صنعت توریسم و تاثیر آن در توسعه کشورها

تعداد صفحات : 12 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
20,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی قالی های كتيبه دار موزه فرش ايران  بررسی قالی های كتيبه دار موزه فرش ايران

تعداد صفحات : 174 صفحه_ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
130,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی قوانين بين المللی جنگ  بررسی قوانين بين المللی جنگ

تعداد صفحات: 40 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی قوم عشاير از ديدگاه جامعه شناسی  بررسی قوم عشاير از ديدگاه جامعه شناسی

تعداد صفحات: 118 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
120,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی مجتمع فرهنگی ورزشی شهر بابل  بررسی مجتمع فرهنگی ورزشی شهر بابل

تعداد صفحات : 60 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
80,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی مردم شناسی اماكن مذهبی تاريخی شهر صائين قلعه  بررسی مردم شناسی اماكن مذهبی تاريخی شهر صائين قلعه

تعداد صفحات: 150 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
110,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی ميزان رضايت مندی خانواده های شاهد از مجتمع نشينی  بررسی ميزان رضايت مندی خانواده های شاهد از مجتمع نشينی

تعداد صفحات: 246 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
190,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی مکتب لهستان و مفهوم عناصر تصويری پوستر های آن  بررسی مکتب لهستان و مفهوم عناصر تصويری پوستر های آن

تعداد صفحات : 107 صفحه _ فرمت word _ این پایان نامه بدون تصویر می باشد. _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی نقش پل های تاریخی شهر اصفهان  بررسی نقش پل های تاریخی شهر اصفهان

تعداد صفحات: 153 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
130,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی هيدرولوژی اقليم منطقه سبزوار  بررسی هيدرولوژی اقليم منطقه سبزوار

تعداد صفحات: 220 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
150,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی و آشنایی با روستای خان آباد  بررسی و آشنایی با روستای خان آباد

تعداد صفحات : 61 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
70,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی و ارزيابی برنامه آموزش زبان انگليسی در سطح دانشگاه هوایی  بررسی و ارزيابی برنامه آموزش زبان انگليسی در سطح دانشگاه هوایی

تعداد صفحات: 109 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی و تحليل عوامل موثر در پيدايش و گسترش اسكان غير رسمی در شهر يزد  بررسی و تحليل عوامل موثر در پيدايش و گسترش اسكان غير رسمی در شهر يزد

تعداد صفحات: 44 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين _ به همراه پرسشنامه

 
70,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی و مطالعه سد اروک  بررسی و مطالعه سد اروک

تعداد صفحات : 140 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
130,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی پايه و اصول طراحی هتل ها و روند توسعه آن  بررسی پايه و اصول طراحی هتل ها و روند توسعه آن

تعداد صفحات : 137 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
130,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی چارچوب نظری ارتقاء زندگی عشاير  بررسی چارچوب نظری ارتقاء زندگی عشاير

تعداد صفحات: 73 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
70,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی گردشگری به عنوان یک سیستم  بررسی گردشگری به عنوان یک سیستم

تعداد صفحات : 51 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین _ مطالعه موردی شهر مشهد _ به همراه منابع فارسی و لاتین

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
برنامه ريزی بازتاب فضايی تحولات اقتصادی روستاها  برنامه ريزی بازتاب فضايی تحولات اقتصادی روستاها

تعداد صفحات : 230 صفحه _ فرمت word _ مطالعه موردی روستاهای شهرستان رضوانشهر _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
170,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
تاثیرات اقتصادی و اجتماعی گردشگری بر شهر مشهد  تاثیرات اقتصادی و اجتماعی گردشگری بر شهر مشهد

فقط فصل های دوم و پنجم موجود است _ فرمت WORD _ تعداد صفحات: 61 صفحه _ به همراه پرسشنامه _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه