رشته تاریخ

رشته تاریخ

 تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
بررسی تاریخی روابط ایران و روسیه  بررسی تاریخی روابط ایران و روسیه

تعداد صفحات: 54 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
60,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی تاریخی سیاسی قرار داد تالبوت  بررسی تاریخی سیاسی قرار داد تالبوت

تعداد صفحات: 37 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی تایخی سیاسی انقلاب ایران  بررسی تایخی سیاسی انقلاب ایران

تعداد صفحات: 51 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
50,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی تجلی اوصاف امام علی (ع) در ادب فارسی  بررسی تجلی اوصاف امام علی (ع) در ادب فارسی

تعداد صفحات : 242 صفحه _ فرمت WORD _همراه با منابع فارسی _ جهت دریافت دانش نامه کارشناسی ارشد M.A در رشته زبان و ادبیات فارسی و الهیات _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
190,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی تحولات پوشش زنان ايران  بررسی تحولات پوشش زنان ايران

تعداد صفحات: 78 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
70,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی تعزيه يا شبيه خوانی  بررسی تعزيه يا شبيه خوانی

تعداد صفحات : 217 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
150,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی جايگاه ايران در رقابت های دول اروپايی عصر فتحعلی شاه  بررسی جايگاه ايران در رقابت های دول اروپايی عصر فتحعلی شاه

تعداد صفحات : 250 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
150,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی جایگاه و نقش نابینایان در تاریخ  بررسی جایگاه و نقش نابینایان در تاریخ

تعداد صفحات: 48 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
50,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی جریان های سیاسی سال های 57 تا 68  بررسی جریان های سیاسی سال های 57 تا 68

تعداد صفحات : 80 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
80,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی جغرافیای تاریخی شهرهای بین النهرین در صدر اسلام  بررسی جغرافیای تاریخی شهرهای بین النهرین در صدر اسلام

تعداد صفحات : 160 صفحه _ فرمت WORD _همراه با منابع فارسی _ جهت دریافت دانش نامه کارشناسی ارشد M.A در رشته تاریخ گرایش تاریخ ایران دوره اسلامی _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
190,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی جنبش مشروطيت و تاثیر بازرگانان در ایجاد آن  بررسی جنبش مشروطيت و تاثیر بازرگانان در ایجاد آن

تعداد صفحات : 185 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
150,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی جنگ های ناصرالدين شاه و تركمن  بررسی جنگ های ناصرالدين شاه و تركمن

تعداد صفحات: 221 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
180,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی حركت مشروطه خواهی ايران  بررسی حركت مشروطه خواهی ايران

تعداد صفحات: 142 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
120,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی حقانیت امام علی  بررسی حقانیت امام علی

تعداد صفحات: 45 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
50,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی حقانیت امام علی(ع)  بررسی حقانیت امام علی(ع)

تعداد صفحات : 41 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
50,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی دوران خوارزم شاهيان  بررسی دوران خوارزم شاهيان

تعداد صفحات :80 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
110,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی دیوان ناصر خسرو  بررسی دیوان ناصر خسرو

تعداد صفحات: 343 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
150,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی راز موفقيت حافظ  بررسی راز موفقيت حافظ

تعداد صفحات : 57 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
50,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی راز موفقيت حافظ  بررسی راز موفقيت حافظ

تعداد صفحات: 53 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
50,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی روابط اجتماعی دانش آموزان و معلمان در عصر ارتباطات  بررسی روابط اجتماعی دانش آموزان و معلمان در عصر ارتباطات

تعداد صفحات: 147 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
130,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه