رشته حقوق

رشته حقوق

 تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
بررسی احكام و مسائل جرم سياسی  بررسی احكام و مسائل جرم سياسی

تعداد صفحات: 143 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
120,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر  بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

تعداد صفحات : 49 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
70,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی احکام مربوط به توقيف اموال  بررسی احکام مربوط به توقيف اموال

تعداد صفحات: 90 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی احکام و قوانین فسخ نکاح  بررسی احکام و قوانین فسخ نکاح

تعداد صفحات: 83 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی اختيارات ولی فقيه  بررسی اختيارات ولی فقيه

تعداد صفحات : 122 صفحه _ فرمت WORD _همراه با منابع فارسی _ جهت دریافت دانش نامه کارشناسی ارشد M.A در رشته حقوق گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
190,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی ادله اثبات در جرائم تعزیری  بررسی ادله اثبات در جرائم تعزیری

تعداد صفحات: 86 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
140,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی ارائه یک راهکار مناسب حقوقی جهت مدیریت پارک های ملی ایران  بررسی ارائه یک راهکار مناسب حقوقی جهت مدیریت پارک های ملی ایران

تعداد صفحات : 142 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
140,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی ارتباط سبب شناختی بين ايذاء در دوران كودكی از سوی والدين و بروز جرم شرارت در دوره های بعدی زندگی  بررسی ارتباط سبب شناختی بين ايذاء در دوران كودكی از سوی والدين و بروز جرم شرارت در دوره های بعدی زندگی

تعداد صفحات: 52 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
70,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی ارتكاب جرايم امنيتی از طريق مطبوعات  بررسی ارتكاب جرايم امنيتی از طريق مطبوعات

تعداد صفحات: 89 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی اساسنامه شركت خدمات ارتباطی ايرانسل  بررسی اساسنامه شركت خدمات ارتباطی ايرانسل

تعداد صفحات: 51 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
50,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ايران  بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ايران

تعداد صفحات: 145 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
120,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی اصل عدم مداخله در حقوق بشر  بررسی اصل عدم مداخله در حقوق بشر

تعداد صفحات: 73 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
70,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی اصول جزای اسلامي  بررسی اصول جزای اسلامي

تعداد صفحات: 76 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی اصول حقوق جزای اسلامی  بررسی اصول حقوق جزای اسلامی

تعداد صفحات : 79 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی اصول حقوقی عقد  بررسی اصول حقوقی عقد

تعداد صفحات : 19 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
20,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی اصول قانون كار  بررسی اصول قانون كار

تعداد صفحات : 29 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
30,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی اصول و کلیات حقوق  بررسی اصول و کلیات حقوق

تعداد صفحات : 88 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
80,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی اصول‌ حاكم‌ بر قرار بازداشت‌ موقت‌  بررسی اصول‌ حاكم‌ بر قرار بازداشت‌ موقت‌

تعداد صفحات : 139 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
150,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی اعتصاب و جایگاه  آن در دو دیدگاه فقهی و حقوقی  بررسی اعتصاب و جایگاه آن در دو دیدگاه فقهی و حقوقی

تعداد صفحات : 72 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
70,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی امنیت ملی بین الملل و ایران  بررسی امنیت ملی بین الملل و ایران

تعداد صفحات : 160 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
110,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه