رشته حقوق

رشته حقوق

 تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حريم خصوصی  آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حريم خصوصی

تعداد صفحات: 110 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آشنایی با دعاوی قولنامه ای  آشنایی با دعاوی قولنامه ای

تعداد صفحات: 51 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
50,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آشنایی با شورای امنیت UNSC  آشنایی با شورای امنیت UNSC

تعداد صفحات: 56 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
50,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آشنایی با قانون اعاده حیثیت  آشنایی با قانون اعاده حیثیت

تعداد صفحات: 35 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آشنایی با قوانین قولنامه و مبايعه نامه  آشنایی با قوانین قولنامه و مبايعه نامه

تعداد صفحات : 59 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
80,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ابراء و آثار و احكام آن در فقه و حقوق موضوعه ايران  ابراء و آثار و احكام آن در فقه و حقوق موضوعه ايران

تعداد صفحات: 105 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت وارده  اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت وارده

تعداد صفحات: 57 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
80,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
اشخاص مورد رجوع و موضوع و محل رجوع سازمان تامین اجتماعی  اشخاص مورد رجوع و موضوع و محل رجوع سازمان تامین اجتماعی

تعداد صفحات: 190 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
160,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
اصول و بررسی خیار  اصول و بررسی خیار

تعداد صفحات: 51 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
50,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
اطفال شبیه سازی شده و بررسی وضعیت حقوقی آنها  اطفال شبیه سازی شده و بررسی وضعیت حقوقی آنها

تعداد صفحات : 140 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
140,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی  اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی

تعداد صفحات: 77 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
70,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
انواع قرار های تامین کیفری و ارتباط آن با مجازات های حبس مندرج در قانون  انواع قرار های تامین کیفری و ارتباط آن با مجازات های حبس مندرج در قانون

تعداد صفحات: 92 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
120,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
اهدای گامت و جنين در حقوق جزا و حقوق مدنی  اهدای گامت و جنين در حقوق جزا و حقوق مدنی

تعداد صفحات: 303 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
190,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بار اثبات عوامل موجهه جرم در نظام حقوق کیفری ایران  بار اثبات عوامل موجهه جرم در نظام حقوق کیفری ایران

تعداد صفحات: 69 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
140,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی آئين دادرسی مدنی در آئينه نمودار  بررسی آئين دادرسی مدنی در آئينه نمودار

تعداد صفحات: 273 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
180,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی آئین دادرسی اطفال  بررسی آئین دادرسی اطفال

تعداد صفحات : 95 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی اثبات عسر و حرج زوجه  بررسی اثبات عسر و حرج زوجه

تعداد صفحات : 101 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف  بررسی اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف

تعداد صفحات: 62 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
70,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی اثرات ناشی از تغییرات صورت جریان وجوه نقد بر قیمت سهام  بررسی اثرات ناشی از تغییرات صورت جریان وجوه نقد بر قیمت سهام

تعداد صفحات: 105 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين _ مطالعه موردی:شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

 
260,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی اجرای طلاق از نظر شرعی و حقوقی  بررسی اجرای طلاق از نظر شرعی و حقوقی

تعداد صفحات: 60 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
50,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه