رشته مدیریت

رشته مدیریت

 تصوير   محصولات-   مبلغ   خريد 
گروه بندی موجودی ها بر اساس ویژی ها و مشخصات آنها جهت تخصیص سیستم برنامه ریزی و کنترل مناسب  گروه بندی موجودی ها بر اساس ویژی ها و مشخصات آنها جهت تخصیص سیستم برنامه ریزی و کنترل مناسب

تعداد صفحات : 77 صفحه _ فرمت pdf _ همراه با نمودارها و جداول آماری _ جهت دریافت دانش نامه کارشناسی ارشد M.A در رشته مدیریت اجرایی گرایش مدیریت تولید و عملیات _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
50,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
چگونگی ایجاد فضای رقابت در بازار كار ، فروش کالا و جذب منابع مالی  چگونگی ایجاد فضای رقابت در بازار كار ، فروش کالا و جذب منابع مالی

تعداد صفحات: 106 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
110,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
چگونگی احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت ديون در ورشكستگی  چگونگی احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت ديون در ورشكستگی

تعداد صفحات:50 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
50,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
چهار مقاله در خصوص ارزشيابی كاركنان  چهار مقاله در خصوص ارزشيابی كاركنان

تعداد صفحات : 143 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
120,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پژوهش در عمليات روش پژوهش  پژوهش در عمليات روش پژوهش

تعداد صفحات : 83 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پسابرنامه ریزی توسعه فناوری های پیشرفته عام در ایران 1404  پسابرنامه ریزی توسعه فناوری های پیشرفته عام در ایران 1404

تعداد صفحات: 271 صفحه _ فرمت PDF _ (مطالعه موردی فناوری اطلاعات و و ارتباطات ، زیست فناوری و هوا فضا مقطع دکتری) _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ويژگی های يک مدير موفق از ديدگاه اسلام  ويژگی های يک مدير موفق از ديدگاه اسلام

تعداد صفحات : 235 صفحه _ فرمت WORD _ بررسي معيارهاي شايستگي مديريت _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
190,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
نگرشی نوين به نظريات سازمان و مديريت در جهان امروز  نگرشی نوين به نظريات سازمان و مديريت در جهان امروز

تعداد صفحات : 52 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
60,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
نقش زنان در انتخاب الگوهای مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهای ﻣﺤﻴط زﻳستی  نقش زنان در انتخاب الگوهای مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهای ﻣﺤﻴط زﻳستی

_ به علت زیاد بودن حجم فایل برای دریافت موضوع مورد نظر لطفا مبلغ را از طریق منوی "آسان پرداخت" پرداخت کرده و با یکی از شماره های پشتیبانی تماس بگیرید تا بلافاصله ارسال شود.

 
160,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
نقش دانشگاه در توسعه و ترويج كارآفرينی  نقش دانشگاه در توسعه و ترويج كارآفرينی

تعداد صفحات : 30 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین _ به همراه منابع فارسی و لاتین

 
60,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
نقش انواع استراتژی های رقابتی در افزایش رقابت پذیری سازمان های خصوصی بر اساس مدل پورتر  نقش انواع استراتژی های رقابتی در افزایش رقابت پذیری سازمان های خصوصی بر اساس مدل پورتر

تعداد صفحات : 146 صفحه _ فرمت pdf _ مطالعه موردی بانک سپه استان کردستان _ همراه با پرسشنامه، جداول آماری و منابع فارسی و لاتین _ جهت دریافت دانش نامه کارشناسی ارشد M.A در رشته مدیریت _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
70,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
نقش ارزشيابی در نظام پرداخت كاركنان دولت  نقش ارزشيابی در نظام پرداخت كاركنان دولت

تعداد صفحات : 150 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مونوگرافی و بررسی عملكرد اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی شركت های تعاونی  مونوگرافی و بررسی عملكرد اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی شركت های تعاونی

تعداد صفحات: 121 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين _ مطالعه موردی شركت تعاونی تهيه و توزيع لوازم الكتريكي يزد

 
120,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مهارت شغلی مديريت آموزشی و چگونگی ارزشیابی آن  مهارت شغلی مديريت آموزشی و چگونگی ارزشیابی آن

تعداد صفحات : 98 صفحه _ فرمت WORD_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
منوگرافی و عملكرد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شركت های تعاونی  منوگرافی و عملكرد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شركت های تعاونی

تعداد صفحات: 36 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين _ مطالعه موردی شركت تعاونی توليدی چينی بهداشتی ايساتيس

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مقایسه و بررسی نظام بانکداری اسلامی و غیر اسلامی  مقایسه و بررسی نظام بانکداری اسلامی و غیر اسلامی

تعداد صفحات : 152 صفحه _ فرمت pdf _ مطالعه موردی بانک های شهر سنندج استان کردستان _ همراه با پرسشنامه آماری و منابع فارسی و لاتین _ جهت دریافت دانش نامه کارشناسی ارشد M.A در رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
60,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مقایسه میزان توانمندی فنی ،ادراکی ،انسانی مدیران زن و مرد  مقایسه میزان توانمندی فنی ،ادراکی ،انسانی مدیران زن و مرد

تعداد صفحات : 50 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
60,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
معرفی يک تابع مطلوبيت برای دستيابی به كيفيت Six sigma  معرفی يک تابع مطلوبيت برای دستيابی به كيفيت Six sigma

تعداد صفحات: 51 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
50,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
معرفی مدل سرآمدی بنياد اروپایی مديريت كيفيت Excellence Model  معرفی مدل سرآمدی بنياد اروپایی مديريت كيفيت Excellence Model

تعداد صفحات: 252 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
190,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مطالعه سيستم موجود و امكان سنجى  مطالعه سيستم موجود و امكان سنجى

تعداد صفحات: 85 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه