رشته مدیریت

رشته مدیریت

 تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
آشنایی با استانداردهای ISO  آشنایی با استانداردهای ISO

تعداد صفحات: 102 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آشنایی با تاریخچه بيمه  آشنایی با تاریخچه بيمه

تعداد صفحات : 72 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
80,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آشنایی با روابط عمومی جهانی  آشنایی با روابط عمومی جهانی

تعداد صفحات : 143 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
130,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آشنایی با عملکرد مديريت پروژه  آشنایی با عملکرد مديريت پروژه

تعداد صفحات: 91 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آشنایی با مديريت اسناد  آشنایی با مديريت اسناد

تعداد صفحات : 117 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
120,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آشنایی با مديريت سازمانی  آشنایی با مديريت سازمانی

تعداد صفحات: 63 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود پروژه بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
60,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آشنایی و بررسی مبحث روابط عمومی  آشنایی و بررسی مبحث روابط عمومی

تعداد صفحات: 150 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ارائه رويکردی جهت ارزيابی امنيت نرم‌ افزار مبتنی بر سيستم مديريت امنيت اطلاعات  ارائه رويکردی جهت ارزيابی امنيت نرم‌ افزار مبتنی بر سيستم مديريت امنيت اطلاعات

تعداد صفحات: 142 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
170,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ارائه رویکردی جهت نگاشت سرویس های ITIL بر مبنای نقاط عملکردی KPI به سیستم مدیریت امنیت اطلاعات  ارائه رویکردی جهت نگاشت سرویس های ITIL بر مبنای نقاط عملکردی KPI به سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

تعداد صفحات: 81 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ارائه مدل عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش به منظور افزایش خلاقیت و یادگیری سازمانی در شرکت فرودگاه های کشور  ارائه مدل عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش به منظور افزایش خلاقیت و یادگیری سازمانی در شرکت فرودگاه های کشور

تعداد صفحات: 189 صفحه فرمت پایان نامه pdf می باشد. _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
70,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ارائه مدلی جهت استقرار مدیریت پروژه امنیت اطلاعات  ارائه مدلی جهت استقرار مدیریت پروژه امنیت اطلاعات

تعداد صفحات: 179 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين _ بر اساس استاندارد PMBOK

 
190,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ارائه مدلی جهت شناسایی و مدیریت عوامل تاثیر گذار بر تاخیر زمان پروژه های راهسازی با رویکرد فازی  ارائه مدلی جهت شناسایی و مدیریت عوامل تاثیر گذار بر تاخیر زمان پروژه های راهسازی با رویکرد فازی

تعداد صفحات : 191 صفحه _ فرمت pdf _ همراه با پرسشنامه های ,پرسشنامه جمعیت شناختی, پرسشنامه تعیین درجه رخداد شکست, پرسشنامه تعیین درجه شدت شکست _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین پرسشنامه تعیین درجه قابلیت کشف شکست, پرسشنامه تعیین میزان اهمیت فاکتورهای ریسک و جداول آماری و منابع فارسی و لاتین _ جهت دریافت دانش نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی گرایش EMBA

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ارائه مدلی جهت مدیریت ریسک پروژه های پتروشیمی با تمرکز بر نصب و فاز ساختمان  ارائه مدلی جهت مدیریت ریسک پروژه های پتروشیمی با تمرکز بر نصب و فاز ساختمان

تعداد صفحات : 222 صفحه _ فرمت pdf _ مطالعه موردی پروژه الفین سیزدهم ایلام _ همراه با جداول آماری و منابع فارسی و لاتین _ جهت دریافت دانش نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی M.A _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
70,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ارائه مدلی مناسب جهت تدوین استراتژی شرکت های دولتی در ایران با استفاده از ترکیب مدل های دیوید و هانگر  ارائه مدلی مناسب جهت تدوین استراتژی شرکت های دولتی در ایران با استفاده از ترکیب مدل های دیوید و هانگر

تعداد صفحات : 366 صفحه _ فرمت pdf _ مطالعه موردی شرکت شرکت های صنعتی کردستان _ همراه با کلیه فرم ها و جداول آماری و منابع فارسی و لاتین _ جهت دریافت دانش نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
120,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ارائه چارچوبی برای اندازه گیری پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات  ارائه چارچوبی برای اندازه گیری پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

تعداد صفحات: 156 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
150,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ارزشيابی خلاقیت و مهارت شغلی مديران آموزشگاه  ارزشيابی خلاقیت و مهارت شغلی مديران آموزشگاه

تعداد صفحات: 103 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ارزشيابی مهارت شغلی مديران آموزشگاه ها  ارزشيابی مهارت شغلی مديران آموزشگاه ها

تعداد صفحات : 130 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ارزيابی استراتژی عملكرد سازمان بيمه ايران با كارت امتيازی متوازن  ارزيابی استراتژی عملكرد سازمان بيمه ايران با كارت امتيازی متوازن

تعداد صفحات: 102 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين _ مطالعه موردی شهرستان سبزوار

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ارزیابی عملکرد بانک ملت با استفاده از مدل تعالی سازمانی EFQM  ارزیابی عملکرد بانک ملت با استفاده از مدل تعالی سازمانی EFQM

تعداد صفحات : 209 صفحه _ فرمت pdf _ مطالعه موردی شعب بانک ملت شهرستان مراغه _ همراه با پرسشنامه و جداول آماری _ جهت دریافت دانش نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
اصول مديريت و رهبری نيروی انسانی در نيروی هوایی  اصول مديريت و رهبری نيروی انسانی در نيروی هوایی

تعداد صفحات: 60 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
60,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه