رشته روانشناسی

رشته روانشناسی

 تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
ارزشيابی خلاقیت و مهارت شغلی مديران آموزشگاه  ارزشيابی خلاقیت و مهارت شغلی مديران آموزشگاه

تعداد صفحات: 103 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ارزشيابی مهارت شغلی مديران آموزشگاه ها  ارزشيابی مهارت شغلی مديران آموزشگاه ها

تعداد صفحات : 130 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ارزيابی عوامل استرس زای شغلی مديران آموزشی مدارس متوسطه  ارزيابی عوامل استرس زای شغلی مديران آموزشی مدارس متوسطه

تعداد صفحات: 100 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين _ مطالعه موردی مديران آموزشی مدارس متوسطه مناطق نوزده گانه شهر تهران _ به همراه پرسشنامه

 
130,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ازدواج و زندگی مشترک  ازدواج و زندگی مشترک

تعداد صفحات : 59 _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
70,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ازدواج و عوامل موثر بر آن  ازدواج و عوامل موثر بر آن

تعداد صفحات : 69 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
60,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ازدواج یا انتخاب همسر  ازدواج یا انتخاب همسر

تعدادصفحات : 54 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
60,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
اشتغال زنان و تاثیرات آن بر ساختار خانواده  اشتغال زنان و تاثیرات آن بر ساختار خانواده

تعداد صفحات : 59 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
80,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
اصول ومبانی تربیّت دینی کودکان در اسلام  اصول ومبانی تربیّت دینی کودکان در اسلام

تعداد صفحات: 145 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
اطعمه و اشربه معمول و مرسوم مردم در عصر عباسيان  اطعمه و اشربه معمول و مرسوم مردم در عصر عباسيان

تعداد صفحات : 255 صفحه_ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
190,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
اعتباريابی پرسشنامه هوش هيجانی در یک جمعيت دانش آموزی  اعتباريابی پرسشنامه هوش هيجانی در یک جمعيت دانش آموزی

تعداد صفحات: 90 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين _ مطالعه موردی جمعيت دانش آموزي شهر يزد

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
اعتياد و مواد مخدر در ایران به روايت آمار و ارقام  اعتياد و مواد مخدر در ایران به روايت آمار و ارقام

تعداد صفحات: 196 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
170,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
افت تحصیلی و بررسی عوامل موثر بر آن  افت تحصیلی و بررسی عوامل موثر بر آن

تعداد صفحات : 60 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
امنيت شغلی و نقش آن در نگهداری كاركنان سازمان با رويكرد ايمنی و سلامت  امنيت شغلی و نقش آن در نگهداری كاركنان سازمان با رويكرد ايمنی و سلامت

تعداد صفحات : 68 صفحه _ فرمت WORD_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
70,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
امکان سنجی چگونگی ورود شادی به عنوان تجربه یادگیری در محتوای برنامه درسی دوره ی ابتدایی  امکان سنجی چگونگی ورود شادی به عنوان تجربه یادگیری در محتوای برنامه درسی دوره ی ابتدایی

تعداد صفحات: 129 صفحه _ فرمت WORD _ مطالعه موردی پایه چهارم و پنجم ابتدایی _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین _ به همراه پرسشنامه

 
150,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
انسان شناسی از ديدگاه های مختلف  انسان شناسی از ديدگاه های مختلف

تعداد صفحات: 48 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
اهميت مسئله زبان خصوصی و رابطه آن با نظريه معنی  اهميت مسئله زبان خصوصی و رابطه آن با نظريه معنی

تعداد صفحات: 40 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
اهميت مطالعه كردن در تعليم و تربيت  اهميت مطالعه كردن در تعليم و تربيت

تعداد صفحات: 174 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
150,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
اینترنت و بررسی نوع و میزان استفاده از آن  اینترنت و بررسی نوع و میزان استفاده از آن

تعداد صفحات : 84 صفحه _ فرمت WORD_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
80,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بد حجابی و عوامل موثر بر آن در دانش آموزان دختر  بد حجابی و عوامل موثر بر آن در دانش آموزان دختر

تعداد صفحات : 96 صفحه _ فرمت WORD_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
110,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
برآورد تاثير مرگ و مير های ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی روی اميد به زندگی در بدو تولد و بار اقتصادی ناشی از آن  برآورد تاثير مرگ و مير های ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی روی اميد به زندگی در بدو تولد و بار اقتصادی ناشی از آن

تعداد صفحات: 35 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
50,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه