علوم انسانی

علوم انسانی

 تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
A و B بررسی ميزان اضطراب در تيپ های شخصيتی  A و B بررسی ميزان اضطراب در تيپ های شخصيتی

تعداد صفحات: 88 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين _ مطالعه موردی دانشجويان دختر دانشگاه تربيت معلم تهران

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آئين باده گساری در قصايد و غزليات خاقانی و هفت پيكر و اسكندرنامه نظامی  آئين باده گساری در قصايد و غزليات خاقانی و هفت پيكر و اسكندرنامه نظامی

تعداد صفحات : 111 صفحه _ فرمت pdf _ قابل کپی کردن و تبدیل به فایل WORDمی باشد. _ همراه با منابع فارسی _ جهت دریافت دانش نامه کارشناسی ارشد M.A در رشته ادبیات فارسی _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
50,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آبراهام مزلو و بررسی نظریه های آن  آبراهام مزلو و بررسی نظریه های آن

تعداد صفحات : 35 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
70,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آثار استحاله و تغيير فرهنگی جوانان  آثار استحاله و تغيير فرهنگی جوانان

تعداد صفحات: 113 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين _ مطالعه موردی جوانان شهر یزد

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آثار داستانی جمالزاده و بررسی امثال ، حکم ، اصطلاحات عامیانه و کنایات در آن  آثار داستانی جمالزاده و بررسی امثال ، حکم ، اصطلاحات عامیانه و کنایات در آن

تعداد صفحات : 441 صفحه _ فرمت pdf _همراه با نمودارها و جداول و منابع فارسی _ جهت دریافت دانش نامه کارشناسی ارشد M.A در رشته زبان و ادبیات فارسی _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آثار داستانی صادق هدایت و بررسی شخصیت ها و تیپ های اجتماعی آن  آثار داستانی صادق هدایت و بررسی شخصیت ها و تیپ های اجتماعی آن

تعداد صفحات : 225 صفحه _ فرمت WORD _همراه با منابع فارسی _ جهت دریافت دانش نامه کارشناسی ارشد M.A در رشته زبان و ادبیات فارسی _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
250,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آثار محمد علی جمال زاده و بررسی تکنیک های روایت و عناصر داستانی آن  آثار محمد علی جمال زاده و بررسی تکنیک های روایت و عناصر داستانی آن

تعداد صفحات : 277 صفحه _ فرمت WORD _همراه با منابع فارسی _ جهت دریافت دانش نامه کارشناسی ارشد M.A در رشته زبان و ادبیات فارسی _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
230,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آثار منثور شيخ احمد جامی و بررسی فرهنگ تحلیلی موضوعی آن  آثار منثور شيخ احمد جامی و بررسی فرهنگ تحلیلی موضوعی آن

تعداد صفحات : 290 صفحه _ فرمت WORD_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
160,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آثار و زندگینامه ناصر خسرو قبادیان  آثار و زندگینامه ناصر خسرو قبادیان

تعداد صفحات : 77 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
80,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آخرالزمان از دیدگاه صهيونيسم  آخرالزمان از دیدگاه صهيونيسم

تعداد صفحات : 200 صفحه _ فرمت پایان نامه pdf میباشد. _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آرماگدون گرايی در ايالات متحده آمريكا و تاثیر آن بر سیاست خارجی  آرماگدون گرايی در ايالات متحده آمريكا و تاثیر آن بر سیاست خارجی

تعداد صفحات : 158 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
110,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حريم خصوصی