علوم انسانی

علوم انسانی

 تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
A و B بررسی ميزان اضطراب در تيپ های شخصيتی  A و B بررسی ميزان اضطراب در تيپ های شخصيتی

تعداد صفحات: 88 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين _ مطالعه موردی دانشجويان دختر دانشگاه تربيت معلم تهران

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آئين باده گساری در قصايد و غزليات خاقانی و هفت پيكر و اسكندرنامه نظامی  آئين باده گساری در قصايد و غزليات خاقانی و هفت پيكر و اسكندرنامه نظامی

تعداد صفحات : 111 صفحه _ فرمت pdf _ قابل کپی کردن و تبدیل به فایل WORDمی باشد. _ همراه با منابع فارسی _ جهت دریافت دانش نامه کارشناسی ارشد M.A در رشته ادبیات فارسی _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
50,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آبراهام مزلو و بررسی نظریه های آن  آبراهام مزلو و بررسی نظریه های آن

تعداد صفحات : 35 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
70,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آثار استحاله و تغيير فرهنگی جوانان  آثار استحاله و تغيير فرهنگی جوانان

تعداد صفحات: 113 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين _ مطالعه موردی جوانان شهر یزد

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آثار داستانی جمالزاده و بررسی امثال ، حکم ، اصطلاحات عامیانه و کنایات در آن  آثار داستانی جمالزاده و بررسی امثال ، حکم ، اصطلاحات عامیانه و کنایات در آن

تعداد صفحات : 441 صفحه _ فرمت pdf _همراه با نمودارها و جداول و منابع فارسی _ جهت دریافت دانش نامه کارشناسی ارشد M.A در رشته زبان و ادبیات فارسی _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آثار داستانی صادق هدایت و بررسی شخصیت ها و تیپ های اجتماعی آن  آثار داستانی صادق هدایت و بررسی شخصیت ها و تیپ های اجتماعی آن

تعداد صفحات : 225 صفحه _ فرمت WORD _همراه با منابع فارسی _ جهت دریافت دانش نامه کارشناسی ارشد M.A در رشته زبان و ادبیات فارسی _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
250,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آثار محمد علی جمال زاده و بررسی تکنیک های روایت و عناصر داستانی آن  آثار محمد علی جمال زاده و بررسی تکنیک های روایت و عناصر داستانی آن

تعداد صفحات : 277 صفحه _ فرمت WORD _همراه با منابع فارسی _ جهت دریافت دانش نامه کارشناسی ارشد M.A در رشته زبان و ادبیات فارسی _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
230,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آثار منثور شيخ احمد جامی و بررسی فرهنگ تحلیلی موضوعی آن  آثار منثور شيخ احمد جامی و بررسی فرهنگ تحلیلی موضوعی آن

تعداد صفحات : 290 صفحه _ فرمت WORD_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
160,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آثار و زندگینامه ناصر خسرو قبادیان  آثار و زندگینامه ناصر خسرو قبادیان

تعداد صفحات : 77 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
80,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آخرالزمان از دیدگاه صهيونيسم  آخرالزمان از دیدگاه صهيونيسم

تعداد صفحات : 200 صفحه _ فرمت پایان نامه pdf میباشد. _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آرماگدون گرايی در ايالات متحده آمريكا و تاثیر آن بر سیاست خارجی  آرماگدون گرايی در ايالات متحده آمريكا و تاثیر آن بر سیاست خارجی

تعداد صفحات : 158 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
110,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حريم خصوصی  آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حريم خصوصی

تعداد صفحات: 110 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آزادی و آزادی خواهی در دیوان های فرخی یزدی و میرزاده عشقی  آزادی و آزادی خواهی در دیوان های فرخی یزدی و میرزاده عشقی

تعداد صفحات : 158 صفحه _ فرمت WORD _ جهت دریافت دانش نامه کارشناسی ارشد M.A در رشته زبان و ادبیات فارسی _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
190,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آزمون تئوری رشد درونزا از طريق اثرات سرريز بين المللی تكنولوژی ناشی از جريان كالاهای واسطه ای و سرمايه ای به ايران  آزمون تئوری رشد درونزا از طريق اثرات سرريز بين المللی تكنولوژی ناشی از جريان كالاهای واسطه ای و سرمايه ای به ايران

تعداد صفحات: 105 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آشنايی با دانش آموزان استثنايی  آشنايی با دانش آموزان استثنايی

تعداد صفحات: 135 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آشنايی با دكارت  آشنايی با دكارت

تعداد صفحات: 46 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
50,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آشنايی با شهر ماسوله  آشنايی با شهر ماسوله

تعداد صفحات: 80 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
60,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آشنایی با آسيب شناسی اجتماعی  آشنایی با آسيب شناسی اجتماعی

تعداد صفحات: 44 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
50,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آشنایی با ابوعبدالله جعفر محمدالرودكی  آشنایی با ابوعبدالله جعفر محمدالرودكی

تعداد صفحات: 58 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
50,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آشنایی با استان ايلام  آشنایی با استان ايلام

تعداد صفحات : 56 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
50,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه