رشته پزشکی

رشته پزشکی

 تصوير   محصولات-   مبلغ   خريد 
کاربردهای لیزر و لیزر درمانی در پزشکی  کاربردهای لیزر و لیزر درمانی در پزشکی

تعداد صفحات : 40 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
50,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
کاربردهای لیزر در مهندسی پزشکی  کاربردهای لیزر در مهندسی پزشکی

تعداد صفحات: 40 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
کاربرد میکروارگانیزم ها در تولید آنتی بیوتیک ها ، پادزیست ها و ارتباط آن با صنعت  کاربرد میکروارگانیزم ها در تولید آنتی بیوتیک ها ، پادزیست ها و ارتباط آن با صنعت

تعداد صفحات : 139 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
130,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
چگونگی قطع عضو از ميان فوت  چگونگی قطع عضو از ميان فوت

تعداد صفحات: 129 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
130,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
چگونگی فراهم كردن منبع برای تمرينات بالينی، تحقيقات در آفازی و همچنين تحقيقات روان - زبان شناختی  چگونگی فراهم كردن منبع برای تمرينات بالينی، تحقيقات در آفازی و همچنين تحقيقات روان - زبان شناختی

تعداد صفحات: 86 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
80,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
چگونگی عملکرد اشكال دارویی پيوسته رهش جهت کاهش غلظت خون  چگونگی عملکرد اشكال دارویی پيوسته رهش جهت کاهش غلظت خون

تعداد صفحات: 250 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
190,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
چگونگی طراحی و ساخت دست مصنوعی سایبرنتیک  چگونگی طراحی و ساخت دست مصنوعی سایبرنتیک

تعداد صفحات : 61 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
70,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
چگونگی شيوع عفونت ادراری تناسلی كلاميديا تراكوماتيس  چگونگی شيوع عفونت ادراری تناسلی كلاميديا تراكوماتيس

تعداد صفحات : 25 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين _ مطالعه موردی مردان 49- 18 ساله

 
25,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
چگونگی تهیه و تولید واکسن در موسسه راضی  چگونگی تهیه و تولید واکسن در موسسه راضی

تعداد صفحات : 103 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
100,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پيدايش ميكروسكوپ‌ های الكترونی عبوری TEM  پيدايش ميكروسكوپ‌ های الكترونی عبوری TEM

تعداد صفحات: 54 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
50,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پروژه مالی دانشگاه های علوم پزشكی  پروژه مالی دانشگاه های علوم پزشكی

تعداد صفحات: 103 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
120,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پروژه سيستم كلينيک جراحی  پروژه سيستم كلينيک جراحی

تعداد صفحات : 109 صفحه _ فرمت WORD_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
وضعیت پراکسیداسیون لیپیدها در پلاسمای بیماران نارسایی احتقانی قلب  وضعیت پراکسیداسیون لیپیدها در پلاسمای بیماران نارسایی احتقانی قلب

تعداد صفحات : 60 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
60,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
همه چیز درباره پرورش ماهی  همه چیز درباره پرورش ماهی

تعداد صفحات: 36 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
50,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
همه چیز درباره واکسن و واكسيناسيون  همه چیز درباره واکسن و واكسيناسيون

تعداد صفحات : 54 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
55,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مقايسه عملكردهای اجرایی بيماران مبتلا به اختلال سلوک  با افراد سالم  مقايسه عملكردهای اجرایی بيماران مبتلا به اختلال سلوک با افراد سالم

تعداد صفحات : 195 صفحه_ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
150,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
محاسبه و مقايسه دز انتگرال قلب در راديوتراپی مری با سه انرژی فوتون متفاوت به كمك تصاوير سيموليشن  محاسبه و مقايسه دز انتگرال قلب در راديوتراپی مری با سه انرژی فوتون متفاوت به كمك تصاوير سيموليشن

تعداد صفحات : 38 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
50,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مبارزه ی بیولوژیک با نماتد Meloidogyne توسط باکتری Pasteuria penetrans  مبارزه ی بیولوژیک با نماتد Meloidogyne توسط باکتری Pasteuria penetrans

تعداد صفحات : 122 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
كالبدشناسی و فيزيولوژی دستگاه تناسلی نريان  كالبدشناسی و فيزيولوژی دستگاه تناسلی نريان

تعداد صفحات : 165 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
120,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
كاربرد اسكوربيک اسيد در صنايع غذايی و دارويی  كاربرد اسكوربيک اسيد در صنايع غذايی و دارويی

تعداد صفحات: 160 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
160,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه