علوم پایه

علوم پایه

 تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
اشتغال زنان و تاثیرات آن بر ساختار خانواده  اشتغال زنان و تاثیرات آن بر ساختار خانواده

تعداد صفحات : 59 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
80,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
اصلاح عوامل خطرساز بيماري های قلبی عروقی كرونر و استروک و بهبود آگاهی ، نگرش و عملكرد مردم و كاركنان بهداشتی در رابطه با اين عوامل  اصلاح عوامل خطرساز بيماري های قلبی عروقی كرونر و استروک و بهبود آگاهی ، نگرش و عملكرد مردم و كاركنان بهداشتی در رابطه با اين عوامل

تعداد صفحات: 52 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
50,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
الگوریتم  الگوریتم

تعداد صفحات: 35 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
35,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
انواع ماتریس ها و بررسی آنها  انواع ماتریس ها و بررسی آنها

تعداد صفحات : 63 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
70,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
برآورد وراثت پذیری نتاج از میانگین والدین و همبستگی های فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان پدری و مادری  برآورد وراثت پذیری نتاج از میانگین والدین و همبستگی های فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان پدری و مادری

تعداد صفحات : 84 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسي تاثير معلوليت جسمی ، حركتی نوجوانان دختر بر خلاقيت آنها  بررسي تاثير معلوليت جسمی ، حركتی نوجوانان دختر بر خلاقيت آنها

تعداد صفحات : 142 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين _ مطالعه موردی نوجوانان دختر 13 الی 19 سال شهر تهران

 
140,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی آزمون تعيين سطح مهارت‌های شنوایی برای كودكان 3 و 4 ساله دچار آسيب شنوایی شديد و عميق فارسی زبان  بررسی آزمون تعيين سطح مهارت‌های شنوایی برای كودكان 3 و 4 ساله دچار آسيب شنوایی شديد و عميق فارسی زبان

تعداد صفحات: 125 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين _ مطالعه موردی شهر تهران

 
110,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی آلودگی باكتريایی بستنی های مختلف موجود در ایران  بررسی آلودگی باكتريایی بستنی های مختلف موجود در ایران

تعداد صفحات : 149 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين _ مطالعه موردی محصول بستنی در شهر تهران

 
190,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی آلودگی سالمونلايی در حیوانات خانگی  بررسی آلودگی سالمونلايی در حیوانات خانگی

تعداد صفحات : 48 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
50,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی آلودگی سالمونلايی در گربه های خانگی  بررسی آلودگی سالمونلايی در گربه های خانگی

تعداد صفحات : 48 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين _ مطالعه موردی گربه های خانگی شهرستان البرز

 
50,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی آلودگی هوا و راه‌های مقابله با آن در صنايع بزرگ  بررسی آلودگی هوا و راه‌های مقابله با آن در صنايع بزرگ

تعداد صفحات : 70 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين _ مطالعه موردی شهرستان سمنان

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی آناتومی میکروسکوپی قلب  بررسی آناتومی میکروسکوپی قلب

تعداد صفحات: 117 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی آناتومی و فيزيولوژی چشم انسان  بررسی آناتومی و فيزيولوژی چشم انسان

تعداد صفحات: 120 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
95,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی آناتومی پستان  بررسی آناتومی پستان

تعداد صفحات : 130 صفحه _ فرمت WORD_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
120,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی اثر ملاتونين در زخم معده ناشی از اتانول در موش صحرایی كلستاتيک  بررسی اثر ملاتونين در زخم معده ناشی از اتانول در موش صحرایی كلستاتيک

تعداد صفحات: 122 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
120,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی اثر يک UDMA جديد بر خواص مکانيکی کامپوزيت دندانی آزمايشی  بررسی اثر يک UDMA جديد بر خواص مکانيکی کامپوزيت دندانی آزمايشی

تعداد صفحات : 70 صفحه _ فرمت WORD _ پايان نامه: جهت دريافت درجه دکتري تخصصي در دندانپزشکي ترميمي _ به علت زیاد بودن حجم فایل برای دریافت پایان نامه لطفا مبلغ مورد نظر را از طریق منوی " آسان پرداخت " پرداخت کرده و با یکی از شماره های پشتیبانی تماس بگیرید تا بلافاصله ارسال شود.

 
190,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی اثرات درمان با کورتیکواسترئید خوراکی روی پارامترهای اسپیرومتری در بیماری انسدادی مزمن ریوی  بررسی اثرات درمان با کورتیکواسترئید خوراکی روی پارامترهای اسپیرومتری در بیماری انسدادی مزمن ریوی

تعداد صفحات : 71 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی اثرات دستگاه Bionator بر روی رشد منديبل درگروه های متفاوت رشد عمودی صورت  بررسی اثرات دستگاه Bionator بر روی رشد منديبل درگروه های متفاوت رشد عمودی صورت

تعداد صفحات: 80 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
70,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی اثرات كلينيكی، راديولوژيک و هيستوپاتولوژيک، آندروژن ها در استخوان سازی و التيام شكستگی ها  بررسی اثرات كلينيكی، راديولوژيک و هيستوپاتولوژيک، آندروژن ها در استخوان سازی و التيام شكستگی ها

تعداد صفحات: 170 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
170,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران  بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران

تعداد صفحات : 90 صفحه _ فرمت word _ به همراه پروپوزال و فایل پاورپوینت سمینار _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
270,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه