رشته حسابداری

رشته حسابداری

 تصوير   محصولات   مبلغ+   خريد 
پروژه مالی بررسی حقوق و دستمزد  پروژه مالی بررسی حقوق و دستمزد

تعداد صفحات: 32 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
20,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی سیستم مالی دفتر مدارس خارج از کشور با SQL  بررسی سیستم مالی دفتر مدارس خارج از کشور با SQL

تعداد صفحات: 48 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
30,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی قوانین و آئين نامه های اصلاحی ثبت تشكيلات و موسسات غير تجارتی  بررسی قوانین و آئين نامه های اصلاحی ثبت تشكيلات و موسسات غير تجارتی

تعداد صفحات: 41 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
30,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی و مديريت بهای تمام شده  بررسی و مديريت بهای تمام شده

تعداد صفحات: 40 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
30,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
برنامه نویسی و بررسی سيستم حقوق و دستمزد كارمندان  برنامه نویسی و بررسی سيستم حقوق و دستمزد كارمندان

تعداد صفحات : 28 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
30,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی استانداردها و اصول و ضوابط حسابدارى و حسابرسى  بررسی استانداردها و اصول و ضوابط حسابدارى و حسابرسى

تعداد صفحات: 36 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی بازار یابی شبکه ای  بررسی بازار یابی شبکه ای

تعداد صفحات: 49 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی حساب مستقل تملک دارايی های سرمايه ای  بررسی حساب مستقل تملک دارايی های سرمايه ای

تعداد صفحات: 53 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی سيستم حسابداری حقوق و دستمزد شركت بسته بندی پاژ پارس  بررسی سيستم حسابداری حقوق و دستمزد شركت بسته بندی پاژ پارس

تعداد صفحات: 57 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی سیاست تجارب در كشور آمريكا  بررسی سیاست تجارب در كشور آمريكا

تعداد صفحات: 45 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی طرح های برتر در موضوع حسابداری اجتماعی  بررسی طرح های برتر در موضوع حسابداری اجتماعی

تعداد صفحات: 44 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی فعالیت های مالی شرکت سرمايه گذاری ساختمان ايران  بررسی فعالیت های مالی شرکت سرمايه گذاری ساختمان ايران

تعداد صفحات: 40 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی ليست حقوق و دستمزد شرکت زمزم  بررسی ليست حقوق و دستمزد شرکت زمزم

تعداد صفحات: 44 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی ماتريس حسابداری اجتماعی به عنوان يک پايگاه آماری منسجم و يكپارچه الگوی قابل محاسبه تعادل عمومی  بررسی ماتريس حسابداری اجتماعی به عنوان يک پايگاه آماری منسجم و يكپارچه الگوی قابل محاسبه تعادل عمومی

تعداد صفحات: 32 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی مبحث مقياس يا اندازه گيری  بررسی مبحث مقياس يا اندازه گيری

تعداد صفحات: 37 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی مبحث نرخ بهره  بررسی مبحث نرخ بهره

تعداد صفحات: 63 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی مدیریت مالی , حسابداری  بررسی مدیریت مالی , حسابداری

تعداد صفحات: 53 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی و شناخت علم آمار و کاربرد آن در اقتصاد  بررسی و شناخت علم آمار و کاربرد آن در اقتصاد

تعداد صفحات: 47 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی چگونگی حسابداری رايانه ای در شركت های بيمه  بررسی چگونگی حسابداری رايانه ای در شركت های بيمه

تعداد صفحات: 40 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
طراحی ، پیاده سازی و بررسی مکانیزم انبارداری  طراحی ، پیاده سازی و بررسی مکانیزم انبارداری

تعداد صفحات: 43 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه