رشته حسابداری

رشته حسابداری

 تصوير   محصولات-   مبلغ   خريد 
گزارش طراحی نظام های مالی شركت خاک صحرا  گزارش طراحی نظام های مالی شركت خاک صحرا

تعداد صفحات: 86 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
80,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
کاربرد پلاستیک ها و بازار محصولات پلاستیکی  کاربرد پلاستیک ها و بازار محصولات پلاستیکی

تعداد صفحات: 97 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود پایان نامه بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
95,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
چگونگی حسابداری برای سودهای نهایی  چگونگی حسابداری برای سودهای نهایی

تعداد صفحات: 71 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
70,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
چگونگی تهیه ليست حقوق و دستمزد  چگونگی تهیه ليست حقوق و دستمزد

تعداد صفحات: 63 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
50,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
چگونگی تهيه صورت‌های مالی تلفيقی در واحدهای تجاری  چگونگی تهيه صورت‌های مالی تلفيقی در واحدهای تجاری

تعداد صفحات: 77 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
70,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
چگونگی ارزيابی سهام از طريق تجديد ارزيابی دارايی ها  چگونگی ارزيابی سهام از طريق تجديد ارزيابی دارايی ها

تعداد صفحات: 251 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
190,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پروژه مالی کارخانه تولید مخازن CNG  پروژه مالی کارخانه تولید مخازن CNG

تعداد صفحات: 48 صفحه _ فرمت word همراه با جداول و فایل اکسل _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
70,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پروژه مالی کارخانه برق شهری  پروژه مالی کارخانه برق شهری

تعداد صفحات: 70 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
80,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پروژه مالی كارگاه توليد نقل  پروژه مالی كارگاه توليد نقل

تعداد صفحات: 78 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
70,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پروژه مالی علامه جعفری  پروژه مالی علامه جعفری

تعداد صفحات : 165 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
110,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پروژه مالی طراحی سيستم حسابداری شركت پيمانكاری آب و فاضلاب  پروژه مالی طراحی سيستم حسابداری شركت پيمانكاری آب و فاضلاب

تعداد صفحات: 63 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
80,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پروژه مالی شركت كالای پزشكی شيراز  پروژه مالی شركت كالای پزشكی شيراز

تعداد صفحات: 65 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
65,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پروژه مالی شركت سودا شيمی  پروژه مالی شركت سودا شيمی

تعداد صفحات: 35 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
50,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پروژه مالی سيستم حسابداری در بيمه  پروژه مالی سيستم حسابداری در بيمه

تعداد صفحات: 67 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
70,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پروژه مالی در شركت ماشين سازی و سيم و كابل سازی  پروژه مالی در شركت ماشين سازی و سيم و كابل سازی

تعداد صفحات: 155 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين _ دارای برگه خروج کالا، لیست حقوق و دستمزد، رسید انبار، تراز آزمایشی و ترازنامه

 
130,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پروژه مالی دانشگاه های علوم پزشكی  پروژه مالی دانشگاه های علوم پزشكی

تعداد صفحات: 103 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
120,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پروژه مالی حقوق و دستمزد  پروژه مالی حقوق و دستمزد

تعداد صفحات: 43 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پروژه مالی حسابداری کالا در شرکت گاز  پروژه مالی حسابداری کالا در شرکت گاز

تعداد صفحات: 85 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
50,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پروژه مالی حسابداری شركت كامپيوتری طاها  پروژه مالی حسابداری شركت كامپيوتری طاها

تعداد صفحات: 76 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين _ دارای 81 سند حسابداری، دفتر روزنامه، دفتر کل، تراز آزمایشی و ترازنامه

 
150,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پروژه مالی بررسی و شناسایی محصول  پروژه مالی بررسی و شناسایی محصول

تعداد صفحات: 181 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه