رشته تاسیسات

رشته تاسیسات

 تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
آشنايی با نيروگاه حرارتی و اجزاء مختلف آن  آشنايی با نيروگاه حرارتی و اجزاء مختلف آن

تعداد صفحات : 196 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
180,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آشنایی با مهندسی آب و فاضلاب  آشنایی با مهندسی آب و فاضلاب

تعداد صفحات : 210 صفحه _ فرمت WORD _ به همراه نقشه های اتوکد _ مطالعه موردی استان خراسان رضوی _ به علت زیاد بودن حجم فایل برای دریافت موضوع مورد نظر لطفا مبلغ را از طریق منوی "آسان پرداخت" پرداخت کرده و با یکی از شماره های پشتیبانی تماس بگیرید تا بلافاصله ارسال شود.

 
190,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آشنایی با نیروگاه های گازی  آشنایی با نیروگاه های گازی

تعداد صفحات : 118 صفحه _ فرمت WORD_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
120,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
انتخاب یک سیستم خنک سازی توربین گازی  انتخاب یک سیستم خنک سازی توربین گازی

تعداد صفحات : 210 صفحه _ فرمت word _ دانلود بلافاصله پس از پرداخت آنلاین.

 
170,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بازيافت دی اتانول آمين از پساب های صنعتی  بازيافت دی اتانول آمين از پساب های صنعتی

تعداد صفحات : 100 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
80,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی آبگرم کن های خورشیدی و طراحی بهینه آن  بررسی آبگرم کن های خورشیدی و طراحی بهینه آن

تعداد صفحات : 147 صفحه _ فرمت WORD _ به علت زیاد بودن حجم فایل برای دریافت پایان نامه لطفا مبلغ مورد نظر را از طریق منوی " آسان پرداخت " پرداخت کرده و با یکی از شماره های پشتیبانی تماس بگیرید تا بلافاصله ارسال شود.

 
150,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی انواع روش های كنتـرل فوران چاه نفت  بررسی انواع روش های كنتـرل فوران چاه نفت

تعداد صفحات: 41 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
70,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی انواع سیستم های تاسیسات حرارتی و برودتی  بررسی انواع سیستم های تاسیسات حرارتی و برودتی

تعداد صفحات : 49 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی برج های خنک كن و كنترل شيميايی آب آنها  بررسی برج های خنک كن و كنترل شيميايی آب آنها

تعداد صفحات : 71 صفحه _ فرمت word _ به همراه تصاویر گوناگون _ به علت زیاد بودن حجم فایل برای دریافت پایان نامه لطفا مبلغ مورد نظر را از طریق منوی " آسان پرداخت " پرداخت کرده و با یکی از شماره های پشتیبانی تماس بگیرید تا بلافاصله ارسال شود.

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی تاسیسات حرارتی و برودتی  بررسی تاسیسات حرارتی و برودتی

تعداد صفحات : 99 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی تاسیسات و تجهيزات نيروگاه و انتقال حرارت آنها  بررسی تاسیسات و تجهيزات نيروگاه و انتقال حرارت آنها

تعداد صفحات: 400 صفحه _ فرمت word - _ به علت زیاد بودن حجم فایل برای دریافت موضوع مورد نظر لطفا مبلغ را از طریق منوی "آسان پرداخت" پرداخت کرده و با یکی از شماره های پشتیبانی تماس بگیرید تا بلافاصله ارسال شود.

 
230,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی تاسیسات و محاسبات مربوط به آن  بررسی تاسیسات و محاسبات مربوط به آن

تعداد صفحات : 300 صفحه _ فرمت word _ به علت زیاد بودن حجم فایل برای دریافت پایان نامه لطفا مبلغ مورد نظر را از طریق منوی " آسان پرداخت " پرداخت کرده و با یکی از شماره های پشتیبانی تماس بگیرید تا بلافاصله ارسال شود.

 
190,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی جریان در کمپرسور های سانتریفوژ  بررسی جریان در کمپرسور های سانتریفوژ

تعداد صفحات : 95 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
110,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی روش های تست کارایی و دینامیک سیالات در توربو ماشین ها  بررسی روش های تست کارایی و دینامیک سیالات در توربو ماشین ها

تعداد صفحات : 169 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
150,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی سنسورها و کنترل های صنعتی  بررسی سنسورها و کنترل های صنعتی

تعداد صفحات: 30 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
30,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی سيستم های راه اندازی و کنترل برج های خنک کننده  بررسی سيستم های راه اندازی و کنترل برج های خنک کننده

تعداد صفحات : 50 صفحه _ فرمت word و PDF _ به علت زیاد بودن حجم فایل برای دریافت پایان نامه لطفا مبلغ مورد نظر را از طریق منوی " آسان پرداخت " پرداخت کرده و با یکی از شماره های پشتیبانی تماس بگیرید تا بلافاصله ارسال شود.

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی سيستم گرمايش و ذوب برف با پمپ حرارتی زمين گرمايی  بررسی سيستم گرمايش و ذوب برف با پمپ حرارتی زمين گرمايی

تعداد صفحات : 62 صفحه _ فرمت WORD _ مطالعه موردی فرودگاه گولنيو لهستان_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
80,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی سیستم خنک سازی توربین ها  بررسی سیستم خنک سازی توربین ها

تعداد صفحات : 204 صفحه _ فرمت word _ به علت زیاد بودن حجم فایل برای دریافت پایان نامه لطفا مبلغ مورد نظر را از طریق منوی " آسان پرداخت " پرداخت کرده و با یکی از شماره های پشتیبانی تماس بگیرید تا بلافاصله ارسال شود.

 
150,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی سیستم های مناسب خنک سازی توربین گازی  بررسی سیستم های مناسب خنک سازی توربین گازی

تعداد صفحات : 220 صفحه _ فرمت word _ به علت زیاد بودن حجم فایل برای دریافت پایان نامه لطفا مبلغ مورد نظر را از طریق منوی " آسان پرداخت " پرداخت کرده و با یکی از شماره های پشتیبانی تماس بگیرید تا بلافاصله ارسال شود.

 
170,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و ارائه الگوی مناسب  بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و ارائه الگوی مناسب

تعداد صفحات : 85 صفحه _ فرمت word مطالعه موردی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه