رشته کشاورزی

رشته کشاورزی

 تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
بررسی آموزش های زيست محيطی  بررسی آموزش های زيست محيطی

تعداد صفحات : 95 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی آناتومی دستگاه تناسلی گاو  بررسی آناتومی دستگاه تناسلی گاو

تعداد صفحات : 80 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی ابعاد مولکولی و مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی Allium Hirtifolium  بررسی ابعاد مولکولی و مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی Allium Hirtifolium

تعداد صفحات : 113 صفحه _ فرمت WORD_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی اثر seed coating بر قدرت جوانه زنی گونه مرتعی چاودار کوهی Secale montanum تحت شرایط مختلف تنش رطوبتی و عمق کاشت  بررسی اثر seed coating بر قدرت جوانه زنی گونه مرتعی چاودار کوهی Secale montanum تحت شرایط مختلف تنش رطوبتی و عمق کاشت

تعداد صفحات: 187 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين _ مطالعه موردی منطقه بروجرد _ مقطع کارشناسی ارشد «M.Sc.» گرايش: مرتعداري

 
280,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی اثر تنش خشکی بر روی صفات فیزیولوژیکی و برخی صفات مرتبط با خشکی در ژنوتیپ های گلرنگ  بررسی اثر تنش خشکی بر روی صفات فیزیولوژیکی و برخی صفات مرتبط با خشکی در ژنوتیپ های گلرنگ

تعداد صفحات: 174 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين _ (Carthamus tinctorius.L) _ مقطع کارشناسی ارشد «M.Sc.» گرایش: زراعت

 
270,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی اثر سلنيوم بر ارتقاء مقاومت به خشکی در دو رقم مختلف گندم  بررسی اثر سلنيوم بر ارتقاء مقاومت به خشکی در دو رقم مختلف گندم

تعداد صفحات : 140 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
140,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی اثرات تنش خشكی در رشد ، صفات زراعی و شاخص‌های رشد ارقام بهاره كلزا  بررسی اثرات تنش خشكی در رشد ، صفات زراعی و شاخص‌های رشد ارقام بهاره كلزا

تعداد صفحات : 159 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
150,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی استانداردهای مربوط به ماشین های کشاورزی  بررسی استانداردهای مربوط به ماشین های کشاورزی

تعداد صفحات : 63 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
80,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی اصول تكثير، نگهداری و پرورش كاكتوس  بررسی اصول تكثير، نگهداری و پرورش كاكتوس

تعداد صفحات: 169 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
150,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی انرژی هسته ای و کاربردهای آن در كشاورزی  بررسی انرژی هسته ای و کاربردهای آن در كشاورزی

تعداد صفحات : 118 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
120,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی انواع روش های کشت  بررسی انواع روش های کشت

تعداد صفحات : 90 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی انواع علف کش ها و سموم دفع آفات  بررسی انواع علف کش ها و سموم دفع آفات

تعداد صفحات: 67 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
70,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی برخی از خصوصیات فیزیولوژیک و مرفولوژیک ارقام پنبه و تاثیر تنش آب بر آنها  بررسی برخی از خصوصیات فیزیولوژیک و مرفولوژیک ارقام پنبه و تاثیر تنش آب بر آنها

تعداد صفحات : 120 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی بيولوژيكی دستگاه شنوایی خط جانبی در ماهيان مختلف  بررسی بيولوژيكی دستگاه شنوایی خط جانبی در ماهيان مختلف

تعداد صفحات: 74 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
70,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی تاثير تاريخ كاشت و تراكم بوته بر روی خصوصيات فيزيولوژيكی رشد و نمو ذرت دانه ای سينگل كراس 704  بررسی تاثير تاريخ كاشت و تراكم بوته بر روی خصوصيات فيزيولوژيكی رشد و نمو ذرت دانه ای سينگل كراس 704

تعداد صفحات: 149 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين _ مطالعه موردی منطقه نهاوند _ مقطع کارشناسی ارشد «M.Sc.» گرایش: زراعت

 
240,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی تاثير سياست های پولی بر ارزش افزوده در بخش كشاورزی  بررسی تاثير سياست های پولی بر ارزش افزوده در بخش كشاورزی

تعداد صفحات: 214 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
170,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی تاثير فعاليت های جهاد كشاورزی مهاجرت روستائيان  بررسی تاثير فعاليت های جهاد كشاورزی مهاجرت روستائيان

تعداد صفحات : 190 صفحه _ فرمت word _ به دلیل بالا بودن حجم فایل جهت دریافت آنی فایل لطفا از طریق منوی "پرداخت آنلاین" از منوهای بالای سایت اقدام به خرید نمایید. _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
130,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی تاثير كادميوم بر رشد و بعضی از پارامترهای بيوشيميايی گياه كلزا و نقش SA در تعديل اين اثرات  بررسی تاثير كادميوم بر رشد و بعضی از پارامترهای بيوشيميايی گياه كلزا و نقش SA در تعديل اين اثرات

تعداد صفحات : 220 صفحه _ فرمت WORD _همراه با منابع لاتین _ جهت دریافت دانش نامه کارشناسی ارشد M.Sc در رشته زیست شناسی _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
250,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی تاثیر الگوی کاشت و تراکم بوته ذرت سیلویی روی عملکرد و اجزای عملکرد آن  بررسی تاثیر الگوی کاشت و تراکم بوته ذرت سیلویی روی عملکرد و اجزای عملکرد آن

تعداد صفحات : 115 صفحه _ فرمت word _ مطالعه موردی منطقه ورامین

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی تاثیر تاریخ کاشت و زمان محلول پاشی بر برخی از صفات کمی و کیفی آفتاب گردان  بررسی تاثیر تاریخ کاشت و زمان محلول پاشی بر برخی از صفات کمی و کیفی آفتاب گردان

تعداد صفحات: 94 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين _ مطالعه موردی بذر آفتاب گردان رقم سانبرو _ مقطع کارشناسی ارشد «M.Sc.» گرایش: زراعت

 
190,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه