پروژه و مقالات علمی

پروژه و مقالات علمی

 تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
آثار محمد علی جمال زاده و بررسی تکنیک های روایت و عناصر داستانی آن  آثار محمد علی جمال زاده و بررسی تکنیک های روایت و عناصر داستانی آن

تعداد صفحات : 277 صفحه _ فرمت WORD _همراه با منابع فارسی _ جهت دریافت دانش نامه کارشناسی ارشد M.A در رشته زبان و ادبیات فارسی _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
230,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آثار منثور شيخ احمد جامی و بررسی فرهنگ تحلیلی موضوعی آن  آثار منثور شيخ احمد جامی و بررسی فرهنگ تحلیلی موضوعی آن

تعداد صفحات : 290 صفحه _ فرمت WORD_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
160,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آثار و زندگینامه ناصر خسرو قبادیان  آثار و زندگینامه ناصر خسرو قبادیان

تعداد صفحات : 77 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
80,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آخرالزمان از دیدگاه صهيونيسم  آخرالزمان از دیدگاه صهيونيسم

تعداد صفحات : 200 صفحه _ فرمت پایان نامه pdf میباشد. _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آرماگدون گرايی در ايالات متحده آمريكا و تاثیر آن بر سیاست خارجی  آرماگدون گرايی در ايالات متحده آمريكا و تاثیر آن بر سیاست خارجی

تعداد صفحات : 158 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
110,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آريگونی (صنعت نساجی)  آريگونی (صنعت نساجی)

تعداد صفحات : 51 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
50,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آرگونومی و طراحی آرگونومی صندلی خودرو  آرگونومی و طراحی آرگونومی صندلی خودرو

تعداد صفحات: 96 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
160,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حريم خصوصی  آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حريم خصوصی

تعداد صفحات: 110 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آزادی اطلاعات و حريم خصوصی  آزادی اطلاعات و حريم خصوصی

تعداد صفحات : 83 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
80,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آزادی و آزادی خواهی در دیوان های فرخی یزدی و میرزاده عشقی  آزادی و آزادی خواهی در دیوان های فرخی یزدی و میرزاده عشقی

تعداد صفحات : 158 صفحه _ فرمت WORD _ جهت دریافت دانش نامه کارشناسی ارشد M.A در رشته زبان و ادبیات فارسی _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
190,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آزمايش تحكيم در خاک رس  آزمايش تحكيم در خاک رس

تعداد صفحات: 37 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
30,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آزمايشگاه سيستم های كنترل خطی  آزمايشگاه سيستم های كنترل خطی

تعداد صفحات: 65 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
60,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آزمايشگاه مدار منطقی  آزمايشگاه مدار منطقی

تعداد صفحات: 55 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
50,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آزمايشگاه معماری  آزمايشگاه معماری

تعداد صفحات: 42 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آزمایشگاه اندازه گيری دقيق و كنترل كيفيت DFMEA  آزمایشگاه اندازه گيری دقيق و كنترل كيفيت DFMEA

عداد صفحات: 184 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود پروژه بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
160,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آزمون تئوری رشد درونزا از طريق اثرات سرريز بين المللی تكنولوژی ناشی از جريان كالاهای واسطه ای و سرمايه ای به ايران  آزمون تئوری رشد درونزا از طريق اثرات سرريز بين المللی تكنولوژی ناشی از جريان كالاهای واسطه ای و سرمايه ای به ايران

تعداد صفحات: 105 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آزمون و كاليبراسيون و اندازه گيری  آزمون و كاليبراسيون و اندازه گيری

تعداد صفحات: 125 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود پایان نامه بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
110,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آسیب پذیری و تهدیدات شبکه های کامپیوتری  آسیب پذیری و تهدیدات شبکه های کامپیوتری

تعداد صفحات : 76 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
80,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آشنايی با دات نت و بررسی مشكلات تولد دات نت  آشنايی با دات نت و بررسی مشكلات تولد دات نت

تعداد صفحات: 118 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
110,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آشنايی با دانش آموزان استثنايی  آشنايی با دانش آموزان استثنايی

تعداد صفحات: 135 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه