کتب و نشریات آماری

کتب و نشریات آماری

 تصوير   محصولات   مبلغ+   خريد 
آزمون هوش هيجانی  آزمون هوش هيجانی

تعداد صفحات: 5 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پرسشنامه اجتناب از عدم اطمینان UA  پرسشنامه اجتناب از عدم اطمینان UA

تعداد سوالات: 11 سوال _ فرمت WORD _ دانلود پرسشنامه بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پرسشنامه ارتباط با مدرسه SQC  پرسشنامه ارتباط با مدرسه SQC

تعداد سوالات: 21 سوال _ دانلود پرسشنامه بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پرسشنامه ارزیابی سرمایه فکری  پرسشنامه ارزیابی سرمایه فکری

تعداد سوالات: 42 سوال _ _ دانلود پرسشنامه بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پرسشنامه استانداراد بهره وری هرسی و گلد اسمیت  پرسشنامه استانداراد بهره وری هرسی و گلد اسمیت

تعداد سوالات: 21 سوال _ دانلود پرسشنامه بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پرسشنامه استرس شغلی  پرسشنامه استرس شغلی

تعداد سوالات: 20 سوال _ دانلود پرسشنامه بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پرسشنامه استرس شغلی  پرسشنامه استرس شغلی

تعداد سوالات: 21 سوال _ دانلود پرسشنامه بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر  پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر

تعداد سوالات: 24 سوال _ دانلود پرسشنامه بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر  پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر

تعداد سوالات: 15 سوال _ دانلود پرسشنامه بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پرسشنامه توسعه سازمانی  پرسشنامه توسعه سازمانی

تعداد سوالات: 39 سوال _ دانلود پرسشنامه بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس (اندلر و پارکر) و پرسشنامه مقابله با موفقیت های فشارزا CISS  پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس (اندلر و پارکر) و پرسشنامه مقابله با موفقیت های فشارزا CISS

به همراه پایایی پرسشنامه شیوه های کنار آمدن با استرس قریشی _ تعداد سوالات: 48 سوال _ دانلود پرسشنامه بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پرسشنامه سلامت عمومی  پرسشنامه سلامت عمومی

تعداد سوالات: 28 سوال _ دانلود پرسشنامه بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پرسشنامه سلامت معنوی  پرسشنامه سلامت معنوی

تعداد سوالات: 20 سوال _ دانلود پرسشنامه بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پرسشنامه سنجش شاخص های فرهنگ سازمانی  پرسشنامه سنجش شاخص های فرهنگ سازمانی

تعداد سوالات: 30 سوال _ دانلود پرسشنامه بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پرسشنامه سنجش شاخص های فرهنگ سازمانی  پرسشنامه سنجش شاخص های فرهنگ سازمانی

تعداد سوالات: 60 سوال _ دانلود پرسشنامه بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ  پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ

تعداد سوالات: 22 سوال _ دانلود پرسشنامه بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پرسشنامه فرهنگ سازمانی  پرسشنامه فرهنگ سازمانی

تعداد سوالات: 40 سوال _ دانلود پرسشنامه بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پرسشنامه محقق ساخته سنجش دست خط  پرسشنامه محقق ساخته سنجش دست خط

تعداد سوالات: 30 سوال _ دانلود پرسشنامه بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون  پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون

تعداد سوالات: 24 سوال _ دانلود پرسشنامه بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پرسشنامه مقیاس مدیریت مشارکتی  پرسشنامه مقیاس مدیریت مشارکتی

تعداد سوالات: 28 سوال _ دانلود پرسشنامه بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه