کتب و نشریات آماری

کتب و نشریات آماری

 تصوير   محصولات-   مبلغ   خريد 
پژوهش در زمينه‌ تاثیر یادگیری مهارت it در بهبود روش تدریس دبیران  پژوهش در زمينه‌ تاثیر یادگیری مهارت it در بهبود روش تدریس دبیران

تعداد صفحات: 5 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود کتاب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پرسشنامه پرخاشگری شهیم  پرسشنامه پرخاشگری شهیم

تعداد سوالات: 21 سوال _ دانلود پرسشنامه بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پرسشنامه پرخاشگری  AGQ  پرسشنامه پرخاشگری AGQ

تعداد سوال: 30 سوال _ فرمت WORD _ دانلود پرسشنامه بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
60,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ Cibria Shearing  پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ Cibria Shearing

تعداد سوالات: 33 سوال _ دانلود پرسشنامه بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پرسشنامه مقیاس مدیریت مشارکتی  پرسشنامه مقیاس مدیریت مشارکتی

تعداد سوالات: 28 سوال _ دانلود پرسشنامه بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون  پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون

تعداد سوالات: 24 سوال _ دانلود پرسشنامه بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پرسشنامه مدیریت دانش سازمانی و پرسشنامه هوش سازمانی  پرسشنامه مدیریت دانش سازمانی و پرسشنامه هوش سازمانی

تعداد سوالات: 49 سوال و 21 سوال _ دانلود پرسشنامه بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
60,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پرسشنامه محقق ساخته سنجش دست خط  پرسشنامه محقق ساخته سنجش دست خط

تعداد سوالات: 30 سوال _ دانلود پرسشنامه بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پرسشنامه فرهنگ سازمانی  پرسشنامه فرهنگ سازمانی

تعداد سوالات: 40 سوال _ دانلود پرسشنامه بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ  پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ

تعداد سوالات: 22 سوال _ دانلود پرسشنامه بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت  پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

تعداد سوال: 58 سوال _ فرمت WORD _ دانلود کتاب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
100,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پرسشنامه سنجش شاخص های فرهنگ سازمانی  پرسشنامه سنجش شاخص های فرهنگ سازمانی

تعداد سوالات: 30 سوال _ دانلود پرسشنامه بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پرسشنامه سنجش شاخص های فرهنگ سازمانی  پرسشنامه سنجش شاخص های فرهنگ سازمانی

تعداد سوالات: 60 سوال _ دانلود پرسشنامه بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پرسشنامه سلامت معنوی  پرسشنامه سلامت معنوی

تعداد سوالات: 20 سوال _ دانلود پرسشنامه بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پرسشنامه سلامت عمومی  پرسشنامه سلامت عمومی

تعداد سوالات: 28 سوال _ دانلود پرسشنامه بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال  پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

تعداد سوالات: 28 سوال _ دانلود پرسشنامه بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس (اندلر و پارکر) و پرسشنامه مقابله با موفقیت های فشارزا CISS  پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس (اندلر و پارکر) و پرسشنامه مقابله با موفقیت های فشارزا CISS

به همراه پایایی پرسشنامه شیوه های کنار آمدن با استرس قریشی _ تعداد سوالات: 48 سوال _ دانلود پرسشنامه بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پرسشنامه خلاقیت  پرسشنامه خلاقیت

تعداد سوال: 38 سوال _ فرمت WORD _ دانلود پرسشنامه بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
60,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پرسشنامه توسعه سازمانی  پرسشنامه توسعه سازمانی

تعداد سوالات: 39 سوال _ دانلود پرسشنامه بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر  پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر

تعداد سوالات: 15 سوال _ دانلود پرسشنامه بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه